Arendal Høyre satser på frivillige lag og organisasjoner

De frivillige legger i Arendal hvert år ned en uvurderlig innsats for idretten og kulturen i Arendal. Høyre setter verdien av alt det frivillige arbeidet høyt og mener kommunen skal prioritere å støtte de gode frivillige prosjektene i Arendal. I…

Hvor står egentlig Arbeiderpartiet i Hovesaken?

Arbeiderpartiets representantskap har vedtatt 6 punkter eller prinsipper som skal ligge til grunn for reguleringen av campingområdet på Hove. I punkt 4 står det: «Utleiehytter og andre installasjoner skal være i kommunal eie». Dette prinsippet har imidlertid partiet allerede bidratt…

Helsepersonell skal snakke norsk

Mange ansatte i eldreomsorgen snakker i dag ikke godt nok norsk. Fremskrittspartiet ønsker nasjonale språkkrav for alt helsepersonell som har kontakt med eldre og syke personer. Misforståelser om medisiner eller behandlingstilbud kan i ytterste konsekvens få fatale konsekvenser. Å kunne…

Bra med tidlig start!

Sunn mat og gode måltider i barnehagene kommer ikke av seg selv. Av og til blir det viktig å stoppe opp å spørre, hvordan står det til hos oss? Hvor er vi, og hvor vil vi? For oss i Arendal…

Hvordan blir vi trygge foreldre?

Vi gleder oss – og vi gruer oss. Livet med en liten baby er både spennende og fint, men det er også utfordrende. De fleste må gjennom krevende situasjoner, mye gråt og lite søvn. Derfor trenger vi å forberede oss…

Fortiden – og troen på fremtiden

Kan vi lære noe av historien? I 2019 er det 100 år siden Norge fikk almen stemmerett. Høyre og embedsstanden i Norge var imot at husmenn og folk som mottok sosialstønad, ikke eiendomsbesittere og fengselsinnsatte skulle ha stemmerett. Torkel Halvorsen…

Lokalvalget kan redde insektene

Insektene er de små tannhjulene som får alt i naturen til å fungere. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. 75 prosent av verdens matvekster er avhengige av dem, og vi er 100 prosent…

Sats på tog, ikke fly

Se for deg å gå på toget i Arendal en ettermiddag: Turen til Oslo tar 4,17 timer. I Oslo rekker du å spise middag, før du legger deg til å sove på nattoget. Neste morgen er du i Berlin. Det…

En bedre eldreomsorg med Arendal Høyre

Høyre er svært opptatt av en god kvalitet i eldreomsorgen og har lansert visjonen og konkrete handlingsplaner knyttet til reformen LEVE HELE LIVET. I dette inngår eldreomsorg med fokus på pasienten i sentrum og deres behov. Vi skal tilpasse systemene…

Hovesaken: Arendal AP spiller hasard

Nok en gang har Arendal Ap unnlatt å benytte seg av sin styrke til å få Hove-saken ned på et anstendig nivå og dermed avslutte hasardspillet. I inneværende kommunestyreperiode har Arbeiderpartiet satt sitt preg på politikken som har vært ført…

Fra London til Agder – En målrettet utenrikspolitikk

Kristiansand har en egen avdeling som driver kommunens næringsarbeid. Business Region Kristiansand har etablert seg på torvet, og sørger for at Kristiansand og Agder er synlig og attraktiv for næringsetableringer. Business Region Kristiansand dekker alle kommunene i Agder, der noen…

Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For NJFF-Aust-Agder er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere…

Dagens bompengepolitikk er ikke bærekraftig!

Mange har stusset over at Arbeiderpartiet i Arendal har vært tydelige på at vi ikke ønsker bompenger, både i en bymiljøpakke og spesielt på ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det bør ikke komme som noen overraskelse at vi som…

Ensom i sommerlandet Norge?

Er du noen gang ensom? Du er ikke alene. De fleste har kjent litt eller mye på det. Ensomhet og utenforskap er temaer som stadig kommer opp i samtalene på Kirkens SOS. Det er stor smerte i ensomhet, men det…

Har du sommerjobb – se her!

Ungdom over hele landet starter i disse dager sitt første møte med arbeidslivet, gjennom sommerjobben sin. Det viktigste for ungdom i dag, og i fremtiden er at de blir behandlet skikkelig og at deres rettigheter blir ivaretatt. Det er det…

LEDER: Herlig inkludering

To fantastiske tilbud for barn og unge er i ferd med å innta Arendal. På Tromøy settes fritidsklubb-prosjektet #Fritidsforum i gang. Målet med dette er å kunne knytte barn fra hele øya sammen og tilby både et varmt måltid, aktiviteter…