fbpx
Annonse:
Sørlandet Sykehus Arendal.
Sørlandet sykehus Arendal.

TSSHF. -SSA, SSK og SSLister Flekkefjord

SYKEHUSSTRUKTUR:

Vi blir nok aldri ferdige med striden om vårt sykehusvesen på Sørlandet. Det å bygge videre på våre nå tre eksisterende syhehus i SSHF, synes greit for meg. Da jeg kom til Sørlandet i 1956 hadde vi fem sykehus, hvorav bare ett -SSAlå i Aust-Agder. Enda tidligere var det også flere sykehus i Aust-Agder.

Mandal «Nye» Sykehus som jeg kom til i juli 1956, var et såkalt «blandet sykehus» med 45 sengeplasser, hvorav fem tilhørte føde-barselavdelingen. Det var en overlege(kirurg med stor kompetanse), og to assistentleger. Overlegen gikk i kontinuerlig bakvakt på oss to assistentleger som hadde 24 timers vakttjeneste, annethvert døgn og annenhver helg.

Vi betjente alt som het «øyeblikkelig/akutt hjelp», og klarte å betjene over 80 % av de sykehustjenestene som oppstod, resten måtte videresendes til Kristiansand eller Rikshospitalet. Ja, det var den gang og ikke nå. Mandal og Farsund sykehus er for lengst historie.

Men hva med de tre sykehusene vi har igjen? Kan noen av dem bli «fullverdige», «likeverdige» med full heldøgns «kompetanse»? Jeg er blitt så gammel at jeg har visst «sovet i timen» i flere år. Det jeg ønsker et klart svar på er:

Hva er «fullverdig», «likeverdig» og «full kompetanse»? Hva er øyeblikkelig hjelp/akuttfunksjon med tanke på sted og tidsfaktor? (Jeg tenker da på slagpasienter, hjertepasienter, fødsler osv. osv.)

Hvis vi nå skal bygge videre på de tre sykehusene vi har, så kan ikke jeg se at noen av dem vil kunne bli «fullverdige» med «fullkompetente spesialister» døgnet rundt. «Likeverdige» kan de bli, -for det er vi alle, -stor eller liten-. Sykehuset i Kristiansand peker seg nok geografisk ut som det mest sentrale sykehus i SSHF, så det er ikke unaturlig å se på en videre utbygging der. Flekkefjord betjener også en del av SørRogaland. SSA med sin sentrale og flotte beliggenhet og bygningsmasse betjener også en god del av Telemark. Men befolkningsgrunnlaget for hvert enkelt sykehus er etter min mening for lite til å kunne bygge seg opp til å bli «fullverdige» sykehus. Eller tar jeg feil?

En funksjonsfordeling mellom SSK og SSA, som overlege Hagen er inne på, vil kunne gjøre SSA og SSK til samlet å være så nær opp til det «fullverdighet» som mulig. At akuttfunksjonene skal fjernes fra noen av de tre sykehusene, virker på meg meningsløst. Det er tross alt en god del mennesker som bor i «periferien» hvor tid og veilengde betyr mer enn for oss i byer og tettsteder. Hvem klarer å finne den beste og optimale løsningen i SSHF.til beste for alle? Vi har bygningene, sørg for å få de beste spesialistene og det beste utstyret på rett plass. Godt «Sykehusår»!

Øivind Holanger Tromøy

RETTELSE:

Arendals Tidende kom i helgeutgaven 12. desember 2014 i skade for å titulere Jarl Tollefsen som medlem av Miljøpartiet de grønne i Arendal. Dette stemmer ikke, Jarl Tollefsen skulle vært titulert med Agder flyekspress.