DESINFORMASJON, manipulert sannhet i mediene

Ordet desinformasjon er et lite brukt , og kanskje et lite kjent ord i samfunnsdebatten. Store norske leksikon sier:  ” Desinformasjon (spredning av) bevisst villedende informasjon. Hensikten er å utbre visse holdninger, og få mottagerne til å reagere på bestemte…

Et mer rettferdig tannhelesetjeneste

God helse er det beste utgangspunktet for å leve et godt liv. God tannhelse er ikke et unntak, og de siste tiårene har det skjedd en betydelig bedring av tannhelsen i Norge. Men dårlig tannhelse er fortsatt et helseproblem, og…

Åshild Bruun Pedersens påske er ikke det sammen uten hytta

Åshild Bruun Pedersens påske» er ikke det samme uten hytta» forteller hun i et innlegg i Arendals Tidende 10. april. Naturområdene våre, fjellviddene blir heller aldri det samme for ryper og rein etter at hyttepalassene har spredt sitt glitter og…

Vann, avløp og klimaendringer

Flomskadene i Sør-Norge de siste år viser at det haster med å tilrettelegge landet vårt for klimaendringer. Det settes nye nedbørsrekorder , og det som tidligere ble omtalt som ”100-årsflom” inntreffer nå stadig oftere. Belastning på vann- og avløpsanlegg i…

Ikke kødd med Kolbjørn!

I Kolbjørnsvik er vi begunstiget med en båt som heter Kolbjørn III, den er noe mere enn en båt, den er en kulturfaktor. Ferjelinjen har eksistert i 125 år og er behørig markert siste år. Selv om den formelle eier av…

Fortetning

Stakkars Sissener. Ja, jeg mener det. Det er vanskelig når utbyggere vil gjøre noe, som ikke andre naboer vil. Men det var ingen i Høyre som snakket om det, da de tok utsikt fra den gamle bebyggelsen i Barbu, eller…

Stopp utflaggingen av Color Lines ferger

Etter mange års lobbyvirksomhet fra rederinæringen har H/FrP/V-regjeringa gått inn for at Color Lines Kiel-ferger skal flagges ut til Norsk internasjonalt skipsregister. Begrunnelsen er ”konkurransekraft”, og i klartekst betyr dette at norske sjøfolk kan erstattes med folk som ansettes på…

PLAST – HVOR OG HVA?

«Arendal vil gå foran for å stoppe unødvendig bruk av plast,herunder plastposer.». Vedtak Arendal Bystyre 26.10 2017. Vi omgir oss med plast. Noe har vi nytte av. Annet er unødvendig. Og noe er direkte skadelig der det ender opp. Det…

Fortetning på Hisøy

Fortetning på Hisøy Kommuneplanutvalget i Arendal behandlet nylig en reguleringsplan for et fortetningsprosjekt på Galliåsen, Hisøy. Naboene er lite fornøyd, og saken har fått store oppslag i Agderposten. Debatten går også på Facebook, med mer eller mindre veloverveide uttalelser fra…

Arendal Høyre og Kanalselskapet

I Arendal Høyres program for inneværende kommunestyreperiode står det at man ønsker å utrede kanal teknisk og økonomisk. Det var det man gikk til valg på. Det måtte forstås at man kun ønsket denne utredningen og ikke skulle fatte noen…

Påsken er ikke det samme uten hytta

FrP er i mot at kommunene skal ha mulighet til å kreve skatt på hytter. Noe mer udemokratisk enn hytteskatt skal du lete lenge etter i dette landet. At politikere skattlegger mennesker de ikke er avhengig av for å bli…

AP lukker døren for KrF

I fjor åpnet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre døren for samarbeid med Kristelig Folkeparti. Han sa den gang: «Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017»., Jeg tror Støre…

Trygghet og verdighet for alle på Agder

Trygghet og verdighet for alle på Agder Ikke et eneste parti på Agder eller i Norge har gått til valg på åpent å ta fra de fattige og gi til de rike. Likevel er det i den retningen det har…

Alle skal med

Vi vokste opp med eventyr om det åpenbare gode og det åpenbare onde. Men på et tidspunkt er det noen som tenker: «Nei, så onde kan ikke folk være». Og på et tidspunkt får vi vite om økonomisk rike konger…

SVEN LILLEGAARD

Det var med trist hjerte at vi fikk høre at vår venn Sven Lillegaard var gått bort. Sven var en viktig musiker og inspirator for jazzlivet i Arendal, ikke minst gjennom Lillegaard Tradband som han var med å stifte for…

Behold råderett over krafta vår!

Torsdag 22. mars skal Stortinget behandle en sak som er umåtelig viktig for innbyggerne i Norge. Ikke minst for de av oss som bor på Agder. H/FrP/V-regjeringa foreslår at Stortinget, gjennom simpelt flertall, skal knytte Norge til EUs energiunion gjennom…

Kompensasjon må være lik for alle berørte

Det mest oppsiktsvekkende med avisens «heljeprat» er at en journalist får lov å presentere grove faktafeil om Fremskrittspartiet og debatten om kompensasjonsordninger i Fylkeskommunen.  Det er direkte useriøst å tillegge meg meninger om offentlige ansatte som jeg ikke har og…

Stortingsflertallet sikrer mer enn 100 millioner til Arendal kommune

Regjeringen har en stund arbeidet med en innstramming i tilskudd til sykehjemsbygging. Regjeringen ønsker at kun nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger skal få investeringsstøtte. Nybygg som erstatter gamle bygg skulle da ikke få investeringsstøtte. Over hele landet har kommunepolitikere fra alle…

God eldreomsorg, fordi våre eldre fortjener det.

 I disse dager hører vi mye om "hva vi har fått til i regjeringserklæringen".  Noen partier skryter av det, men ett parti sier ikke noe. Men - hva får man til i en mindretallsregjeringserklæring?  Når sakene etter hvert kommer opp…

Mobbing av  Listhaug en skivebom

Venstresiden gjør seg skyldig i en gedigen avsporing. Vår justisminister setter et kraftig fokus på barneovergrep. Dette blir latterliggjort fordi hun har ”feil” ordbruk. Monster er plutselig blitt politisk ukorrekt. Det kritiseres av politiske motstandere, kommentatorer i media og ”eksperter”…

Arbeiderboligene skal gis sterkere vern

En god bevarer er en som kjenner historien og med stolthet og respekt forvalter bygninger og miljø for etterkommerne. Arbeiderpartiet mener arbeiderboligene er en svært sentral del av Arendals og Arbeiderpartiets historie og vi ønsker å gi boligene et sterkere…

Den usosiale skatten

Fremskrittspartiet mener at eiendomsskatten er grunnleggende usosial.  Eiendomsskatten er også en utidig skattlegging av folks hjem. Skatten er spesielt krevende for småbarnsfamilier, lavtlønnede og pensjonister – mennesker som ikke alltid har så mye igjen av lønnen eller pensjonen etter alle…