fbpx

Internasjonal solidaritet

HANDEL: Dette ser vi fører til en økning av det klasselaget som kalles for prekariatet. Prekariatet er dem som ikke får fulltidsstillinger, og derfor jobber deltid og vikariat. Gjerne flere vikariat på en gang. Ved å jobbe mye i perioder…

Trygghet i hverdagen – der du bor!

POLITIKK: I forbindelse med at bystyret skal se på strukturen til ungdomsskolene, så ønsker Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti at man også skal se på de gjenværende barneskolene. Altså er ingen barneskoler fredet. Roen har ikke lagt seg fra sist…

Dit haren hopper…

For den som skulle tvile: Debatten om skolene skal i gang igjen, både barneskoler og ungdomsskoler denne gangen. Hva som skal skje med utsmykningen i Arendal kapell vil neppe bestemmes det neste året, men et utvalg skal settes ned etter…

Medmenneskeligheten som ble klemt

På sosiale medier etterstreber de fleste å fremstå som reflekterte, avbalanserte, vakre, morsomme og populære mennesker. På kommentarfeltene derimot virker det som om et litt for synlig mindretall etterstreber å fremstå som troll. Slitsom raljering «All you people sitting up…

Skolebarn trenger forutsigbarhet

SKOLE: Uenighetene har vært så store og tatt så stor plass, at de har forsømt et stadig mer presserende problem, nemlig at flere ungdomsskoler nå er så fulle at elever undervises i brakker og går månedsvis uten å få vite…

Statue-storm i Arendal og Barbu kapell

SEREMONIROM: Her forklarer hun hvor viktig det er å tråkke på andres tær, som en del av våre demokratiske rettigheter. Nå, som lokallaget til HEF gjør seg sterk for en avvigsling av enten Arendal kapell, eller Barbu kapell, føler jeg…

En parade for kulturlivet

I denne utgaven av Arendals Tidendes helgemagasin kan du lese om Arendal kulturskole som skal markere flytting til midlertidige lokaler på Munkehaugen med en musikalsk parade gjennom byen der kulturskolelærere, elever, korps og andre skal sørge for å skape liv…

USA: En menneskeskildring

Historien handler ikke så mye om land eller byer jeg har vært i, men om de menneskene jeg reiste med, for det er disse menneskene som gjør både land og byer mest morsomt. Kanskje ikke alltid så frivillig, men det…

Vi støtter havnearbeidernes kamp

POLITIKK: Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø har blitt arrestert som kriminelle av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere. Også Drammensbedriften Holship nekter å undertegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bedriften.…

Forslag til endring i arbeidsmiljøloven

POLITIKK: At arbeidsmiljøloven utgjør en viktig del av hvordan vi har valgt å organisere arbeidslivet er noe vi har med oss fra den gangen hovedavtalen kom på plass i 1935. Siden har den vært en styrke for landet som alle…

Livssynsåpne seremonilokaler for hele befolkningen

LIVSSYN: Behovet for seremonilokaler som alle kan bruke er stort og vil bare øke i omfang i årene som kommer. For oss i Human Etiskforbund(HEF) handler denne saken om å gi et verdig tilbud til alle mennesker, uavhengig av livssyn.…

Et verdig farvel

Debatten om kapellet på Høgedal går høyt og lavt etter at den torsdag ble vedtatt utsatt i Arendal bystyre. Livssynsnøytrale seremonirom står på den politiske agenda og kommunen jobber med å finne et tilbud der vi alle kan begraves helt…

La oss beholde Barbu kapell

Dette er signaler som vi må ta alvorlig. At kapellet skal bli livssynsnøytralt fra 1/62016 vil bryte med mange sin mening. Kommunen har fått statlige midler til å bygge et eget livssynsnøytralt lokale ved å renovere Barbu kapell. Ideen om…

Arendal kapell

POLITIKK: Uten utsmykkingen ville kapellet bli helt ordinært. Jeg lurer bare på hvorfor? De vil ha et trosnøytralt kapell. Det ordet er egentlig bare tull. Ingen er trosnøytrale. Det å hevde at de ikke tror, er også en religion. Men…

Åpen kirke?

Messe for verdighet: RELIGION: Messe for verdighet blir holdt i flere av landets kirker. Fokuset er å ta avstand fra vold og seksuelle overgrep, og støtte dem som er blitt utsatt for det, og deres pårørende. Seksuelle overgrep vet vi…

Tid til å tenke

Midt i ettermiddagsrushet tirsdag denne uka ble mennesker som hastet til bussen, til butikker og hjem fra jobb byttet ut med personer som tilsyne latende var uberørt av byens ståk og støy, skrikende måker og bremsende busser. På Sam Eydes…

Park eller brostein?

Nå er det nesten bare brostein og asfalt. De mest frodige stedene i Arendal er jo i rundkjøringene og på lyktestolpene i sentrum. Byen ser så ulykkelig ut sånn den er her i dag, og det kunne hjelpe med en…

Grønn i stedet for Grå

Så hvorfor ikke gjøre Arendal by til en mye mer trivelig og koselig by å bo i? Da trenger byen hyggelige grønne byrom. De eneste stedene det er grønt er jo på lyktestolpene og det store treet ved Kilden. Men…

Bypark i Arendal

Andre steder enn stappfulle kjøpesentre og steintrapper utenfor kulturhuset. Arendal trenger litt variasjon i asfaltjungelen, og trenger derfor en grønn og frisk bypark. Mesteparten av innbyggerne i Arendal vil ha en bypark. Det har vært spekulert lenge om det burde…

Park i Arendal

Parken vi har i Arendal er lite brukt og den ligger rett ved et av Arendals mest trafikkerte felt, nemlig lyskrysset. Den er ikke veldig koselig lenger og den er veldig liten. Vi vil ha noe nytt, en park som…

Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

– Et stort tilbakesteg for likestilling og sosial rettferdighet POLITIKK: Å arbeide mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven er, og bør være, en kampsak for alle som er opptatt av likestilling og gode rammer for familieog hverdagsliv. Nå må alle…

I integreringens tjeneste

Arendals Tidende skriver i dag om et gledelig initiativ fra en av byens frivillige organisasjoner. Arendal og Grimstad soroptimistklubb søker høyt utdannede kvinner med innvandrerbakgrunn, som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Arendal har opplevd en enorm befolkningsvekst…

Byen trenger liv og ny frisk luft i grønne lunger

Den lille biten som mangler for mange mennesker i Arendal, er en bypark. Det gjør noe med hverdagen og oppveksten til mange små barn. Men ikke bare for små barn. Alle mennesker uansett alder eller rase, syntes det er koselig…