fbpx

Barbu på’an igjen!

Sist uke ble de nyeste illustrasjonstegningene for Barbu-utbyggingen lagt fram, til glede for noen og til forargelse for mange. De to planlagte blokkene ble utvidet til tre, og klagene strømmer på, igjen. I dagens avis kan du lese at 82…

Forpliktende avtaler og politiske veivalg

POLITIKK: Dette er en sannhet med modifikasjoner, virkeligheten var at FrP ikke ville være med på å øke eiendomsskatten, slik Høyre og KrF tok til orde for. Avtalen med FrP var klinkende klar, ingen økning av eiendomsskatten i perioden fra…

Gratulerer med 10-års jubileum!

POLITIKK: Arendal jazzklubb begynte vår virksomhet høsten 2002. De første årene holdt vi til på Havnepuben, men straks kulturhuset stod ferdig flyttet vi inn i byens nye black box i Lille Torungen. Det første arrangementet hadde vi i dag –…

Hyklerne i Rødt og SV

POLITIKK: Det ble åpenbart at mangfoldet ikke inkluderer FrP eller Høyre. Alle er like, men noen er likere enn andre, skrev George Orwell i den allegoriske romanen «Animal Farm». Om Orwell hadde observert 8. marskomitéene i Arendal og Kristiansands opptreden…

Er tidlig ultralyd et etisk riktig tiltak?

KRONIKK: Hun har Downs syndrom, og kjemper for både hennes og utallige mange andre menneskers hjertesak. Etter at Arbeiderpartiet uttalte seg om et statlig tilbud i form av tidlig ultralyd, har det vært en stor debatt i Norge. Det vil…

På splittede skinner for samme sak

KOMMENTAR I Arendal og i Norge i dag opplever foreldre press for å hente i barnehagen før en normal arbeidsdag er over, og kvinner presses dermed til å ha kortere dager på jobb og lavere stillingsprosent. I andre deler av…

Fra gråstein til diamant

I helgens magasin kan du lese om «diamanten på Saltrød», nye Stuenes skole. Den østlige delen av Arendal har fått en ny stolthet. Gamle kamphaner møtes i gledesrus. Rektor, politikere og ordfører samles i skjønn forening, og elevene jubler i…

Flerkulturelt samfunn eller homogent samfunn?

MOTSVAR: Når du skriver «jeg er ute etter sannheten», bør du huske at sannheten er subjektiv. Sitter du med hele sannheten? Særlig i et flerkulturelt og demokratisk samfunn må vi ha ulike meninger, hilsen John Stuart Mill. Slik sett så…

Svømmetilbud i Arendal kommune

IDRETT: I kjølvannet av dette har to ting kommet frem i lyset: Det første er mangelen på alternativer for dem som driver med svømmetrening på Stinta. Det finnes ikke andre 25-meters basseng i Arendal kommune som kan brukes i stengningsperioden.…

Skolen er for lite produktiv – her må tas grep?

UTDANNING: «Det går ikke helt på skinner for regjeringen. Til Siv og Ernas store overraskelse, trodde velgerne på valgløftene om små endringer og litt bedre løsninger. Derfor blir det dårlig stemning når regjeringen setter i verk beinhard høyre-politikk. Endringene i…

Bruk NAV på nett

ARBEIDSLEDIGHET: Ved hjelp av Bank-ID kan du sitte hjemme og få svar på spørsmål gjennom bruk av NAVs døgnåpne selvbetjeningsløsning. Har man spørsmål om tjenester, for eksempel rundt arbeid, kan dette sendes elektronisk. Både spørsmålet og svaret blir lagret på…

Skolen er for lite produktiv – her må tas grep?

UTDANNING: «Det går ikke helt på skinner for regjeringen. Til Siv og Ernas store overraskelse, trodde velgerne på valgløftene om små endringer og litt bedre løsninger. Derfor blir det dårlig stemning når regjeringen setter i verk beinhard høyre-politikk. Endringene i…

Den dyrebare journalistikken

Norske journalisters hverdag er massivt endret de siste årene. Grunnet et enormt inntektsfall er det få avishus som har råd til egne fotografer, så foruten å være pennefør, må du også kunne ta bilder. Helst må du kunne redigere et…

Kritikk, blasfemi, hån og respekt før og nå

UTDANNING: En ting er nå at en lærer bruker slike ordvalg i samspillet med en elev, en annen ting er at det ikke skal mer til for at en voksen i en slik profesjon skal oppleve seg hånet. Samtidig er…

Hvem er du, egentlig?

KRONIKK: Din mening er kun bygd opp av et annet menneskets syn, som igjen har hørt fra et annet menneske, som igjen har hørt det fra en annen. Så hva kan du egentlig si om deg selv, er du kun…

Den moderne ti-åringen

Med oppveksten i Arendal har undertegnede vandret langs, over og på tvers av Sanden og Sam Eydes plass i mange år, ja faktisk marsjert over plassen da Arendal Guttemusikkorps fortsatt hadde sine årlige drilloppvisninger der. Som de fleste voksne arendalitter…

Jernbanen skal frakte mer gods

JERNBANEN: Det er gledelig at vi allerede nå ser resultater gjennom at antallet containere som fraktes med jernbane økte i 2014, hevder transportpolitisk talsperson. Regjeringen har som målsetting at mer av veksten i godstrafikken skal gå på jernbane, økningen i…

Slik vi vil bli husket

MATERIALISMEN: Spørsmålet blir om vi skal la pengene tjene mennesket, eller om mennesket skal tjene pengene? I kraft av sitt paveembete uttalte pave Frans at mennesket har fått sin avgud i materialismen. Forbruket fortsetter å øke. Vi danser iherdig rundt…

Det flerkulturelle Norge er en berikelse

POLITIKK: Kronikken din forstår jeg som et slags sukk over at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, hvor nordmenn nærmest har blitt påtvunget en integrering og påvirkning de ikke ønsker. Det må du få lov til å mene, men vær…

Mobbetallenes mange arenaer

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese nedslående tall om mobbestatistikken på ungdomsskoler i kommunen. Elevundersøkelsen viser at flere elever her, enn i resten av landet ble mobbet på skolen i fjor. 5,8 % av tiendeklassingene som har…

Reglement for politikerne i Arendal

POLITIKK: 1. «Godtgjørelse til medlemmer av styret i Arendal Havn KF settes til 2% av ord førerens godtgjøring. Dette er en økning fra dagens 1%, altså en fordobling. Punktet ble vedtatt etter forslag fra Frp. 2. «Kontrollutvalget 1% økes til…

Stalin, helt eller skurk?

KRONIKK: Putin elsker Stalin. Muligens er dette en av grunnene til at Putin er så opptatt av å vise styrke. Flere mener Stalin var en ond diktator som står ansvarlig for drap på millioner uskyldige menneskeliv. På den annen side…

Fattigdommen til livs

En uke med flotte opplevelser for barn og unge i Arendal og resten av Aust-Agder er tilbakelagt, og for noen ble nettopp denne vinterferien helt spesiell. I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om vintercampen på Kilandsenteret i…

Sikkerhet på billigsalg?

NØDMELDING: Norges Bygdeungdomslag stiller seg likevel kritiske til om prosjektet i stor nok grad har tatt inn over seg konsekvensene som endringene måtte ha for distrikts-Norge. Innledningsvis i slutt rapporten er følgende beskrivelse av nødmeldingstjenesten: «Det forventes at tjenesten er…