fbpx

Manglende pasienthensyn

HELSE: Når jeg (kanskje i nær fremtid) trenger helsetjenester så skal de være skreddersydd for meg og mitt behov og skal skrives ned i en tiltaksplan på et tjenestekontor og helst godkjennes av Helsetilsynet og revideres etter behov minst en…

Er du Charlie? Er du en mobber?

MOBBING: Grunnene kan være så forskjellige, utseende, opphav, legning, religion og oppførsel m.m. Lærere både i barnehage, barneskole og videregående har med varierende hell og innsats forsøkt å komme dette til livs. Mobbing på arbeidsplassen er også et velkjent fenomen.…

Det er blitt så jævla kjedelig…

TERROR: I lang tid har vi prøvd å intervenere i Midt-Østen uten å kalle det for klassisk krig. Det passer ikke dem som inspirerer terror her hos oss. De vil ha klare fronter og sette ord på det som skjer.…

Bak lukkede dører

Privatlivets fred er en verdifull rett, som i et åpent samfunn er viktig å respektere. I et land hvor den offent lige virksomheten skal være åpen og gjennomsiktig, og i en tid hvor sosiale medier bringer oss nærmere på våre…

Staten må levere

KOMMUNEREFORMEN: De 30 kommunene på Agder bruker nå mye tid og krefter på samtaler med sine naboer.Det er en erkjennelse hos våre kommuner at for noen av dem vil det være nødvendig å bli større for å møte framtidens utfordringer,…

Forsvarspolitikk

FORSVAR: Media gir oss reportasjer daglig fra en rekke konfliktfylte og krigsherjede områder, men vår egen forsvars politikk snakkes det alt for lite om. Før andre verdenskrig gjorde norske politikere en rekke feilslåtte disposisjoner, og jeg er redd at historien…

Hastverksarbeid i Barbubukt

BARBUUTBYGGINGEN: Men vi er IKKE likegyldige til hvordan vårt nærmiljø blir utformet! I mai og oktober 2014 var Barbu vel i møte med utbyggerne for å få omformet og redusert høydene på de to syvetasjers boligblokkene, som er planlagt ved…

Norge er blitt politisk korrekt

KRONIKK: I desember 2011 ble femteklassinger ved Øren skole, nektet å gå med nisseluer på juleavslutning. Noen ble fornærmet. Noen følte seg krenket. Stakkars dem!! Er det galt å holde på tradisjoner? Videre startet feiringen med at læreren fortalte at…

Ferie for alle

I en uke fremover har arendals elever fri fra skolens slaveri. Lekser og lange dager med ranselen på ryggen erstattes av late morgener i senga og kvalitetstid med venner og familie. For noen innebærer vinterferien også en tur til sydligere…

Norges grenser og kriminalitet

MENNESKEHANDEL: Takket være Sørlandssendingas gode informasjon og Nei til EU's leder i Vest-Agder kom vi oss på møtet i full fart. Der møtte over 100 frem. Det var virkelig interessant! Vi fikk høre om prostitusjonens tragiske ansikt, mange norske og…

Maritim næring vil gjøre skipsfarten grønn

KLIMA: Skal Norge gi et merkbart bidrag i den globale klimakampen er det åpenbart at vi kan gjøre det innenfor maritim næring. Norge kan ta en globalt ledende rolle innen grønn skipsfart. Å utvikle renere skipsfart er som et «kinder…

Fanatisme

RELIGION: Slike ting må og skal slåes hardt ned på… Det skal ikke godtas! Men i kjølvannet av dette så har vi problemet med ytringsfrihet og karikaturtegningene av Mohammed. Personlig syntes jeg nok er nok det å drive på å…

Barbu i 2015

BARBU: De reguleringsplanene som er utarbeidet for Barbu legger opp til mulighet for «høyhus» og blokker og som mange har vært og er redd for virkelig skal utbygges. Det selskapet som eide arealet gjennom «Barbusaken» og som ønsket drive byutvikling,…

Der sola aldri skinner

Fråtsende, krafsende, skrapende gnagende rotter søker de fleste av oss å unngå å ha i nærheten av huset. Likevel finner de innimellom veien til vegger, kjellere, loft og ikke minst søppelkassene vi har hørt så mye om de siste månedene.…

Venstre går mot lokale tiggeforbud

POLITIKK: Den rødgrønne regjeringen innførte imidlertid en lovhjemmel som gjorde det mulig for kommuner å vedta lokale forbud mot tigging i politivedtektene. Det er flaut at det er de to sørlandskommunene Arendal og Lillesand som har vært først ute med…

Brukerstyrt personlig assistanse

POLITIKK: Jeg er leder av Dedicare Norge herunder da også Dedicare Assistanse og vi vil svært gjerne få komme med innspill og avklare noen direkte feil i artikkelen. Kort fortalt: I 2014 var det konkurranse om å drifte BPA-tjenestene i…

Hvorfor får ikke barn lov til å være barn?

KRONIKK: Unger er ikke som de en gang var. For det første blir barn i dag påvirka av teknologi fra alle mulige kanter. Og for det andre prøver foreldre konstant hele tiden å passe på dem og overvåke dem. Det…

Grønt lys i alle ledd

Hva gjør det med et lokalsamfunn på Sørlandet at to idrettshelter i verdensklasse med mange års mellomrom hever seg i en sport som ikke bare er uglesett, men på profesjonelt nivå også ulovlig i Norge? På tampen av fjoråret vedtok…

Alvorlig talt, skjerp dere!

TIGGERFORBUD: Nå må vi stå opp for retten til å hjelpe folk i nød også. Regjeringen ønsker å straffe dem som hjelper tiggere. I tillegg kategoriserer de to tiggere sitt samarbeid som organisert tigging. For eksempel vil en mor og…

Styrker jernbanenes konkurransekraft

SAMFERDSEL: Togtilbudet på Østlandet, Trøndelag og Sørlandsbanen bedres betraktelig som følge av NSBs nylig gjennomførte ruteendringer. Det innføres timesavganger på en rekke viktige pendlerstrekninger, samtidig som setekapasiteten bygges ut. I tillegg til dette styrkes kvaliteten i togtilbudet ved at NSB…

Tillit som konkurransefortrinn i arbeidslivet

ARBEIDSMILJØLOVEN: Arbeidsstokken i Norge er svært lojale til sin arbeidsgiver og relasjonene er tuftet på tillit. Dette er et resultat av at vi har en god Arbeidsmiljølov og et vel fungerende avtaleverk som rammer inn og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver…

Alvorlig talt, skjerp dere!

TIGGERFORBUD: Nå må vi stå opp for retten til å hjelpe folk i nød også. Regjeringen ønsker å straffe dem som hjelper tiggere. I tillegg kategoriserer de to tiggere sitt samarbeid som organisert tigging. For eksempel vil en mor og…

Den store striden

Torsdagens styremøte i Sørlandet sykehus helseforetak markerte et foreløpig punktum i kampen om landsdelens helseressurser, et foreløpig punktum og et nederlag vel å merke. Når Kristiansands sykehus er definert som hovedsykehus, mens Arendal og Flekkefjord har så få definisjoner at…