fbpx

Klimamarsj

POLITIKK: Hvorfor er dette viktig for oss? Fordi det er den siste sjansen vi får til å begrense en destruktiv klimautvikling som kommer til å endre vår klode innen to eller tre generasjoner, og på en måte de fleste av…

Både Erna og EØS blir for mykje

POLITIKK: Tenk deg eit liv med lange arbeids dagar, kanskje to-tre ulike jobbar, utan at du kan leve av lønna. Tenk deg at du blir tilsett i same jobben fleire gonger i året, utan håp om fast tilsetting. Tenk deg…

Ærlighet varer lengst

Arbeiderpartiet kunngjorde denne uka en meningsmåling de har fått gjort i Arendal, av byrået InFact. Det er NRK Sørlandet som skriver om meningsmålingen hvor kommunens røde politikere får massiv støtte av befolkningen, og hvor Høyre mister store deler av sin…

Et ord er et ord? – Løddesøl og Nesheim skoler

POLITIKK: Bystyret vedtok, som kjent, å sende Utdanningsdirektoratet en uttalelse om at de ikke støtter Nesheims og Løddesøls søknader om privatskoler. Bystyret vedtok deretter å utrede spørsmålet om fortsatt offentlig skole på ny. Jeg forstår fullt ut at foreldrene ved…

Mangel på forutsigbarhet og full forvirring

POLITIKK: Noen av disse er at kommunen har altfor mange og store lån, skatteinngangen har sviktet noe, overføringene fra staten er for små, skjønnsmidlene dekker ikke gapet mellom utgifter og inntekter. Nå har det i flere år blitt advart fra…

Restefest

Årlig kaster vi nordmenn 250 tonn spiselig mat, 1/3 av det vi handler går rett i søpla ifølge organisasjonen Matvett. Det vil forbrukerrådet i Agder ha slutt på, og nå foreslår de å innføre restetorsdag. Altså at torsdagsmiddager landet over…

Kvalitetsmat til alle, uansett pris

LANDBRUK: De siste månedene har landbruksog matminister Sylvi Listhaug satt fokus på matvarepriser. Både dagligvarekjedene og leverandørene har blitt kalt inn på teppet hos statsråden for å forklare hvorfor matprisene økte med 3,2 prosent fra juni til juli i år.…

Om å vise respekt

LIVSSYN: I dag mangler kommunene i Aust-Agder egnede lokaler for ikke – religiøse seremonier, der «gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn», slik Gravferdsloven fra 2012 åpner med. En ikke-religiøs seremoni i et religiøst formet og utsmykket…

Gåten om integrering og en enkel løsning

Innad i politiske parti, på tvers av politiske skillelinjer og rundt middagsbord over det ganske land, diskuteres det hvordan våre nye og gamle landsmenn best skal integreres. Arendals Tidende tror svaret er nærmere enn vi ofte går ut fra. Tidligere…

SOMMERMINNER

Lengtet, fordi jeg visste, at når jeg igjen orker å ta den varme dusjen, da vil det si det samme som at jeg er kald – og jeg lengtet når det var på det aller, aller, aller varmeste etter å…

Hvem skal bruke byen?

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om handel i byen vår, eller rettere sagt i sentrumskjernen. Det lille området mellom Langbryggen og Pollen, Torvet, Kittelsbukt og Tyholmen som danner vårt sentrum. Det er ikke mange kvadratkilometer stort,…

Oppfordring til dem som vokter over hummerfisket

POLITIKK: Vi nærmer oss 1.oktober, starten på årets hummerfiske. Både yrkesfiskere oss andre, gleder oss til denne begivenheten, og spenningen dette medfører. Reglene er klare, satt opp av Fiskeridirektoratet, av 1.oktober 2009. I reglene står at på kyststrekningen fra Svenskegrensa…

Presisering av avisinnlegg

I mitt innlegg i Arendals Tidende 10/9 skrev undertegnede at Frp brøt med Høyre ifm saken rundt skolenedleggelser. I etterkant er jeg kommet til at jeg bør nyansere dette noe. Det kan heller synes som om Frp ble kastet ut…

Kommentar til «Politisk teater»

POLITIKK: Moen kritiserer i innlegget FrP og utbrytere i Høyre for å ikke bry seg om velgerenes stemme annet enn ved valg, dette er så snudd på hodet som det kan få blitt. Etter valget i 2011 satte H, FrP…

Juristdagen, juss til folket

JUSS: Juristforbundet arrangerer Juristdagen en gang i året. Da står vi på torg og sentre over hele landet og deler vår kompetanse gratis med de som oppsøker oss. Det gjør vi for å vise verdien av juridisk kompetanse og for…

Bygg fengsel på Blakstadheia

Situasjonen i norske fengsler blir av mange betegnet som kritisk. Fengslene er fulle og soningskøene øker kraftig. Ifølge tall fra Kriminalomsorgen er kapasiteten ved norske fengsler på rundt 3800 plasser. I gjennomsnitt har disse et belegg på over 96 prosent,…

Politisk spill om skolestruktur

POLITIKK: Som ordfører finner jeg behov for å gi en oversikt over hvordan skolestruktur har vært behandlet i bystyret de senere årene. 26.05.11: Bystyret vedtarenstemmig plan for utbygging avStuenes skole dimensjonert for 825elever hvorav 525 elever på barnetrinnet(17). Med AP,…

Vern og vedlikehold av våre bekker og små elver

NATUR: Vi som setter pris på naturen, og bruker den, oppopplever at ikke alle har forståelse, og opp fatning av dens betydning. Sjørreten, dennes vei til gyteplassen. Vil vi i fremtiden høste fra naturen, må vi også være med på…

Dysleksiens dag

DYSLEKSI: Internasjonalt markeres 8. september som alfabetiseringsdagen av UNESCO, en dag for å synliggjøre betydningen av lese-og skriveferdigheter. Dysleksi Norge gratulerer alle med dagen. Skoleåret er i gang igjen. Forsinket for noen, men vi er i gang. Spente elever gleder…

Politisk teater

POLITIKK: For tiden er det mye støy innad i bystyret i Arendal. For snart tre år siden gjorde H og Frp et meget godt valg i Arendal, men ikke godt nok til at de kunne danne flertall sammen. Imidlertid hjalp…

Exit Einar Halvorsen?

POLITIKK: Hvorfor bryter ordføreren kommuneloven, som påbyr hver bystyrerepresentant å stemme bare etter sin egen overbevisning, og ikke etter parti eller annet? Ordføreren uttaler i et forsideintervju med Agderposten 29. august at en bystyrerepresentant «har dolket meg i ryggen» ved…

De nødvendige skrittene

Arendals Tidende har det siste året gjennomgått en totalrenovasjon. Nå går det kun oppover. Agderposten skriver 9. september om Nye Arendals Tidendes regnskap. Saken er negativt vinklet, men innholdet staker ut en positiv vei fremover. Det innholdet har vi jobbet…

Gud skrev ikke konsesjonsloven, men…

SKOGFORVALTNING: Mens budene er tilpasset «tida og tilhøva», har Konsesjonsloven med røtter fra tidlig 1900 tall i liten grad fulgt utviklingen. For skogens del er den juridiske verktøykassen i loven helt uegnet for oppgaven den er ment for i selve…

Jesus bak en rullegardin i Arendal

KIRKE: Som medlem av den romerskkatolske kirke burde jeg strengt tatt, og heldigvis ikke bry meg, men som medlem av verdens 1,9 milliarder kristne må jeg. Å foreslå Kristus dekket til ved seremoni, f.eks. begravelse av en human-etiker fra et…