fbpx
Annonse:
8ba159d9dd36808c36cac9ee390d4c79.jpg

EØS-avtalen truer distrikts-Norge

POLITIKK:

I tillegg kan EØS-regler gi dårligere og dyrere service for folk som bor utafor det sentrale østlandsområdet.

Det er særlig tre saker som i den seinere tid bidrar til at EØSavtalen kan kalles en trussel mot distrikts-Norge.

Differensiert arbeidsgiver avgift er den første saken. Her har regjeringa akseptert EU-pålegg om at ei rekke næringer i distrikts ­Norge skal pålegges økt eller full arbeidsgiveravgift. Dette vil øke kostnadene med hundrevis av millionar kroner i næringer som bank og finans, energi og transport. Konsekvensene kan bli store, sjøl om regjeringa har kommet med noen, delvis kompensatoriske tiltak i år, vil det bli en årlig kamp om hva det er rom for på statsbudsjettet.

Bedrifter kan bli nedlagt, finansiering av ny virksomhet kan bli tyngre, redusert overskudd i kommunalt eide energi selskap kan gi mindre overskudd til slunkne kommunekasser, ei hardt pressa transportnæring kan komme enda mer på utenlandske hender.

EUs tredje postdirektiv, som Norge til nå har lagt ned veto mot, av hensyn til at vi skal ha likebehandling over hele landet på service og pris er den andre saken. Regjeringa har i ny postlov åpna for å ta inn direktivet, hvilket betyr å konkurranseutsette postombæringa først og fremst i det sentrale østlandsområdet. Da risikerer man å sette enhetsportoen på spill. Resultatet kan bli dyrere og dårligere posttjenester for bedrifter og offentlige virksomheter utafor østlandsområdet.

EUs trykk for økt eksport av landbruksvarer til Norge, gjennom artikkel 19 i EØSavtalen er den tredje saken. Dersom regjeringa gir etter for EU og ikke opprettholder et sterkt tollvern for landbruksvarer, vil distriktslandbruket kunne bli ramma hardt, med bruksnedleggelser og avfolking av bygder som resultat.

Nei til EU vil kjempe mot denne utviklinga. Vi sier nei til EUs tredje postdirektiv og nei til økt matvareimport fra EU. Vi mener EØS er en trussel mot distriktsarbeidsplasser og distriktsbosetting. EUs fri flyt-regime er ikke tilpassa norsk geografi og bosettingsmønster. Vi spør: Hvorfor skal EU bestemme så mye i Norge når vi har sagt nei to ganger, og 70 % av folket i dag sier nei til EU?

Vi krever at Norge sier opp EØSavtalen og erstatter den med en fornyet handelsavtale.

Aust-Agder Nei til EU Fylkesstyret