fbpx

Om å vise respekt

LIVSSYN: I dag mangler kommunene i Aust-Agder egnede lokaler for ikke – religiøse seremonier, der «gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn», slik Gravferdsloven fra 2012 åpner med. En ikke-religiøs seremoni i et religiøst formet og utsmykket…

Gåten om integrering og en enkel løsning

Innad i politiske parti, på tvers av politiske skillelinjer og rundt middagsbord over det ganske land, diskuteres det hvordan våre nye og gamle landsmenn best skal integreres. Arendals Tidende tror svaret er nærmere enn vi ofte går ut fra. Tidligere…

SOMMERMINNER

Lengtet, fordi jeg visste, at når jeg igjen orker å ta den varme dusjen, da vil det si det samme som at jeg er kald – og jeg lengtet når det var på det aller, aller, aller varmeste etter å…

Hvem skal bruke byen?

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om handel i byen vår, eller rettere sagt i sentrumskjernen. Det lille området mellom Langbryggen og Pollen, Torvet, Kittelsbukt og Tyholmen som danner vårt sentrum. Det er ikke mange kvadratkilometer stort,…

Oppfordring til dem som vokter over hummerfisket

POLITIKK: Vi nærmer oss 1.oktober, starten på årets hummerfiske. Både yrkesfiskere oss andre, gleder oss til denne begivenheten, og spenningen dette medfører. Reglene er klare, satt opp av Fiskeridirektoratet, av 1.oktober 2009. I reglene står at på kyststrekningen fra Svenskegrensa…

Presisering av avisinnlegg

I mitt innlegg i Arendals Tidende 10/9 skrev undertegnede at Frp brøt med Høyre ifm saken rundt skolenedleggelser. I etterkant er jeg kommet til at jeg bør nyansere dette noe. Det kan heller synes som om Frp ble kastet ut…

Kommentar til «Politisk teater»

POLITIKK: Moen kritiserer i innlegget FrP og utbrytere i Høyre for å ikke bry seg om velgerenes stemme annet enn ved valg, dette er så snudd på hodet som det kan få blitt. Etter valget i 2011 satte H, FrP…

Juristdagen, juss til folket

JUSS: Juristforbundet arrangerer Juristdagen en gang i året. Da står vi på torg og sentre over hele landet og deler vår kompetanse gratis med de som oppsøker oss. Det gjør vi for å vise verdien av juridisk kompetanse og for…

Bygg fengsel på Blakstadheia

Situasjonen i norske fengsler blir av mange betegnet som kritisk. Fengslene er fulle og soningskøene øker kraftig. Ifølge tall fra Kriminalomsorgen er kapasiteten ved norske fengsler på rundt 3800 plasser. I gjennomsnitt har disse et belegg på over 96 prosent,…

Politisk spill om skolestruktur

POLITIKK: Som ordfører finner jeg behov for å gi en oversikt over hvordan skolestruktur har vært behandlet i bystyret de senere årene. 26.05.11: Bystyret vedtarenstemmig plan for utbygging avStuenes skole dimensjonert for 825elever hvorav 525 elever på barnetrinnet(17). Med AP,…

Vern og vedlikehold av våre bekker og små elver

NATUR: Vi som setter pris på naturen, og bruker den, oppopplever at ikke alle har forståelse, og opp fatning av dens betydning. Sjørreten, dennes vei til gyteplassen. Vil vi i fremtiden høste fra naturen, må vi også være med på…

Dysleksiens dag

DYSLEKSI: Internasjonalt markeres 8. september som alfabetiseringsdagen av UNESCO, en dag for å synliggjøre betydningen av lese-og skriveferdigheter. Dysleksi Norge gratulerer alle med dagen. Skoleåret er i gang igjen. Forsinket for noen, men vi er i gang. Spente elever gleder…

Politisk teater

POLITIKK: For tiden er det mye støy innad i bystyret i Arendal. For snart tre år siden gjorde H og Frp et meget godt valg i Arendal, men ikke godt nok til at de kunne danne flertall sammen. Imidlertid hjalp…

Exit Einar Halvorsen?

POLITIKK: Hvorfor bryter ordføreren kommuneloven, som påbyr hver bystyrerepresentant å stemme bare etter sin egen overbevisning, og ikke etter parti eller annet? Ordføreren uttaler i et forsideintervju med Agderposten 29. august at en bystyrerepresentant «har dolket meg i ryggen» ved…

De nødvendige skrittene

Arendals Tidende har det siste året gjennomgått en totalrenovasjon. Nå går det kun oppover. Agderposten skriver 9. september om Nye Arendals Tidendes regnskap. Saken er negativt vinklet, men innholdet staker ut en positiv vei fremover. Det innholdet har vi jobbet…

Gud skrev ikke konsesjonsloven, men…

SKOGFORVALTNING: Mens budene er tilpasset «tida og tilhøva», har Konsesjonsloven med røtter fra tidlig 1900 tall i liten grad fulgt utviklingen. For skogens del er den juridiske verktøykassen i loven helt uegnet for oppgaven den er ment for i selve…

Jesus bak en rullegardin i Arendal

KIRKE: Som medlem av den romerskkatolske kirke burde jeg strengt tatt, og heldigvis ikke bry meg, men som medlem av verdens 1,9 milliarder kristne må jeg. Å foreslå Kristus dekket til ved seremoni, f.eks. begravelse av en human-etiker fra et…

En manns show

POLITIKK: Journalistisk lager Agderposten et enmanns show hvor en svært ubalansert og subjektiv versjon av sannheten får komme på trykk over to hele sider. Ingen andre synspunkter får komme frem. Ordfører sier det er et skuespill i bystyret i Arendal.…

Kvalitetsskole eller kvantitetsskole? Ja takk, begge deler?

Det er fristende å bruke klisjeuttrykket «Kvantitet over kvalitet» om problemstillingen du onsdag kunne lese om i Arendals Tidende, for fristende til å la være. Roar Aaserud som er sjef for skoler og barnehager i Arendal skisserer at kommunen har…

Sammenslåing gir effektivitet

POLITIKK: Det er mange årsaker til at sammen slåing av to fylkeslag er gunstig i organisatorisk sammenheng, men viktigst av dem er troen på høykompetent og spisset administrasjon, fremfor bred. Forhenværende Vest-Agder FpU har hevdet seg nasjonalt det foregående året,…

Kaos i bystyret

POLITIKK: Vedtaket høsten 2013 om å utsette skolesaken til desembermøtet startet kaoset. Bystyret demonstrerte beslutningsvegring og det kom mange sterke reaksjoner. Posisjonen med Høyre i spissen kastet ut Frp for å få høyere eiendomsskatt og nedleggelse av de to skolene…

Bystyret og ordføreren i Arendal

POLITIKK: Det blir likevel helt feil når han legger skylda på det samme bystyret, som om det var en massiv enhet. Jeg vil minne ordføreren om at det er dette bystyret som har utnevnt ham, og at han selv representerer…

En livsviktig presisering

Mobbing kan opptre i uendelig mange former. Nettmobbing på det sosiale nettstedet ASK. FM skapte en internasjonal selvmordsbølge i fjor. Barn og unge i Norge blir daglig utsatt for psykisk og fysisk mobbing. Jenter tisker og hvisker, kanskje «rotter de…

KOMMENTAR: Liten grunn til bekymring

KOMMENTAR Sommeren har fortonet seg som en eneste lang solskinnsdag for de fleste, og store deler av næringslivet har valgt strandliv og festivaler framfor markedsanalyser, produktutvikling og salg i noen uker. Men nå er vi i gang igjen, og denne…