fbpx
skip to Main Content

Frivillig kommunesammenslåing

KOMMUNEREFORM:

Dette er etter mitt syn bra, for skal vi få redusert antall kommuner i Norge ned mot 100 slik kommunalminister Jan Tore Sanner vil, så må det tas grep for at arbeidet med sammenslåinger skyter fart. Arendal og Grimstad bør gå i bresjen i vår region for at sammenslåinger kan finne sted. Vi kan ikke lenger godta at ordførere fra små kommuner kan trenere arbeidet med sammenslåinger.

Dette med frivillighet som kommunal ministeren sier, vil aldri gi ønsket resultat. Skal Høyre og Jan Tore Sanner ha noe troverdighet i denne saken, bør de skifte strategi til «tvungen» frivillighet. Kommunene bør få noe tid på seg, men før kommunevalget i 2015 bør vi ha på plass en plan for hvordan sammensetningen av kommunene skal bli. Hvis ikke regjeringen presser fram dette, så er det gallupen fram mot stortingsvalget i 2017 de frykter. Høyre har høyt og tydelig skissert 100 kommuner, og da må de stå for dette. Til skeptikerne i denne saken er det å si at i vår digitale verden så blir dette håndterbart for de aller fleste. Om kommunene blir lange og utstrakte, så blir dette en utfordring for sammensetningen av kommunestyret.

Lokal kjennskap til hele kommunen bør selvsagt et hvert kommunestyre ha, men legger man godviljen til, som blir det en løsning. Vår digitale hverdag taler også sitt for at jobben med å bli kjent i sin kommune vil gå greit. Nye og bedre veier i alle landsdeler gjør også sitt til at en befaring f. eks ikke ligger så langt unna. For oss som skal bo i de nye kommunene, så blir ikke dette noe problem. Hvor mange er det i dag som personlig trenger å møte opp på sitt lokale offentlige kontor? Våre kommunale kontorer vil i likhet med bankene helst ikke ha publikum inn i sine kontorer. Ringer man kommunen, så sier de at det og det skjema ligger på hjemmesiden, eller kan finnes i en eller annen nettportal.

Slik er det med NAV også. Vi kan anta at skjemaveldet blir betydelig forenklet framover. Se bare på skatteetaten. Før var det periodisk kø langt ut på gata til likningskontoret. I dag trenger knapt folk å oppsøke noe skattekontor. Slikt gjøres fra pc’en i hjemmet.

Vi kan ikke lenger velge ordfører og kommunestyre i en hver bygd i dette landet. Den epoken bør nå være forbi.

Lars Vidar Moen Nedenes

Back To Top