LEDER: Ingen skal ties i hjel

La det være soleklart og hevet over enhver tvil. Organisasjonen Sian, eller Stopp Islamiseringen av Norge er en hatefull organisasjon som forfekter forkastelige holdninger. Ved å legge et premiss om at det norske samfunnet er i ferd med å bli…

Kvinnelige gründere i omsorgssektoren

Hvordan kan vi som politikere tilrettelegger for flere arbeidsplasser i Arendal kommune? I 21 år har jeg vært kvinnelig gründer og næringsdrivende i barnehagesektoren i Arendal. Det har gitt meg mange tanker om utfordringene som finnes her. I Stortingsmelding «Et nyskapende…

Private redningsoppdrag for å redde båtflyktninger

Etterdønningene av den «arabiske vår» har satt i gang enorme strømninger av flyktninger over Middelhavet. De setter ofte ut ifra Afrikas kyst til Europa i båter som ikke er egnet for overfarten, og setter seg selv og andre i fare.…

Arendal Høyre satser på frivillige lag og organisasjoner

De frivillige legger i Arendal hvert år ned en uvurderlig innsats for idretten og kulturen i Arendal. Høyre setter verdien av alt det frivillige arbeidet høyt og mener kommunen skal prioritere å støtte de gode frivillige prosjektene i Arendal. I…

Hvor står egentlig Arbeiderpartiet i Hovesaken?

Arbeiderpartiets representantskap har vedtatt 6 punkter eller prinsipper som skal ligge til grunn for reguleringen av campingområdet på Hove. I punkt 4 står det: «Utleiehytter og andre installasjoner skal være i kommunal eie». Dette prinsippet har imidlertid partiet allerede bidratt…

Helsepersonell skal snakke norsk

Mange ansatte i eldreomsorgen snakker i dag ikke godt nok norsk. Fremskrittspartiet ønsker nasjonale språkkrav for alt helsepersonell som har kontakt med eldre og syke personer. Misforståelser om medisiner eller behandlingstilbud kan i ytterste konsekvens få fatale konsekvenser. Å kunne…

Bra med tidlig start!

Sunn mat og gode måltider i barnehagene kommer ikke av seg selv. Av og til blir det viktig å stoppe opp å spørre, hvordan står det til hos oss? Hvor er vi, og hvor vil vi? For oss i Arendal…

Hvordan blir vi trygge foreldre?

Vi gleder oss – og vi gruer oss. Livet med en liten baby er både spennende og fint, men det er også utfordrende. De fleste må gjennom krevende situasjoner, mye gråt og lite søvn. Derfor trenger vi å forberede oss…

Fortiden – og troen på fremtiden

Kan vi lære noe av historien? I 2019 er det 100 år siden Norge fikk almen stemmerett. Høyre og embedsstanden i Norge var imot at husmenn og folk som mottok sosialstønad, ikke eiendomsbesittere og fengselsinnsatte skulle ha stemmerett. Torkel Halvorsen…

Lokalvalget kan redde insektene

Insektene er de små tannhjulene som får alt i naturen til å fungere. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. 75 prosent av verdens matvekster er avhengige av dem, og vi er 100 prosent…

Sats på tog, ikke fly

Se for deg å gå på toget i Arendal en ettermiddag: Turen til Oslo tar 4,17 timer. I Oslo rekker du å spise middag, før du legger deg til å sove på nattoget. Neste morgen er du i Berlin. Det…

En bedre eldreomsorg med Arendal Høyre

Høyre er svært opptatt av en god kvalitet i eldreomsorgen og har lansert visjonen og konkrete handlingsplaner knyttet til reformen LEVE HELE LIVET. I dette inngår eldreomsorg med fokus på pasienten i sentrum og deres behov. Vi skal tilpasse systemene…

Hovesaken: Arendal AP spiller hasard

Nok en gang har Arendal Ap unnlatt å benytte seg av sin styrke til å få Hove-saken ned på et anstendig nivå og dermed avslutte hasardspillet. I inneværende kommunestyreperiode har Arbeiderpartiet satt sitt preg på politikken som har vært ført…

Fra London til Agder – En målrettet utenrikspolitikk

Kristiansand har en egen avdeling som driver kommunens næringsarbeid. Business Region Kristiansand har etablert seg på torvet, og sørger for at Kristiansand og Agder er synlig og attraktiv for næringsetableringer. Business Region Kristiansand dekker alle kommunene i Agder, der noen…