fbpx
skip to Main Content

Innledning

Nye Arendals Tidende forholder seg til salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Partene

Selger er Arendals Tidende, Havnegaten 4B, Arendal, post@arendalstidende.no, telefon: 40692222, organisasjonsnummer: 898426432, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestilling og betaling av abonnement via www.arendalstidende.no, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Vilkår avtaleinngåelse

Vilkårene gjelder for bestilling og bruk av abonnement og digitale tjenester på Nye Arendals Tidende. Som abonnent på Arendals Tidende har du tilgang på alt vårt innhold i elektronisk utgave (eAvis) og på vår nettavis. Papiravisen blir levert to dager i uken. Du får også tilgang til vårt elektroniske arkiv med aviser fra 2005 og frem til i dag.
Aldersgrensen for å bestille abonnement er 18 år.

For å få tilgang til alt innhold digitalt fra Arendals Tidende må du registrere deg som digital bruker på arendalstidende.no. Du gjør det ved å fylle inn dine personlige opplysninger og velge ditt brukernavn og passord. Gjennom arendalstidende.no min side kan du administrere ditt abonnement.

Vilkårene gjelder for både privat- og bedriftskunder.

Pris abonnement

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Nettaviser er fritatt for merverdiavgift til abonnenter. Totalpris vises i handlevogn og når du godkjenner kjøpet. Innholdet i Arendals Tidende vil bli tilgjengelig for abonnenten når kjøpet er fullført og betalingstransaksjonen er godkjent.

Betalingen

Abonnementet forskuddsbetales gjennom nettbasert betalingsløsning på www.arendalstidende.no.

Dibs leverer betalingsløsninger for Nye Arendals Tidende. Du kan bruke betalingskort ved bestilling og kjøp av abonnement. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Nye Arendals Tidende tilbyr også betalingsløsning gjennom Vipps. Dersom kjøper betaler med Vipps blir konto belastet samme dag som bestilling. Ved betaling med Vipps vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt når kjøper sender bestilling på nett. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra bestilling er gjort på nett.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
Transaksjonen gjøres med:
Nye Arendals Tidende AS
Postboks 383, 4804 Arendal
Tlf: +47 40692222
Organisasjonsnummer: 898426432
E-post: post@arendalstidende.no
Kontonummer: 6311.05.72974

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Nye Arendals Tidende forholde seg til angrerettlovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon skal skje til Nye Arendals Tidende ved henvendelse på e-post til post@arendalstidende.no.
Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Se Arendals Tidendes personvernregler her: https://arendalstidende.no/personvernpolicy/

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Kontakt:

Har du spørsmål vedrørende våre salgsbetingelser og vilkår kan du ta kontakt med Arendals Tidende på post@arendalstidende.no eller på telefon 40692222.

Back To Top