fbpx

Hvorfor får ikke barn lov til å være barn?

KRONIKK: Unger er ikke som de en gang var. For det første blir barn i dag påvirka av teknologi fra alle mulige kanter. Og for det andre prøver foreldre konstant hele tiden å passe på dem og overvåke dem. Det…

Grønt lys i alle ledd

Hva gjør det med et lokalsamfunn på Sørlandet at to idrettshelter i verdensklasse med mange års mellomrom hever seg i en sport som ikke bare er uglesett, men på profesjonelt nivå også ulovlig i Norge? På tampen av fjoråret vedtok…

Alvorlig talt, skjerp dere!

TIGGERFORBUD: Nå må vi stå opp for retten til å hjelpe folk i nød også. Regjeringen ønsker å straffe dem som hjelper tiggere. I tillegg kategoriserer de to tiggere sitt samarbeid som organisert tigging. For eksempel vil en mor og…

Styrker jernbanenes konkurransekraft

SAMFERDSEL: Togtilbudet på Østlandet, Trøndelag og Sørlandsbanen bedres betraktelig som følge av NSBs nylig gjennomførte ruteendringer. Det innføres timesavganger på en rekke viktige pendlerstrekninger, samtidig som setekapasiteten bygges ut. I tillegg til dette styrkes kvaliteten i togtilbudet ved at NSB…

Tillit som konkurransefortrinn i arbeidslivet

ARBEIDSMILJØLOVEN: Arbeidsstokken i Norge er svært lojale til sin arbeidsgiver og relasjonene er tuftet på tillit. Dette er et resultat av at vi har en god Arbeidsmiljølov og et vel fungerende avtaleverk som rammer inn og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver…

Alvorlig talt, skjerp dere!

TIGGERFORBUD: Nå må vi stå opp for retten til å hjelpe folk i nød også. Regjeringen ønsker å straffe dem som hjelper tiggere. I tillegg kategoriserer de to tiggere sitt samarbeid som organisert tigging. For eksempel vil en mor og…

Den store striden

Torsdagens styremøte i Sørlandet sykehus helseforetak markerte et foreløpig punktum i kampen om landsdelens helseressurser, et foreløpig punktum og et nederlag vel å merke. Når Kristiansands sykehus er definert som hovedsykehus, mens Arendal og Flekkefjord har så få definisjoner at…

Historien i grunn

De siste ukene har over 2000 arendalitter engasjert seg i den nyopprettede facebooksiden «Rudebilstasjonen i Arendal» med mimring tilbake til «ruglete påmmfri og blandings med thousand island», gule, grønne og røde bussruter og et samlings punkt i sentrum fra en…

Alvorlig talt, skjerp dere!

Det gir lite mening å straffe folk for å be om hjelp, det vil regjeringen Solberg gjøre. Regjeringen Solberg gir nå også uttrykk for at den ønsker å straffe folk som vil hjelpe dem som sliter. Skal Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon,…

Er kreft til å leve med?

HELSE: De har fått beskjeden som inneholder ordene ingen kreftpasienter ønsker å høre: «Spredning og tilbakefall.» Kreften kan bremses, noen ganger settes på pause. Men den kan ikke stoppes. Kreften er blitt uhelbredelig. De vet at de skal leve med…

Blasfemi trengs

RELIGION: I flere land i Afrika, Asia og Midtøsten demonstreres det nå mot blasfemi og satire magasinet Charlie Hebdo. Debatten her hjemme har for lengst gått i retning av at stadig flere mener at man selvsagt er for ytringsfrihet, men…

Arkiv kan gå tapt i kommunereforma

KOMMUNEREFORMEN: Kommunane har ansvaret for viktige samfunnsoppgåver som skule, barnevern, sosial-, helseog omsorgstenester. Dokumentasjonen av desse tenestene finst i all hovudsak i digital form. Kommunale arkiv blir blant anna nytta til å dokumentere barnevernets handtering av overgrepssaker, dei viser oppfølginga…

TYRILI-STIFTELSENS ETABLERING

Lesernes reaksjoner Anette Gjerrestad Veeeldig skeptisk.... Ære være de som kommer ut av sånne problemer, men det er ikke realistisk at det skal gå bra å samle en gjeng med tidligere rusmisbrukere til å bo midt i gryta med stoff.…

Den vanskelige balansegangen

Kommunene har i sitt oppdrag fra staten et ansvar for å ha et politisk styresystem samt å være en forvalter av de lover de er satt til å følge opp. Kommunen har derfor både en politisk og en forvaltningsmessig funksjon…

Vi må tenke nytt om cannabis

POLITIKK: Cannabis er fortsatt det vanligste rusmiddelet etter alkohol og tilgjengeligheten har aldri vært høyere. Samtidig ser vi utviklingen av kriminelle miljø som har narkotikaomsetning som livsgrunnlag. Fremskrittspartiets Ungdom mener det er galt at den norske forbudslinjen skal livnære organiserte…

Skal, skal ikke… ha «rehab» midt i narkogryta?

Arendals Tidende brakte mandag nyheten om at Tyrili-stiftelsen etablerer seg i Arendal, midt i sentrum. I en by med alt for mye rus, og alt for lite rusbehandling synes det nesten paradoksalt å protestere mot en slik etablering, kritikken har…

Eydehavn skole en gang til

POLITIKK: SkolenLokalt og regionalt -har hatt gode livsbetingelser; Det har vært godt samsvar mellom middel og mål. Det vi er vitne til er en pinlig og farlig inkonsekvens – kanskje er det rette ordet: løgn: Politikk og planer lover: Helse…

Streik mot regjering og arbeidsminister 28. januar!

POLITIKK: I dag har organisasjonene tre viktige verktøy i arbeidslivet for å sikre sine medlemmers rettigheter: Hovedavtalen og tariffavtalene mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidsmiljøloven som gjelder for alle. Om regjeringen klarer å drive endringene igjennom i Stortinget vil…

Sørlandet – et musikalsk mekka

I forrige uke kunne vi lese at to, av totalt elleve, av årets deltakere i sangkonkurransen Melodi Grand Prix, er fra Aust-Agder. Det vil si at nærmere tjue prosent av deltakerne kommer fra det blide Sørland, og det kan vi…

To viktige timer 28. januar

POLITIKK: Om noen ganske få dager kommer tusenvis av arbeidstakere fra de fleste arbeidstakerorganisasjonene og fagforbund til å aksjonere mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. En samlet fagbevegelse har bestemt seg for å vise sin motstand og det holdes…

Det går med luftfarten som med sjøfarten

POLITIKK: Så til sakens kjerne som nemlig er lønnskostnader til de som jobber i luften. Her finnes det store besparelser om selskapene får mulighetene. Det blir med luftfarten som skipsfarten. Til sjøs ble først det underordnede mannskapet skiftet ut med…

Forstår vi Charlie H?

POLITIKK: Jeg måtte innlede et tankeeksperiment: «En arendalitt representerer Vesten i forhandlinger i Midt-Østen. Den arabiske eller persiske representanten prøver å formidle tanker og følelser de har om de siste ca. 600 års vestlige dominans over dem. Vår representant svarer…

Ytringsfrihet eller blasfemi?

Mens vi sitter her hjemme, trygt på vår lille tue, herjer usikkerhet, terror og religiøs blasfemi i andre deler av vår verden. Kort tid etter det nye året ble ønsket velkommen angrep terrorister det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, der tolv…