fbpx
skip to Main Content
Bildet er hentet fra Statsminister Erna Solbergs beøsk på Asdal skole i januar.

Ernas drømmelærer forble en drøm

UTDANNING:

– Kunnskap er fremtidens olje for Norge, sa hun.

– Regjeringen vil satse massivt på å gjøre gode lærere i skolen enda bedre. Flere elever må få møte sin drømmelærer.

Det er en utfordring at norske elever ikke lærer nok på skolen i en tid da kravene til kunnskap øker.

Men under de fagre ordene, lovprisningen og løftene om kompetanseheving lå et fordekt ønske om økt kontroll.

Hennes drømmelærer skal måle og må selv bli målt. Drømmelæreren må ha endringskompetanse og være villig til å innordne seg hyppige reformer, ideologiske skifter, nye læreplaner, nye styringssystemer og markedets behov.

Drømmelæreren må normalisere sin arbeidsdag og sitt arbeidsår og må nøye seg med å få sin lønn i himmelen.

Den læreren hun vil kvitte seg med er den brysomme autonome læreren.

Den autonome læreren ser at politikere kan bruke skolen som et instrument til å vinne oppslutning, på bekostning av skolens bredde og de humanistiske verdiene. Og tar hensyn til det i møtet med elevene når de skal lære. Han ser sine elevers behov som hele mennesker og har mot til å vurdere sine egne metoder.

Det er ikke gitt at gode resultater på PISA-målinger er dét som elevene trenger mest (av ballast) for å trygge sin egen og samfunnets framtid. Det viktigste de får i bagasjen av den autonome læreren er dét de har lært om seg selv, hverandre og verden.

Om seg selv har de lært at det å mestre noe kan ha verdi i seg selv og gi selvtillit til å klare noe stort senere.

Om hverandre har de lært respekt gjennom samarbeid, ikke konkurranse i alt. Om verden har de lært at den er spennende, men at de selv kan være autonome i den for å bevare seg selv og kjempe for det de tror på.

Mange i dette landet har blitt lærere ut fra en indre motivasjon som KS, markedsliberalistene og høyrepartiene ikke er i stand til å se eller forstå.

Ytre belønning og såkalt fravær av belønning (straff) har aldri virket på norske lærere.

Den autonome «ikke-drømmelæreren» har mot til å stå imot angrep på profesjonen, som er å så splittelse, dvs. innføre individuelle lønnsforhandlinger og resultatlønn.

Den autonome læreren er bevisst på at man ikke oppnår noe som helst ved å stå alene, men at samhold gir styrke og at man må holde fagforeningsfanen høyt.

Den læreren Erna drømte om på nyttårsnatta måtte formes, med tvang. Med god hjelp fra KS i tariffoppgjøret skulle den profesjonelle pedagogen erstattes med en byråkratisk læringsfunksjonær som skulle levere målbare resultater. Det skulle nok la seg gjøre. Men slik gikk det ikke. Drømmen ble til et mareritt etterhvert som månedene gikk. Takket være et historisk grasrotopprør ble profesjonsdrapet avverget. Men Erna må bare forstette å drømme om hvordan hun skal tukte den autonome læreren …

Vidar Iversen

Lærer Stinta skole

Løddesøl

Back To Top