fbpx

Kulturelt samarbeid

POLITIKK: Ideen om å bruke dette lokalet til kulturformål er imidlertid ikke ny, og allerede i 2012 skrev jeg en resolusjon som het «Musikken tar over Statens Hus!». Hovedessensen i denne resolusjonen var å skape et senter for musikk med…

Bare en gammel støvsamler?

Siden 1862 har Arendal fengsel ligget på Håvet i Blødekjær. Hvor mange som i løpet av de 152 årene har blitt låst inn og ut av murene har vi ikke tall på, men det er ikke få. I løpet av…

Styrk skolehelsetjenesten nå!

STATSBUDSJETTET: Disse midlene blir ikke øremerket, så det er en reell sjanse for at pengene brukes til andre formål når de fordeles ut til kommunene. Budsjettprosessen i kommunene er nå i full gang. Jeg ber derfor om at alle som…

Å leve med kreft

HELSE: Det er all grunn til å juble over den gode utviklingen i overlevelsen for brystkreft. Å få beskjed om at du har brystkreft er fremdeles et hardt slag, men selv om 600 dør årlig, viser alle statistikker at håpet…

Fiffen er død, leve Høyre og tid for reform

OSLO-OL: Det var underholdende og opplysende å se den overnasjonale fiffen ytre seg i skrift og tale. Men, akkurat som det måtte en konservativ politiker som daværende president Richard M. Nixon til for i sin tid å bryte isen med…

Kutt i pressen, kutt i demokratiet

Kulturminister Thorild Widvey hevder idet forslaget til statsbudsjettet legges frem, at mindre støtte til avisene vil styrke pressens uavhengighet. Den argumentasjonen må du ikke bare lenger ut på landet med, den må du ut av landet med. Pressestøtten er godt…

Røe Isaksens Realfagskommuner Arendal er en opplagt kandidat!

UTDANNING: Statsråden har ved flere anledninger uttrykt bekymring for realfagsnivået i norsk skole, der nesten én av fire elever har så dårlige matematikkunnskaper fra ungdomsskolen at de kan få problemer med å fullføre videregående skole og å greie seg i…

Hvor skal veien gå?

MILJØ: Å ta vare på naturens mangfold er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og andre arter. Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av dette. Av hensyn til naturens egenverdi må vi prioritere bevaring og restaurering…

Hva nå?

Forrige uke kom nyheten om at Hovefestivalen kan ha blitt arrangert for siste gang. Nylig skrev også Arendals Tidende om utviklingen med stadig flere tomme butikklokaler i sentrum. Nå ser det også ut som flaggskipet Zachariassen kaster inn håndkledet og…

Noe å være stolt av?

TIGGERFORBUD: Dette skjedde i bystyremøtet, den 28.08.2014. Dersom vi besøker kommunens hjemmeside finner vi blant annet disse formuleringene, vedtatt som politiske visjoner for Arendal: «Varm, stolt og utadvendt. Arendal skal framstå som romslig og inkluderende…» Er tiggerforbudet i tråd med,…

Maritim framtid?

POLITIKK: Ulike regjeringer og partier har siden midt på 80-tallet hatt mange vyer hvordan Norge «redder» den norske sjømann. Ingen av partiene har tatt grep for at Norge skal ha nordmenn i utenriks fart. Lite har vært gjort for at…

Vi er for Bymarka og nye veier

NYE E18: Jeg ber derfor om spalteplass for å presisere at vi ønsker bygging av ny E-18, og at de veiløsningene som velges er gode og formålstjenlige Vårt hovedmål er fortsatt å bevare bymarka mest mulig intakt, uten en dårlig…

Folkets røst

Luften seg ut av OL-bobla denne uka, etter at et tverrpolitisk Norge har sagt nei til å garantere for milliardene til OL i Oslo i 2022. Folket som aldri ble spurt har talt. Så hva nå? I dagens utgave av…

Heftelser på eiendom mot huseierens vilje

FORVALTNING: I mange år har jeg forsøkt å få tilsendt ett vedtak rådmannen i Arendal ved juridisk rådgiver Trond Berg fremmet i driftsstyret. Helt vanlig, i andre kommuner kan en bare henvende seg til kommunen og be om å få…

Tro og tvang

RELIGION: Det ble berettet om forfølgelse og trakassering av ikke-troende, og flere lever i frykt for sitt eget liv, også fra myndighetenes side. Det var sterke vitnesbyrd. Vi forsto hvor heldige vi er som bor i Norge. Greit nok at…

Vi må vende oss til tomme butikklokaler

BYUTVKLING: Senest ved at man betegnet gågata som «Konkursgata». Denne gangen også med harde krav om handling rettet mot kommunens planutvalg og politikere generelt. Men har man ikke selv lagt grunn laget for dette? Det er selvfølgelig ikke ideelt at…

Kirkens fremtid: – en samfunnsutfordring

Et tidligere medlem i menighetsrådet i Trefoldighetskirken og informasjonslederen i Human Etisk forbund barket sammen i en verbal ordveksling på Facebook her forleden. Stridens kjerne var morgenandakten i NRK der disse to ikke uventet stod et stykke fra hverandre i…

Klimamarsj

POLITIKK: Hvorfor er dette viktig for oss? Fordi det er den siste sjansen vi får til å begrense en destruktiv klimautvikling som kommer til å endre vår klode innen to eller tre generasjoner, og på en måte de fleste av…

Både Erna og EØS blir for mykje

POLITIKK: Tenk deg eit liv med lange arbeids dagar, kanskje to-tre ulike jobbar, utan at du kan leve av lønna. Tenk deg at du blir tilsett i same jobben fleire gonger i året, utan håp om fast tilsetting. Tenk deg…

Ærlighet varer lengst

Arbeiderpartiet kunngjorde denne uka en meningsmåling de har fått gjort i Arendal, av byrået InFact. Det er NRK Sørlandet som skriver om meningsmålingen hvor kommunens røde politikere får massiv støtte av befolkningen, og hvor Høyre mister store deler av sin…

Et ord er et ord? – Løddesøl og Nesheim skoler

POLITIKK: Bystyret vedtok, som kjent, å sende Utdanningsdirektoratet en uttalelse om at de ikke støtter Nesheims og Løddesøls søknader om privatskoler. Bystyret vedtok deretter å utrede spørsmålet om fortsatt offentlig skole på ny. Jeg forstår fullt ut at foreldrene ved…

Mangel på forutsigbarhet og full forvirring

POLITIKK: Noen av disse er at kommunen har altfor mange og store lån, skatteinngangen har sviktet noe, overføringene fra staten er for små, skjønnsmidlene dekker ikke gapet mellom utgifter og inntekter. Nå har det i flere år blitt advart fra…

Restefest

Årlig kaster vi nordmenn 250 tonn spiselig mat, 1/3 av det vi handler går rett i søpla ifølge organisasjonen Matvett. Det vil forbrukerrådet i Agder ha slutt på, og nå foreslår de å innføre restetorsdag. Altså at torsdagsmiddager landet over…

Kvalitetsmat til alle, uansett pris

LANDBRUK: De siste månedene har landbruksog matminister Sylvi Listhaug satt fokus på matvarepriser. Både dagligvarekjedene og leverandørene har blitt kalt inn på teppet hos statsråden for å forklare hvorfor matprisene økte med 3,2 prosent fra juni til juli i år.…