fbpx

Park i Arendal

Parken vi har i Arendal er lite brukt og den ligger rett ved et av Arendals mest trafikkerte felt, nemlig lyskrysset. Den er ikke veldig koselig lenger og den er veldig liten. Vi vil ha noe nytt, en park som…

Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

– Et stort tilbakesteg for likestilling og sosial rettferdighet POLITIKK: Å arbeide mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven er, og bør være, en kampsak for alle som er opptatt av likestilling og gode rammer for familieog hverdagsliv. Nå må alle…

I integreringens tjeneste

Arendals Tidende skriver i dag om et gledelig initiativ fra en av byens frivillige organisasjoner. Arendal og Grimstad soroptimistklubb søker høyt utdannede kvinner med innvandrerbakgrunn, som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Arendal har opplevd en enorm befolkningsvekst…

Byen trenger liv og ny frisk luft i grønne lunger

Den lille biten som mangler for mange mennesker i Arendal, er en bypark. Det gjør noe med hverdagen og oppveksten til mange små barn. Men ikke bare for små barn. Alle mennesker uansett alder eller rase, syntes det er koselig…

Al Nakba – katastrofen 15. mai 1948

MIDTØSTEN: Nær 200 palestinske byer og lands byer ble avfolket og rasert. 400 menn og kvinner ble massakrert og over 700 000 pale stinere ble tvunget på flukt. Al Nakba er dessverre ikke bare en hendelse og en historisk etnisk…

«Alle monner drar, sa musa og pissa i havet»

Store mengder monner imidlertid langt mere enn små. I denne utgaven av Arendals Tidende kan du lese om arbeidet til Havforskningsinstituttet i Arendal, en av få men viktige store institusjoner i kommunen. Instituttet er i godt selskap av Arendal fengsel,…

Ja til demokrati

POLITIKK: Rødt arbeider for et sterk lokaldemokrati. Vi vil at lokale politikere skal avgjøre lokale saker. Akkurat nå forhandles det fram to omfattende internasjonale avtaler, kalt TISA og TTIP som vil svekke demokratiet og gi mer makt til multinasjonale selskaper.…

Amnesty arbeider også for pressefrihet

PRESSE: Pressefrihetens dag er også en anledning til å fokusere på alle de journalister og avisredaktører verden rundt som risikerer sin egen frihet og sikkerhet når de sier ifra om menneskerettighetsbrudd, korrupsjon og maktmisbruk. Tanken på å bli avslørt er…

På jakt etter det grønne!

PARK: Jeg pleide å glede meg til å dra til byen med familien på en varm sommerdag, sitte på trappene i Pollen og kose meg med en is. Det er fint å vise frem byen til sommergjester som kommer fra…

Sure pensjonister på Maxis!

Viser til leserinnlegg i Arendals Tidende mandag 4. mai. Jeg er en av disse «sure» pensjonistene på Maxis. Du, Oda Emilie Faureng, må komme opp hit en dag for å vise oss disse menneskene som du synes er så sure.…

Vi bryr oss om elevenes psykiske helse

HELSE: Fylkestinget i Aust-Agder har satt av to millioner kroner hvert år i perioden 2015-2017 til prosjekt om styrking av forebyggende arbeid innen rus, psykiatri og mobbing i den videregående skolen. Forventningspress Arendals Tidende hadde 10. april en reportasje om…

Sentrumsdugnad på budsjett

Engasjementet var stort da publikummere, politikere og næringslivsledere var samlet til debatt om utviklingen av sentrum under Bynatt tidligere i mai. Fra publikumssiden ble det sagt at engasjementet for å bevare arendals sentrum som et levende område virket større nå…

Flyktningsituasjonen i Middelhavet

POLITIKK: Drømmen deres er å komme unna krig og et usikkert liv og håp om at deres barn skal få en bedre fremtid. Mange av disse flyktningene blir også ofre for kyniske menneskesmuglere som tilbyr transport over havet. Båtene som…

17.ende mai, er vi så glad i…

…moro vi har fra morgen til kveld. Ja slik låter noe av teksten til en av våre kjære 17.mai sanger. Helgen vi nå går inn i preges av forberedelser, stryking av bunadsskjorter, kakebaking, panikkhandel av finstasen og siste planlegging av…

Park nå eller aldri!

De årene jeg har vært i stand til å skjønne hva en by skal være for folka som bor der, og etter at jeg har blitt eldre og sett meg rundt i andre byer som Oslo, Kristiansand, Gjøvik og Tønsberg,…

Norge må kjempe for barns rettigheter

POLITIKK: 15. mai markerte vi den internasjonale familiedagen. To dager før vår egen nasjonaldag, en dag vi med all tydelighet kan se at Norge er et godt land å vokse opp i. Barns rettigheter står heldigvis sterkt i Norge. Samtidig…

Den nye samfunnskontrakten

«Det er ikke så godt å si» lyder et kjent munnhell. Nei det er sannelig ikke alltid så godt å si om man skal legge bredsiden til og tale tydelig eller om man skal velge den mer diplomatiske veien og…

Det er ingen skam å snu

BYMARKA: Kjære Siri Mathiesen, viser til innlegg i Agderposten. Det er nødvendig å oppklare noen åpenbare misforståelser. For det første, Interesse gruppen Bevar Arendal Bymark er ikke imot E18. Vi ønsker å bevare Bymarka mest mulig sammenhengende for kommende generasjoner.…

Fredsfesten

I 70 år, 840 måneder, 3640 uker og et antall dager kun helter orker å regne ut har det vært fred i Norge og i Arendal. Norges 70. frigjøringsdag blir fredag markert både på Houens plass i sentrum og på…

Hvorfor park?

BYUTVIKLING: Alle voksne er opptatt av at vi bruker fritida vår på en fornuftig og ikke minst trygg måte. Jeg føler at unge blir tvunget til å henge på senteret, til det punktet at vi har kallenavn på de forskjellige…

Kampen om flere nordmenn om bord

SKIPSFART: Det er vel knapt tall på alle konferanser, møter på ulikt politisk nivå samt de utallige mer uoffisielle samtaler organisasjonene og sjøfolkenes lobbyister har hatt med det politiske Norge. Hva har vi oppnådd? I mange år pleide Sjøoffisersforbundet å…

Tildekking av korset i Arendal kapell

POLITIKK: At det etter hvert er blitt en del ikke troendeHuman Etikere er en privatsak for dem det gjelder. Det skal man ha respekt for. Saken som var oppe i bystyret den 26.mars i år handlet nettopp om Humanetikerne som…

Arendal Arbeiderparti vil ha flere praksisplasser til ungdom

POLITIKK: Et resultat av denne utviklingen i Norge er en tilhørende vekst i unge voksne som på et senere tidspunkt innvilges en uførepensjon. Antallet unge uførepensjonister, det vil si dem som mottar en uførepensjon i alderen 18-34 år er 20…