fbpx

Skal Arendal være et eget sted?

KRONIKK: Jo, Arendal forandrer seg på et vis som gjør byen mer og mer fremmed for dens egne innbyggere. Kjente og kjære trekk forsvinner og erstattes av noe som ikke innordner seg byens egenart. Utviklingen virker fremmedgjørende. Hvordan kan de…

Oversvømt konklusjon

Da det regnet så mye at jorder over hele Arendal ble transformert til innsjøer fikk vi også nok et kraftig argument i sykehusstriden. Sykehuset i Kristiansand ble oversvømt og viste dermed helt tydelig at flere sykehus på Agder er viktig…

Alle barn fortjener en fin førjulstid og en hyggelig jul

LIVSSYN: En førjulstid for alle: Jula nærmer seg og vi er opptatt av å skape en fin høytid for alle. For noen er det religiøse innholdet det viktigste med jula, mens for andre er det viktigste kjærligheten, varmen og omtanken…

Svart urettferdighet

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om det Arendalsbaserte selskapet Ren Konsult, som sliter med at mye av deres konkurranse er virksomheter som driver uten godkjente arbeidskontrakter og ofte uten å skatte fra arbeidet. Med andre ord…

Den kaldeste byen i Norden

TIGGERFORBUDET: Dette begynner å bli en stor samfunnsdebatt. Ikke bare her, i Arendal, men over hele Norge, over hele Norden. Det skrives om det i aviser i andre deler av verden. Ordfører Halvorsen måtte til og med forsvare tiggerforbudet på…

Kyniske kutt for uføre

ARBEIDSLIV: Det er en utrolig kynisme arbeids ministeren legger for dagen. Han later som han tror at folk kan velge om de vil være uføre eller ikke. Han vet selvsagt bedre. Det er en lang og krevende prosess fra en…

Snarveien til sammenslåing

Møreforskning trekker en merkelig konklusjon i rapporten de denne uka leverte til regjeringen, om fylkeskommuners størrelse. De mener nemlig AustAgder, Sognog Fjordane og Finnmark er overflødige fylker og bør fjernes, begrunnelsen skal ifølge Bergens Tidende være at fylker med mindre…

Åpent brev til Arendal kommune v/miljørådgiver Ragnhild Hammer

KLIMA: Jeg fikk svar på det meste men ikke på et svært viktig spørsmål; «Er utbyggerne av kremtomtene på ytre brygger pålagt å benytte varmepumpe med energi opptak fra havet?» Så lenge kommunen har både miljøkonsulent og miljørådgiver får vi…

Tiggerforbud i arendal og enkeltmennesker

TIGGERFORBUD: Det betyr at utslag av sosial nød og fattigdom gjennom tigging skal være ulovlig og en kriminell handling. Undertegnede hadde et lengre innlegg i Agderposten og Arendals Tidende om denne saken i slutten av juni 2013. Jeg skal ikke…

Summende stillhet?

I Arendals Tidende forrige uke kunne du lese om birøkteren Kurt, og regjeringens nedprioritering av birøktere i forslaget til neste års statsbudsjett. Hele 1/3 av støtten til Norges birøkterlag er foreslått fjernet, med det frykter laget at støtten til deres…

Kulturlivet spiller fremdeles på grusbane

KULTUR: På disse årene har det dessverre ikke skjedd mye. Det frivillige musikklivet har fremdeles dårlige og til tider kaotiske øvingslokaler. Noe positivt har skjedd, det er blitt bygd noen nye skoler som har bidratt til bedring i distriktene. Den…

Fellesskolen finnes bare på papiret

UTDANNING: Pengebruken i «skole-norge» spriker enormt mellom kommunene Programleder Bjørn Myklebust innledet debatten mellom Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet og KS-direktør Helge Eide på NRK P2 Politisk kvarter” 25/9, med følgende utsagn: «Si meg ditt postnummer og jeg skal si deg…

Hvem har skylda?

En merkelig retorikk preger debatten rundt skoler og budsjett i Arendal nå. For samtidig som det begynner å bli verdt å telle årene, heller enn månedene, skolestrukturen har vært satt under lupen, begynner det også å virke som om noen…

Er Robert Nordli Ap’s Kennedy?

POLITIKK: Det er slående likhet med Eisenhovers avgang og John F. Kennedys glitrende ungdommelige presidentvalg, og dagens situasjon i Arendal. Robert Nordli og Ap får 37 prosent i måling på NRK Sørlandet, «gamle» Høyre stuper til 20. Valgforsker og professor…

Hurtigruten blir kanskje britisk

POLITIKK: Bak dette står kjente foretningsmenn som Hegnar og Stordalen. Tilbake vil de sitte med 5 prosent hver. Dette er svært kjedelig med tanke på at Hurtigrutens framtid blir uforutsigbar. Hegnar og Stordalen kan gjerne ha ønsker og vyer om…

Arendals fasade

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om planene for og engasjementet rundt ett av vår bys fremste kjennetegn, nemlig Grandgården. Det gule murbygget ytterst på Langbryggen er noe av det første du ser når du kommer sjøveien…

Besøk av «kommunen»

FORVALTNING: Den ene i et av murhusene i Nesgata. Den andre på fødehjemmet ved Neskilen. Hjerte og sjel på og for Eydehavn. To jenter rundt et bord på «Brukten på Eydehavn» Sammen med kommunen. En hyggelig mann i kledelig blått.…

Kvalitet og nærhet henger sammen

SYKEHUSSTRUKTUR: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Aust-Agder ser med stor uro på mye i Utviklingsplanen 2030. Vi påpeker at det opprinnelige mandatet for Utviklingsplanen var videreutvikling av de eksisterende sykehusene. Nå viser høringsdokumentet at ett sykehus påpekes som det beste alternativet fra…

Bobla som aldri sprekker

I ukas første utgave av Arendals Tidende kunne du lese om boligmarkedet i byen som etter sigende er i ferd med å ta seg opp igjen. Hele elleve boligprosjekter har hus og leiligheter ute for salg nå, og minst åtte…

Utvikling av Sørlandslabben

STATSBUDSJETTET: NITO som er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer har 4700 medlemmer i Agder. Svært mange av disse er ansatt i virksomheter som nettopp vil ha bruk for de mulighetene en ny testlab i Grimstad vil gi næringslivet…

Ny tid for Tiden

Kjære leser. I hånden din holder du nå den første utgaven av Arendals Tidende i en ny og annerledes form. Denne avisen er gått ut til 20 000 husstander over hele Arendal, og det kommer til å fortsette å skje…

Venstre vil ha nullmoms for avisene

MEDIA: Det er ikkje lesarane som blir borte, men inntektene. Meir enn noen gong er det behov for ein aktiv og moderne mediepolitikk. Eg meiner regjeringa tar eit steg i riktig retning med forslag om lik redusert moms på digital…

Stor takk til ansatte ved Sørlandet Sykehus Arendal

HELSE: Første døgn tilbrakte jeg på Obs-post, og de to neste på Hjerteavdelingen. Helt fra jeg kom inn og til jeg dro, møtte jeg bare omsorgsfulle og kjærlige leger og pleiere. Under mitt opphold, hadde jeg også en traumatisk opplevelse,…

Med kniven på pungen

LANDBRUK: Dette til tross for at et smertefritt behandlingstilbud eksisterer. Agder FpU ser alvorlig på slik behandling av dyr, og oppfordrer grisebønder til å vise empati og benytte seg av det smertefrie behandlingstilbudet. Det er trist å se at kirurgisk…