fbpx
Annonse:
Grete A. HusebøAnsvarlig Redaktør
Grete A. HusebøAnsvarlig redaktør

Å avgiftsbelegge, eller ikke avgiftsbelegge

I dagens utgave av Arendals tidende kan du lese om planene om å etablere flere ladestasjoner for elbiler i Arendal sentrum. Men skal det koste å parkere el-biler i byen? «Nei», var svaret da el-bilene enda var små fargespreke plastbokser produsert av en bilprodusent som skrøt på seg å være svært intelligent. «Ja», kan svaret bli nå som elbiler ser ut som noe James Bond kunne brukt for å jakte på sin nemesis.

39 520 elbiler er registrer i Norge nå. Disse nesten 40 000 bilkjøperne har fått fordeler som å slippe å betale bompenger, nullmoms, kjøring i kollektivfelt og gratis parkering og lading. Slik har det imidlertid aldri ment å skulle være for alltid, fordelene var kun en måte å stimulere til å få kjøpet av el-biler i gang på. Den magiske grensa for når el-bilfordelene skulle revurderes er satt til når 50 000 biler var solgt, noe som var beregnet å skje omkring 2017. Salget av de grønne bilene har imidlertid skutt i været raskere enn selv den mest optimistiske el-bil-selger kunne forestilt seg. Og allerede før regjeringen våren 2015 skal være klar med en vurdering av el-bil-politikken kan den magiske 50 000-grensa være nådd. Dermed må det på alle måter kunne konkluderes med at den økonomiske kompensasjonen el-bileiere får stimulerer til økt bruk av miljøvennlige fremkomstmidler.

Debatten om hvilke fordeler el-bilene skal ha fremprovoseres dessuten av lokale problem som at kollektivfeltene i store byer fylles opp av miljø vennlige kjøretøy og sørger for at bussene blir forsinket, eller av at el-bilene spiser av parkeringsbudsjetter og okkuperer lukrative parkeringsplasser i mindre byer. Her i Arendal har det i flere år vært et uttalt mål å få de firehjulte blikkboksene ut av bybildet, likevel står daglig flere el-biler parkert på vakre Langbryggen og i sjarmerende Bendikskleiv.

Den siste tiden har gratis parkering i sentrum blitt løftet frem som et kronargument når vi snakker om å skape liv i byen. Å parkere i Arendal sentrum koster 120 kroner dagen på de fleste av p-plassene, å leie en parkeringsplass på årlig basis koster nesten 14 000 kroner. De fleste som både bor og jobber i Arendal møter ikke på bompenger på daglig basis. Dermed må vi kunne konkludere med økonomiske fordeler som gratis lading og gratis parkering fortsatt veier tungt i valget av bilkjøp.

Gratis lading og parkering av el-biler koster lite i den store sammenhengen, og for Arendal kommune handler det om ubetydelige kostnader sammenlignet med alternativet.