fbpx

Den stille uke

Den helligste av de hellige høytider og den stilleste av de stille uker er på vei imot oss, og idet dette magasinet kommer ut til Arendals Tidendes lesere har mange allerede tatt påskeferie. Andre skal jobbe et par dager før…

Virkelighetsforståelse

POLITIKK: Jeg søker i denne kronikk å vise hvordan man kan bedrive kritisk tenkning, med eksempler rundt religiøse overbevisninger. Agendaen er å stille deg spørsmålet om hvordan du, bevisst eller ubevisst, har brukt tankene dine. Hva er vel da bedre…

Økt lærertetthet i grunnskolen – nå !

POLITIKK: I 2003 ble loven endret og paragrafene om klassedelingstall opphevet. Maksimumsgrensene for antall elever per klasse/undervisningsgruppe forsvant. Loven legger dermed få begrensninger på kommunenes vurderinger av hva som er et godt tilbud til elevene. Ordlyden er problematisk fordi det…

Manglende blinklys

Mange bilføreres manglende blinklysbruk irriterer mange andre trafikkdeltagere. Dette er en likegyldighet som er potensielt farlig og som i alle fall hindrer best mulig og sikker trafikkflyt. Det er stor forvirring om blink lysbruk i rundkjøringer, men en ting de…

Rett til et aktivt liv

POLITIKK: Men to TT-turer i måneden tar deg bare én gang frem og tilbake til butikken. Så blir du sittende hjemme. Transporttjenesten må gi rom for et normalt hverdagsliv – praktiske gjøremål, oppfølging av barn, aktiviteter og sosialt liv. I…

Arendal på kant med Høyesterett

OMSORG: Sagaen om BPA i Arendal har hompet og gått lenge nå. Om kort tid skal politikerne enda en gang få saken til behandling. Når det nye forslaget til innhold i en tjenestekonsesjon foreligger, foreslår administrasjonen tiltak som Høyesterett tidligere…

Vern om søndag som fridag og helligdag!

POLITIKK: Nå har regjeringen fått støtte av Krf og Venstre til endringer av AML (Arbeidsmiljøloven), som vil slå meget negativt ut for de aller fleste arbeidstakere. Blant annet vil det åpnes for mer søndagsarbeid og liberalisering i forhold til tidligere…

Kommunal forvaltning for heldig utvalgte

Fylkesmannen er statens representant ute i landet, og skal blant annet kontrollere enkelte deler av kommunenes virksomhet. Mens vedtak fra kommune og fylkeskommune alltid er gjenstand for påklaging, er de fleste av Fylkesmannens vedtak endelige, og skal ikke være mulige…

Udemokratisk frihandelsavtale:

POLITIKK: Frihandelsavtaler har generelt som mål å konkurranseutsette tjenester på tvers av landegrenser. For at dette skal være mulig, forutsetter avtalene at det er tilstrekkelige tjenester å konkurrere med. Det vil si at det ligger en forventning om økt privatisering…

Hvem skal ta imot syriske kvoteflyktninger?

Åpent brev til politikerne fra Amnestygruppene i Arendal: POLITIKK: Krigen i Syria har ført til verdens største humanitære krise etter den andre verdens krig. Nabolandene til Syria kneler, deres samfunn har for lengst sprengt kapasiteten for hvor mange flyktninger de…

En spirende start

Denne helga feirer iranere i Arendal sin viktigste høytid, Nouruz, eller nyttår. Arendals Tidende har vært med på starten av feiringen, Chaharshanbe Suri, som avholdes siste tirsdag kveld før nyttårsfeiringen. I denne utgaven av Arendals Tidende kan du lese om…

Den usynlige festivalen

KOMMENTAR Klassisk skolesekk, klassisk vorspiel, crossover, solist, lunsj, matine og finale i ung klassisk talent. Talentfulle musikere i alderen 8-25 år har fått vist seg fram, og konkurrert om gjeve priser gjennom fire dagers festival. Musikkfesten er over for denne…

Ordfører, varaordfører, kontrollkomitè og rådmann

POLITIKK: Kan dere gjøre kvalitets– sikringen av byggesaker bedre? I media har vi nylig sett at byggesaker går litt for fort for seg i enkelte saker, som den nylig omtalte saken på Tromøy, der tiltakshaver fikk beskjed av planutvalget om…

Varaordfører på villspor!

POLITIKK: La oss da minne om at det var posisjonen bestående av H, Krf, V og to uavhengige som stod last og brast sammen i det økonomiske opplegg for 2014 som ble vedtatt med én stemmes overvekt i desember 2013.…

Fagbevegelsen til kamp!

POLITIKK: Høyre/Frp-regjeringen er i ferd med å undergrave og ødelegge vårt velferdssamfunn og vårt regulerte arbeidsliv. Regjeringen har en strategi som gradvis tar bort velferdsgoder og undergraver ansattes rettigheter. Høyre og Frp er til for de rikeste og for de…

Barbu på’an igjen!

Sist uke ble de nyeste illustrasjonstegningene for Barbu-utbyggingen lagt fram, til glede for noen og til forargelse for mange. De to planlagte blokkene ble utvidet til tre, og klagene strømmer på, igjen. I dagens avis kan du lese at 82…

Forpliktende avtaler og politiske veivalg

POLITIKK: Dette er en sannhet med modifikasjoner, virkeligheten var at FrP ikke ville være med på å øke eiendomsskatten, slik Høyre og KrF tok til orde for. Avtalen med FrP var klinkende klar, ingen økning av eiendomsskatten i perioden fra…

Gratulerer med 10-års jubileum!

POLITIKK: Arendal jazzklubb begynte vår virksomhet høsten 2002. De første årene holdt vi til på Havnepuben, men straks kulturhuset stod ferdig flyttet vi inn i byens nye black box i Lille Torungen. Det første arrangementet hadde vi i dag –…

Hyklerne i Rødt og SV

POLITIKK: Det ble åpenbart at mangfoldet ikke inkluderer FrP eller Høyre. Alle er like, men noen er likere enn andre, skrev George Orwell i den allegoriske romanen «Animal Farm». Om Orwell hadde observert 8. marskomitéene i Arendal og Kristiansands opptreden…

Er tidlig ultralyd et etisk riktig tiltak?

KRONIKK: Hun har Downs syndrom, og kjemper for både hennes og utallige mange andre menneskers hjertesak. Etter at Arbeiderpartiet uttalte seg om et statlig tilbud i form av tidlig ultralyd, har det vært en stor debatt i Norge. Det vil…

På splittede skinner for samme sak

KOMMENTAR I Arendal og i Norge i dag opplever foreldre press for å hente i barnehagen før en normal arbeidsdag er over, og kvinner presses dermed til å ha kortere dager på jobb og lavere stillingsprosent. I andre deler av…

Fra gråstein til diamant

I helgens magasin kan du lese om «diamanten på Saltrød», nye Stuenes skole. Den østlige delen av Arendal har fått en ny stolthet. Gamle kamphaner møtes i gledesrus. Rektor, politikere og ordfører samles i skjønn forening, og elevene jubler i…

Flerkulturelt samfunn eller homogent samfunn?

MOTSVAR: Når du skriver «jeg er ute etter sannheten», bør du huske at sannheten er subjektiv. Sitter du med hele sannheten? Særlig i et flerkulturelt og demokratisk samfunn må vi ha ulike meninger, hilsen John Stuart Mill. Slik sett så…

Svømmetilbud i Arendal kommune

IDRETT: I kjølvannet av dette har to ting kommet frem i lyset: Det første er mangelen på alternativer for dem som driver med svømmetrening på Stinta. Det finnes ikke andre 25-meters basseng i Arendal kommune som kan brukes i stengningsperioden.…