fbpx

Blodet er kroppens egen fastlege

Vi vil nå helt tidlig på 2015 året gi dere alle enkle tanker for vårt fysiske liv. Vi hevder at Blodet er kroppens egen «fastlege». Vi må alle derfor gi «fastlegen» en god fødsel og gode oppvekst vilkår. Vi vet…

Omskjæring

Det var med undring jeg så på NRK/Sørlandet at Kristiansand sykehus stilte med lokaler og kirurg til omskjæring av guttebarn. Jeg trodde faktisk ikke at vi tillot en slik barbarisk handling. Unnskyld utrykket «barbarisk», men jeg mener det faktisk. Barna…

Gledelig med kveldsåpne legesentra og sykebesøk

Jeg leser med glede at flere og flere legesentre nå akter å innføre kveldsåpent og til og med åpne for hjemmebesøk til sine fastpasienter. Som gammel «huslege», føler jeg meg «nesten hjemme i fortiden». Dette er det jeg flere ganger…

Status for en ekstern evaluering av barnevernstjenesten

POLITIKK: Situasjonen i barnevernstjenesten er urovekkende. Vi har: fristoverskridelser i flere saker, mangelfulle tiltaksplaner, mangelfulle evalueringer av tiltaksplaner og et stort potensiale i å styrke det forebyggende arbeidet, for å nevne noe. Vi vet vi har mange dyktige ansatte i…

Nye krav til vinterdrift av vegene

SAMFERDSEL: Fra og med forrige vinter og ut året 2017 innfører Statens vegvesen etter hvert som nye kontrakter inngås, nye krav til hvordan drift og vedlikehold av vegene skal være vinterstid. Målet med de nye kravene er å få enda…

TSSHF. -SSA, SSK og SSLister Flekkefjord

SYKEHUSSTRUKTUR: Vi blir nok aldri ferdige med striden om vårt sykehusvesen på Sørlandet. Det å bygge videre på våre nå tre eksisterende syhehus i SSHF, synes greit for meg. Da jeg kom til Sørlandet i 1956 hadde vi fem sykehus,…

En bønn til de unge

TILBAKEFLYTTING: I Tvedestrandsposten har debatten om nattero (og mangelen på liv og røre) versert og Aftenposten hadde et stort oppslag i fjor, hvor vi fikk et innblikk i hvordan det var å leve i Tvedestrand om vinteren, men vi opplever…

Fatal hatteblanding

I de siste utgavene av Arendals Tidende har du kunnet lese om hvordan Arendal kommune synes å ha favorisert en av to parter i en nabokonflikt på Rykene. Mens Arendal kommune gang etter gang har avgjort saker i den ene…

Mot til å bli utspurt og grillet

KRONIKK: Jeg ser på Aljazeera, debatten ”Head to Head” på Oxford universitetet. Otto Reich, Assistant Secretary of State for Ronald Reagan, George H. W. Bush, and George W. Bush i talk-show om amerikansk politikk i Latin-Amerika. Han blir virkelig grillet…

1-2-3 stem

Lørdag er dagen det avgjøres om Norges ildsjelpris for 2015 skal gå til Thorbjørn Gyberg, og det er på tide for oss arendalitter å stemme i vei. Det lokale engasjementet vi så da ØIF Arendals håndballmenn stakk av med norgesmestertittelen…

Nyttårstanker inn i året 2015

Godt nytt år til alle! -Og særlig til dere i styre og stell. Jeg sitter her og tenker for meg selv når 2014 er på hell. Hva fikk vi ut av året, -som vi ikke også har fått i årene…

Poseavgiften anno 2015

POLITIKK: Kristelig folkeparti og Venstre var ikke fornøyde med sine politiske uttellinger under budsjettforhandlingene, og for at de liksom skulle få noe igjen, så innføres poseavgiften. Det vil kun gagne statskassen, og neppe miljøet. Fra før kostet posene en krone…

Nytt år samme gamle muligheter?

I årets første utgave av Arendals Tidende kan du lese om 17 år gamle Silje Ellingsen som er kåret til Sørlandets sangtalent i en konkurranse regissert av Sørlandsbandet Clutterbillies. Den unge jenta som ble interessert i musikk av å høre…

EØS-avtalen truer distrikts-Norge

EUROPA: Det er særlig tre saker som i den seinere tid bidrar til at EØS-avtalen kan kalles en trussel mot distrikts-Norge. Differensiert arbeidsgiveravgift er den første saken. Her har regjeringa akseptert EU-pålegg om at ei rekke næringer i distrikts -Norge…

Sikre kontrollen over strømnettet i Norge

POLITIKK: Gruppa har bestått av tre personer, og har innhentet opplysninger fra NVE (norsk vassdragsog energidirektorat), OED og fra bransjeorganisasjonene på arbeidsgiversiden, norsk industri og KLP. Konklusjonen fra gruppa er at de ser for seg færre og større enheter, mer…

Glansende glitrende jul, god dag.

Endelig er jula over oss, og det er tid for både hygge og fest, ro og kjærlighet. Tida hvor jula kun var salighet er forbi, nå hører både stress og baksing med kaker og gaver jula til. For de fleste…

Storm i et vindusglass…

POLITIKK: I denne saken er det saksbehandlingsfeil fra administrasjonen. Flertallet i kommuneplanutvalget har basert sitt vedtak på administrasjonens fremstilling, uten at dette er kvalitetssikret. Vedtaket er etter undertegnedes syn fattet på feil premisser: Sakens kjerne er ganske enkelt hvilken regulerings…

Frivillig kommunesammenslåing

KOMMUNEREFORM: Dette er etter mitt syn bra, for skal vi få redusert antall kommuner i Norge ned mot 100 slik kommunalminister Jan Tore Sanner vil, så må det tas grep for at arbeidet med sammenslåinger skyter fart. Arendal og Grimstad…

Å avgiftsbelegge, eller ikke avgiftsbelegge

I dagens utgave av Arendals tidende kan du lese om planene om å etablere flere ladestasjoner for elbiler i Arendal sentrum. Men skal det koste å parkere el-biler i byen? «Nei», var svaret da el-bilene enda var små fargespreke plastbokser…

EØS-avtalen truer distrikts-Norge

POLITIKK: I tillegg kan EØS-regler gi dårligere og dyrere service for folk som bor utafor det sentrale østlandsområdet. Det er særlig tre saker som i den seinere tid bidrar til at EØSavtalen kan kalles en trussel mot distrikts-Norge. Differensiert arbeidsgiver…

Pressestøtta og kulturbudsjettet

STATSBUDSJETT: Men heldigvis blir det store endringar når Stortinget vedtar det endelege budsjettet. Aldri er eit kulturbudsjett i Norge endra så mykje. Her er ei liste over eindel av det Venstre og Kristeleg folkeparti fekk gjennom i forhandlingane: Dei frivillige…

Imot pels, imot laks, imot egg og kylling?

Ærlig talt, vi må slutte å snakke om å legge ned pelsdyrnæringa I denne ukas Brennpunkt-dokumentar fra NRK fikk vi se bilder fra den daglige driften på pelsdyrfarmer. Bildene viser blant annet hvordan en nakketang blir brukt for å kvele…

Kjære unge arbeidstaker!

ARBEIDSLIV: Selv om du viser at du jobber flittig og viser at du kan jobben din, kommer du ikke til å få en fast stilling som sikrer deg fast inntekt i fremtiden. Så som du skjønner er egen bolig utelukket,…

Ernas drømmelærer forble en drøm

UTDANNING: – Kunnskap er fremtidens olje for Norge, sa hun. – Regjeringen vil satse massivt på å gjøre gode lærere i skolen enda bedre. Flere elever må få møte sin drømmelærer. Det er en utfordring at norske elever ikke lærer…