fbpx
skip to Main Content
Nina JentoftAp

Status for en ekstern evaluering av barnevernstjenesten

POLITIKK:

Situasjonen i barnevernstjenesten er urovekkende. Vi har: fristoverskridelser i flere saker, mangelfulle tiltaksplaner, mangelfulle evalueringer av tiltaksplaner og et stort potensiale i å styrke det forebyggende arbeidet, for å nevne noe. Vi vet vi har mange dyktige ansatte i tjenesten, men rammebetingelsene over tid har tydeligvis ikke vært gode nok.

Arbeiderpartiet har flere ganger foreslått en ekstern evaluering av barnevernstjenesten.

Formålet med et slikt utviklingsarbeid er å styrke disse rammebetingelsene, se om det kan være andre måter å organisere tjenesten på som kan bidra til en mer optimal og effektiv sakshåndtering og en mer aktiv og utadrettet barnevernstjeneste.

Men vi er blitt bedt om å vente, i flere runder:

  • i påvente av en intern evaluering som det ikke kom noe ut av…
  • etter tilførsel av nye stillinger i budsjettbehandlingene…
  • når ny leder skal få tid til å sette seg inn i jobben….
  • når sykefraværet går i taket og en skal se nærmere på hva det betyr…
  • når vi ønsker å etablere en barnevernsvakt…
  • etter at det er hentet inn konsulenter som skal bidra til å løse arbeidsmiljøproblemer … … er vi igjen bedt om å vente!

Men situasjonen oppleves mer uavklart enn noen gang. Arbeiderpartiet mener at signalene vi nå får kan være et tegn på dårlig drift og sen og feilaktig reaksjon fra ledelsens side, både politisk og administrativt.

Det er et stort behov for kunnskap om hva som virkelig er situasjonen i barnevernstjenesten. Vi trenger noe annet enn stykkevis og overfladisk informasjon. Dette er til barnas beste. Vi er ansvarlige for barnevernstjenestene og vi er arbeidsgivere.

I planstrategidokumentet: Planstrategi 2012-2016, som ble enstemmig vedtatt i bystyret 27.09.12, heter det: «Det igangsettes en ekstern evaluering i Arendal kommune». Jeg ønsker derfor å stille ordfører et konkret spørsmål:

Når settes den eksterne evalueringen av barnevernstjenesten i gang?

Back To Top