LEDER: En levende feiring

Nok en gang er nasjonaldagen vel overstått i Arendal. Gatene er fylt av glade musikanter, syngende skolebarn og menneskene som gjør byens organisasjoner levende. Det er fristende å stemme i sammen med dem som hvert år snakker om hvor viktig…

 LEDER: Et reflektert valg

Kommune- og fylkestingsvalget er kun snaue fire måneder unna. 9. september er dagen hvor alle stemmeberettigede får mulighet til å gå til urnene og gjøre sin fremste borgerplikt: Si sitt om hvem som skal styre landet, eller fylket og kommunen…

Et 17. maitog fullt av våpenhandlere

I morgen går et tog fullt av våpenhandlere gjennom Arendal. Det er deg og meg, for hver og en av oss eier 10 000 kroner i noen av verdens største våpenselskaper. Faktisk eier innbyggerne i Arendal tilsammen 447 840 000 kroner…

LEDER: Barn i krise og hindrene de møter

Barn og voksne som utsettes for vold i hjemmet sliter med en viktig detalj som holder dem fra å forlate voldelige omsorgspersoner. En lodden liten tass, oftest firbeint, nemlig kjæledyrene. Omsorg for dyr kan hindre eller utsette at voldsutsatte søker…

Interpellasjon: Hyttebygging på Alve

Et felt med hyttebygging som får utforming som et boligfelt, er ikke ønskelig. Nærheten til nasjonalparken og I et meget rikt naturområde, skal det taes særlige hensyn til miljøet som helhet. Det ser det ikke ut til å skje på…

Mere til alt?

Valgkampen er godt i gang. Det kommer tydelig til syne gjennom mange leserinnlegg, fra både «gamle» og nye partier. Fellesnevner for flere av disse er at det synes ikke være noen grense for hva som loves av «gull og grønne»…

Hvor ansvarlige politikere har vi?

Nok en gang føler vi for å ta pennen fatt – vi som er ansatte her på Hove. Vi leser i avisen at politikere fra flere partier vil gå inn for å avvikle HDU som aksjeselskap. De antyder da at…

Bompenger: Autoritært

Vi skal alle snart få anledning til å kjøre på ny E-18 mellom Arendal og Tvedestrand. Debatten om bompenger har selvsagt ikke uteblitt. Så tenker jeg at om jeg skal ta en tur til Tvedestrand, så er gamle E-18 god…

LEDER: Jubelbrus som ikke burde vært nødvendig

To saker som har vært viktig for muligheten til å ferdes uten bil på Tromøy gjorde et byks fremover forrige uke. Fylkestinget vedtok at ferjetrafikken skal gå overens med busstrafikken sånn at man kan ta buss og deretter ferje videre…

Hvem har ansvar for de voldsutsatte barna?

Vi bor alle i en kommune – og alle kommuner har ansvar for å gi gode oppvekstsvilkår til barna som bor der. Det gjelder også barn som er utsatt for vold og overgrep. Den dårlige nyheten er at kommune-Norge ikke…

Kommunen setter hinder for arbeidslysten ungdom

Nok et år uten søndagsåpent i sommerferien, nok et år vi sender turister til våre litt mer liberale nabobyer for å handle. Kommunestyret har nå tatt valget for innbyggerne og de næringsdrivende, i stedet for å la de ta valget…

Vi må stille krav om et friere arbeidsliv

På onsdag var det arbeidernes internasjonale kampdag, en av Norges mest sentrale høytidsdager uten religiøs tilhørighet. Arbeiderbevegelsen som i sin tid kjempet gjennom tredelingen «8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile» har spilt en sentral rolle for maktbalansen…

LEDER: Er det dette skattepenga mine går til?

I forrige helgs utgave av Arendals Tidende fortalte Tommy Bjørn Jensen om hverdagen for ham som er rammet av klasehodepine. Sykdommen har tilnavnet selvmordshodepine, og du skal være nokså hard for ikke å bli berørt av det Jensen forteller om…

LEDER: Millionene baller på seg på sykehuset

Striden rundt tidligere sykehusdirektør Jan Roger Olsens pensjon kan koste Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) opp til 4,3 millioner kroner ekstra, på toppen av en allerede gullkantet avtale, melder mediene som forrige uke var til stede og dekket saken i Kristiansand…

LEDER: Å gå med en drøm i magen

Uttrykket i tittelen får nærmest en ny betydning av å lese hovedsaken i ukas magasin fra Arendals Tidende. 24 år gamle Vetle De Presno setter avgårde 3. juni. Da skal han gå fra Mariåsen i Arendal, på tvers av hele…

Status for vei til havna

Ap er også utålmodige! Tungtrafikken dundrer gjennom Nesgata. Nå er det ikke mer tålmodighet igjen hos Eydehavnfolket. Sikkerheten og bokvaliteten blir satt på prøve hver eneste dag. Folk spør: «når kommer veien?» Veien til havna, helt opp til E18, må…

Hoveodden og Naturvernforbundet Arendal

Den 3.3.2019 leverte Naturvernforbundet Arendal, sammen med andre interesseforeninger, høringsuttalelse til 2. høringsrunde for arealdelen av kommuneplanen. Den politiske behandlingen av arealplanen, etter høringsrunden, står nå for tur. Vårt håp er at flertallet av våre folkevalgte innser betydningen av å…

Biblioteket kutter gratis bokleveringstjeneste til eldre

Som listekandidat for Arbeiderpartiet reagerer jeg på innlegget i Arendalstidene 2.april 2019, der Henning Riebe fortviler over at bokleveringstjenesten avvikles. Jeg skjønner at dette er et innsparingstiltak. Jeg er skeptisk til at tilbud som er forholdsvis rimelige, men med stor…

Arendal biblioteks «Boken kommer»-tjeneste, eller «Har bok»

Med undring leste jeg brevet som Arendal bibliotek, v/biblioteksjefen, sendte brukerne av bibliotekets «Boken kommer»-tjeneste, datert 6. mars i år. I brevet stod det at biblioteket, grunnet budsjettkutt, ikke lenger kunne opprettholde denne tjenesten og at den, fra 31. mars…

Vaksinering – ingen privatsak

Når vaksinemotstanderne har fått rotfeste i Norge truer det vår helse-sikkerhet. Om du lar være å vaksinere deg, er det ingen privatsak. Det er et potensielt dødelig problem for mine barn, og du utsetter alle spedbarn i Norge for livsfarlige…

Når lysene slukkes

En bystyrekollega sa til meg for en stund tilbake: «Når jeg ser ut av stuevinduet mitt nå ser jeg fire mørklagte hus». Opphevingen av boplikten har gitt akkurat de virkninger som Arbeiderpartiet fryktet. Etter 2015 er lysene slukket i 320…