fbpx

Jernbanen skal frakte mer gods

JERNBANEN: Det er gledelig at vi allerede nå ser resultater gjennom at antallet containere som fraktes med jernbane økte i 2014, hevder transportpolitisk talsperson. Regjeringen har som målsetting at mer av veksten i godstrafikken skal gå på jernbane, økningen i…

Slik vi vil bli husket

MATERIALISMEN: Spørsmålet blir om vi skal la pengene tjene mennesket, eller om mennesket skal tjene pengene? I kraft av sitt paveembete uttalte pave Frans at mennesket har fått sin avgud i materialismen. Forbruket fortsetter å øke. Vi danser iherdig rundt…

Det flerkulturelle Norge er en berikelse

POLITIKK: Kronikken din forstår jeg som et slags sukk over at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, hvor nordmenn nærmest har blitt påtvunget en integrering og påvirkning de ikke ønsker. Det må du få lov til å mene, men vær…

Mobbetallenes mange arenaer

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese nedslående tall om mobbestatistikken på ungdomsskoler i kommunen. Elevundersøkelsen viser at flere elever her, enn i resten av landet ble mobbet på skolen i fjor. 5,8 % av tiendeklassingene som har…

Reglement for politikerne i Arendal

POLITIKK: 1. «Godtgjørelse til medlemmer av styret i Arendal Havn KF settes til 2% av ord førerens godtgjøring. Dette er en økning fra dagens 1%, altså en fordobling. Punktet ble vedtatt etter forslag fra Frp. 2. «Kontrollutvalget 1% økes til…

Stalin, helt eller skurk?

KRONIKK: Putin elsker Stalin. Muligens er dette en av grunnene til at Putin er så opptatt av å vise styrke. Flere mener Stalin var en ond diktator som står ansvarlig for drap på millioner uskyldige menneskeliv. På den annen side…

Fattigdommen til livs

En uke med flotte opplevelser for barn og unge i Arendal og resten av Aust-Agder er tilbakelagt, og for noen ble nettopp denne vinterferien helt spesiell. I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om vintercampen på Kilandsenteret i…

Sikkerhet på billigsalg?

NØDMELDING: Norges Bygdeungdomslag stiller seg likevel kritiske til om prosjektet i stor nok grad har tatt inn over seg konsekvensene som endringene måtte ha for distrikts-Norge. Innledningsvis i slutt rapporten er følgende beskrivelse av nødmeldingstjenesten: «Det forventes at tjenesten er…

Manglende pasienthensyn

HELSE: Når jeg (kanskje i nær fremtid) trenger helsetjenester så skal de være skreddersydd for meg og mitt behov og skal skrives ned i en tiltaksplan på et tjenestekontor og helst godkjennes av Helsetilsynet og revideres etter behov minst en…

Er du Charlie? Er du en mobber?

MOBBING: Grunnene kan være så forskjellige, utseende, opphav, legning, religion og oppførsel m.m. Lærere både i barnehage, barneskole og videregående har med varierende hell og innsats forsøkt å komme dette til livs. Mobbing på arbeidsplassen er også et velkjent fenomen.…

Det er blitt så jævla kjedelig…

TERROR: I lang tid har vi prøvd å intervenere i Midt-Østen uten å kalle det for klassisk krig. Det passer ikke dem som inspirerer terror her hos oss. De vil ha klare fronter og sette ord på det som skjer.…

Bak lukkede dører

Privatlivets fred er en verdifull rett, som i et åpent samfunn er viktig å respektere. I et land hvor den offent lige virksomheten skal være åpen og gjennomsiktig, og i en tid hvor sosiale medier bringer oss nærmere på våre…

Staten må levere

KOMMUNEREFORMEN: De 30 kommunene på Agder bruker nå mye tid og krefter på samtaler med sine naboer.Det er en erkjennelse hos våre kommuner at for noen av dem vil det være nødvendig å bli større for å møte framtidens utfordringer,…

Forsvarspolitikk

FORSVAR: Media gir oss reportasjer daglig fra en rekke konfliktfylte og krigsherjede områder, men vår egen forsvars politikk snakkes det alt for lite om. Før andre verdenskrig gjorde norske politikere en rekke feilslåtte disposisjoner, og jeg er redd at historien…

Hastverksarbeid i Barbubukt

BARBUUTBYGGINGEN: Men vi er IKKE likegyldige til hvordan vårt nærmiljø blir utformet! I mai og oktober 2014 var Barbu vel i møte med utbyggerne for å få omformet og redusert høydene på de to syvetasjers boligblokkene, som er planlagt ved…

Norge er blitt politisk korrekt

KRONIKK: I desember 2011 ble femteklassinger ved Øren skole, nektet å gå med nisseluer på juleavslutning. Noen ble fornærmet. Noen følte seg krenket. Stakkars dem!! Er det galt å holde på tradisjoner? Videre startet feiringen med at læreren fortalte at…

Ferie for alle

I en uke fremover har arendals elever fri fra skolens slaveri. Lekser og lange dager med ranselen på ryggen erstattes av late morgener i senga og kvalitetstid med venner og familie. For noen innebærer vinterferien også en tur til sydligere…

Norges grenser og kriminalitet

MENNESKEHANDEL: Takket være Sørlandssendingas gode informasjon og Nei til EU's leder i Vest-Agder kom vi oss på møtet i full fart. Der møtte over 100 frem. Det var virkelig interessant! Vi fikk høre om prostitusjonens tragiske ansikt, mange norske og…

Maritim næring vil gjøre skipsfarten grønn

KLIMA: Skal Norge gi et merkbart bidrag i den globale klimakampen er det åpenbart at vi kan gjøre det innenfor maritim næring. Norge kan ta en globalt ledende rolle innen grønn skipsfart. Å utvikle renere skipsfart er som et «kinder…

Fanatisme

RELIGION: Slike ting må og skal slåes hardt ned på… Det skal ikke godtas! Men i kjølvannet av dette så har vi problemet med ytringsfrihet og karikaturtegningene av Mohammed. Personlig syntes jeg nok er nok det å drive på å…

Barbu i 2015

BARBU: De reguleringsplanene som er utarbeidet for Barbu legger opp til mulighet for «høyhus» og blokker og som mange har vært og er redd for virkelig skal utbygges. Det selskapet som eide arealet gjennom «Barbusaken» og som ønsket drive byutvikling,…

Der sola aldri skinner

Fråtsende, krafsende, skrapende gnagende rotter søker de fleste av oss å unngå å ha i nærheten av huset. Likevel finner de innimellom veien til vegger, kjellere, loft og ikke minst søppelkassene vi har hørt så mye om de siste månedene.…

Venstre går mot lokale tiggeforbud

POLITIKK: Den rødgrønne regjeringen innførte imidlertid en lovhjemmel som gjorde det mulig for kommuner å vedta lokale forbud mot tigging i politivedtektene. Det er flaut at det er de to sørlandskommunene Arendal og Lillesand som har vært først ute med…