fbpx

Maritim næring vil gjøre skipsfarten grønn

KLIMA: Skal Norge gi et merkbart bidrag i den globale klimakampen er det åpenbart at vi kan gjøre det innenfor maritim næring. Norge kan ta en globalt ledende rolle innen grønn skipsfart. Å utvikle renere skipsfart er som et «kinder…

Fanatisme

RELIGION: Slike ting må og skal slåes hardt ned på… Det skal ikke godtas! Men i kjølvannet av dette så har vi problemet med ytringsfrihet og karikaturtegningene av Mohammed. Personlig syntes jeg nok er nok det å drive på å…

Barbu i 2015

BARBU: De reguleringsplanene som er utarbeidet for Barbu legger opp til mulighet for «høyhus» og blokker og som mange har vært og er redd for virkelig skal utbygges. Det selskapet som eide arealet gjennom «Barbusaken» og som ønsket drive byutvikling,…

Der sola aldri skinner

Fråtsende, krafsende, skrapende gnagende rotter søker de fleste av oss å unngå å ha i nærheten av huset. Likevel finner de innimellom veien til vegger, kjellere, loft og ikke minst søppelkassene vi har hørt så mye om de siste månedene.…

Venstre går mot lokale tiggeforbud

POLITIKK: Den rødgrønne regjeringen innførte imidlertid en lovhjemmel som gjorde det mulig for kommuner å vedta lokale forbud mot tigging i politivedtektene. Det er flaut at det er de to sørlandskommunene Arendal og Lillesand som har vært først ute med…

Brukerstyrt personlig assistanse

POLITIKK: Jeg er leder av Dedicare Norge herunder da også Dedicare Assistanse og vi vil svært gjerne få komme med innspill og avklare noen direkte feil i artikkelen. Kort fortalt: I 2014 var det konkurranse om å drifte BPA-tjenestene i…

Hvorfor får ikke barn lov til å være barn?

KRONIKK: Unger er ikke som de en gang var. For det første blir barn i dag påvirka av teknologi fra alle mulige kanter. Og for det andre prøver foreldre konstant hele tiden å passe på dem og overvåke dem. Det…

Grønt lys i alle ledd

Hva gjør det med et lokalsamfunn på Sørlandet at to idrettshelter i verdensklasse med mange års mellomrom hever seg i en sport som ikke bare er uglesett, men på profesjonelt nivå også ulovlig i Norge? På tampen av fjoråret vedtok…

Alvorlig talt, skjerp dere!

TIGGERFORBUD: Nå må vi stå opp for retten til å hjelpe folk i nød også. Regjeringen ønsker å straffe dem som hjelper tiggere. I tillegg kategoriserer de to tiggere sitt samarbeid som organisert tigging. For eksempel vil en mor og…

Styrker jernbanenes konkurransekraft

SAMFERDSEL: Togtilbudet på Østlandet, Trøndelag og Sørlandsbanen bedres betraktelig som følge av NSBs nylig gjennomførte ruteendringer. Det innføres timesavganger på en rekke viktige pendlerstrekninger, samtidig som setekapasiteten bygges ut. I tillegg til dette styrkes kvaliteten i togtilbudet ved at NSB…

Tillit som konkurransefortrinn i arbeidslivet

ARBEIDSMILJØLOVEN: Arbeidsstokken i Norge er svært lojale til sin arbeidsgiver og relasjonene er tuftet på tillit. Dette er et resultat av at vi har en god Arbeidsmiljølov og et vel fungerende avtaleverk som rammer inn og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver…

Alvorlig talt, skjerp dere!

TIGGERFORBUD: Nå må vi stå opp for retten til å hjelpe folk i nød også. Regjeringen ønsker å straffe dem som hjelper tiggere. I tillegg kategoriserer de to tiggere sitt samarbeid som organisert tigging. For eksempel vil en mor og…

Den store striden

Torsdagens styremøte i Sørlandet sykehus helseforetak markerte et foreløpig punktum i kampen om landsdelens helseressurser, et foreløpig punktum og et nederlag vel å merke. Når Kristiansands sykehus er definert som hovedsykehus, mens Arendal og Flekkefjord har så få definisjoner at…

Historien i grunn

De siste ukene har over 2000 arendalitter engasjert seg i den nyopprettede facebooksiden «Rudebilstasjonen i Arendal» med mimring tilbake til «ruglete påmmfri og blandings med thousand island», gule, grønne og røde bussruter og et samlings punkt i sentrum fra en…

Alvorlig talt, skjerp dere!

Det gir lite mening å straffe folk for å be om hjelp, det vil regjeringen Solberg gjøre. Regjeringen Solberg gir nå også uttrykk for at den ønsker å straffe folk som vil hjelpe dem som sliter. Skal Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon,…

Er kreft til å leve med?

HELSE: De har fått beskjeden som inneholder ordene ingen kreftpasienter ønsker å høre: «Spredning og tilbakefall.» Kreften kan bremses, noen ganger settes på pause. Men den kan ikke stoppes. Kreften er blitt uhelbredelig. De vet at de skal leve med…

Blasfemi trengs

RELIGION: I flere land i Afrika, Asia og Midtøsten demonstreres det nå mot blasfemi og satire magasinet Charlie Hebdo. Debatten her hjemme har for lengst gått i retning av at stadig flere mener at man selvsagt er for ytringsfrihet, men…

Arkiv kan gå tapt i kommunereforma

KOMMUNEREFORMEN: Kommunane har ansvaret for viktige samfunnsoppgåver som skule, barnevern, sosial-, helseog omsorgstenester. Dokumentasjonen av desse tenestene finst i all hovudsak i digital form. Kommunale arkiv blir blant anna nytta til å dokumentere barnevernets handtering av overgrepssaker, dei viser oppfølginga…

TYRILI-STIFTELSENS ETABLERING

Lesernes reaksjoner Anette Gjerrestad Veeeldig skeptisk.... Ære være de som kommer ut av sånne problemer, men det er ikke realistisk at det skal gå bra å samle en gjeng med tidligere rusmisbrukere til å bo midt i gryta med stoff.…

Den vanskelige balansegangen

Kommunene har i sitt oppdrag fra staten et ansvar for å ha et politisk styresystem samt å være en forvalter av de lover de er satt til å følge opp. Kommunen har derfor både en politisk og en forvaltningsmessig funksjon…

Vi må tenke nytt om cannabis

POLITIKK: Cannabis er fortsatt det vanligste rusmiddelet etter alkohol og tilgjengeligheten har aldri vært høyere. Samtidig ser vi utviklingen av kriminelle miljø som har narkotikaomsetning som livsgrunnlag. Fremskrittspartiets Ungdom mener det er galt at den norske forbudslinjen skal livnære organiserte…

Skal, skal ikke… ha «rehab» midt i narkogryta?

Arendals Tidende brakte mandag nyheten om at Tyrili-stiftelsen etablerer seg i Arendal, midt i sentrum. I en by med alt for mye rus, og alt for lite rusbehandling synes det nesten paradoksalt å protestere mot en slik etablering, kritikken har…

Eydehavn skole en gang til

POLITIKK: SkolenLokalt og regionalt -har hatt gode livsbetingelser; Det har vært godt samsvar mellom middel og mål. Det vi er vitne til er en pinlig og farlig inkonsekvens – kanskje er det rette ordet: løgn: Politikk og planer lover: Helse…