fbpx

Streik mot regjering og arbeidsminister 28. januar!

POLITIKK: I dag har organisasjonene tre viktige verktøy i arbeidslivet for å sikre sine medlemmers rettigheter: Hovedavtalen og tariffavtalene mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidsmiljøloven som gjelder for alle. Om regjeringen klarer å drive endringene igjennom i Stortinget vil…

Sørlandet – et musikalsk mekka

I forrige uke kunne vi lese at to, av totalt elleve, av årets deltakere i sangkonkurransen Melodi Grand Prix, er fra Aust-Agder. Det vil si at nærmere tjue prosent av deltakerne kommer fra det blide Sørland, og det kan vi…

To viktige timer 28. januar

POLITIKK: Om noen ganske få dager kommer tusenvis av arbeidstakere fra de fleste arbeidstakerorganisasjonene og fagforbund til å aksjonere mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. En samlet fagbevegelse har bestemt seg for å vise sin motstand og det holdes…

Det går med luftfarten som med sjøfarten

POLITIKK: Så til sakens kjerne som nemlig er lønnskostnader til de som jobber i luften. Her finnes det store besparelser om selskapene får mulighetene. Det blir med luftfarten som skipsfarten. Til sjøs ble først det underordnede mannskapet skiftet ut med…

Forstår vi Charlie H?

POLITIKK: Jeg måtte innlede et tankeeksperiment: «En arendalitt representerer Vesten i forhandlinger i Midt-Østen. Den arabiske eller persiske representanten prøver å formidle tanker og følelser de har om de siste ca. 600 års vestlige dominans over dem. Vår representant svarer…

Ytringsfrihet eller blasfemi?

Mens vi sitter her hjemme, trygt på vår lille tue, herjer usikkerhet, terror og religiøs blasfemi i andre deler av vår verden. Kort tid etter det nye året ble ønsket velkommen angrep terrorister det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, der tolv…

Blodet er kroppens egen fastlege

Vi vil nå helt tidlig på 2015 året gi dere alle enkle tanker for vårt fysiske liv. Vi hevder at Blodet er kroppens egen «fastlege». Vi må alle derfor gi «fastlegen» en god fødsel og gode oppvekst vilkår. Vi vet…

Omskjæring

Det var med undring jeg så på NRK/Sørlandet at Kristiansand sykehus stilte med lokaler og kirurg til omskjæring av guttebarn. Jeg trodde faktisk ikke at vi tillot en slik barbarisk handling. Unnskyld utrykket «barbarisk», men jeg mener det faktisk. Barna…

Gledelig med kveldsåpne legesentra og sykebesøk

Jeg leser med glede at flere og flere legesentre nå akter å innføre kveldsåpent og til og med åpne for hjemmebesøk til sine fastpasienter. Som gammel «huslege», føler jeg meg «nesten hjemme i fortiden». Dette er det jeg flere ganger…

Status for en ekstern evaluering av barnevernstjenesten

POLITIKK: Situasjonen i barnevernstjenesten er urovekkende. Vi har: fristoverskridelser i flere saker, mangelfulle tiltaksplaner, mangelfulle evalueringer av tiltaksplaner og et stort potensiale i å styrke det forebyggende arbeidet, for å nevne noe. Vi vet vi har mange dyktige ansatte i…

Nye krav til vinterdrift av vegene

SAMFERDSEL: Fra og med forrige vinter og ut året 2017 innfører Statens vegvesen etter hvert som nye kontrakter inngås, nye krav til hvordan drift og vedlikehold av vegene skal være vinterstid. Målet med de nye kravene er å få enda…

TSSHF. -SSA, SSK og SSLister Flekkefjord

SYKEHUSSTRUKTUR: Vi blir nok aldri ferdige med striden om vårt sykehusvesen på Sørlandet. Det å bygge videre på våre nå tre eksisterende syhehus i SSHF, synes greit for meg. Da jeg kom til Sørlandet i 1956 hadde vi fem sykehus,…

En bønn til de unge

TILBAKEFLYTTING: I Tvedestrandsposten har debatten om nattero (og mangelen på liv og røre) versert og Aftenposten hadde et stort oppslag i fjor, hvor vi fikk et innblikk i hvordan det var å leve i Tvedestrand om vinteren, men vi opplever…

Fatal hatteblanding

I de siste utgavene av Arendals Tidende har du kunnet lese om hvordan Arendal kommune synes å ha favorisert en av to parter i en nabokonflikt på Rykene. Mens Arendal kommune gang etter gang har avgjort saker i den ene…

Mot til å bli utspurt og grillet

KRONIKK: Jeg ser på Aljazeera, debatten ”Head to Head” på Oxford universitetet. Otto Reich, Assistant Secretary of State for Ronald Reagan, George H. W. Bush, and George W. Bush i talk-show om amerikansk politikk i Latin-Amerika. Han blir virkelig grillet…

1-2-3 stem

Lørdag er dagen det avgjøres om Norges ildsjelpris for 2015 skal gå til Thorbjørn Gyberg, og det er på tide for oss arendalitter å stemme i vei. Det lokale engasjementet vi så da ØIF Arendals håndballmenn stakk av med norgesmestertittelen…

Nyttårstanker inn i året 2015

Godt nytt år til alle! -Og særlig til dere i styre og stell. Jeg sitter her og tenker for meg selv når 2014 er på hell. Hva fikk vi ut av året, -som vi ikke også har fått i årene…

Poseavgiften anno 2015

POLITIKK: Kristelig folkeparti og Venstre var ikke fornøyde med sine politiske uttellinger under budsjettforhandlingene, og for at de liksom skulle få noe igjen, så innføres poseavgiften. Det vil kun gagne statskassen, og neppe miljøet. Fra før kostet posene en krone…

Nytt år samme gamle muligheter?

I årets første utgave av Arendals Tidende kan du lese om 17 år gamle Silje Ellingsen som er kåret til Sørlandets sangtalent i en konkurranse regissert av Sørlandsbandet Clutterbillies. Den unge jenta som ble interessert i musikk av å høre…

EØS-avtalen truer distrikts-Norge

EUROPA: Det er særlig tre saker som i den seinere tid bidrar til at EØS-avtalen kan kalles en trussel mot distrikts-Norge. Differensiert arbeidsgiveravgift er den første saken. Her har regjeringa akseptert EU-pålegg om at ei rekke næringer i distrikts -Norge…

Sikre kontrollen over strømnettet i Norge

POLITIKK: Gruppa har bestått av tre personer, og har innhentet opplysninger fra NVE (norsk vassdragsog energidirektorat), OED og fra bransjeorganisasjonene på arbeidsgiversiden, norsk industri og KLP. Konklusjonen fra gruppa er at de ser for seg færre og større enheter, mer…

Glansende glitrende jul, god dag.

Endelig er jula over oss, og det er tid for både hygge og fest, ro og kjærlighet. Tida hvor jula kun var salighet er forbi, nå hører både stress og baksing med kaker og gaver jula til. For de fleste…

Storm i et vindusglass…

POLITIKK: I denne saken er det saksbehandlingsfeil fra administrasjonen. Flertallet i kommuneplanutvalget har basert sitt vedtak på administrasjonens fremstilling, uten at dette er kvalitetssikret. Vedtaket er etter undertegnedes syn fattet på feil premisser: Sakens kjerne er ganske enkelt hvilken regulerings…

Frivillig kommunesammenslåing

KOMMUNEREFORM: Dette er etter mitt syn bra, for skal vi få redusert antall kommuner i Norge ned mot 100 slik kommunalminister Jan Tore Sanner vil, så må det tas grep for at arbeidet med sammenslåinger skyter fart. Arendal og Grimstad…