fbpx
Annonse:

Norges grenser og kriminalitet

MENNESKEHANDEL:

Takket være Sørlandssendingas gode informasjon og Nei til EU’s leder i Vest-Agder kom vi oss på møtet i full fart. Der møtte over 100 frem. Det var virkelig interessant!

Vi fikk høre om prostitusjonens tragiske ansikt, mange norske og utenlandske kvinner og noen få menn i Agderfylkene, ofte i en forferdelig situasjon og redd for å gjøre noe med den. Gripende personlige vitnesbyrd fra unge asylsøkere fra Somalia og Afghanistan – tragedier, tap og traumer – og glade for å være i et trygt, demokratisk land.

Fengende godt innlegg fra Fellesforbundet om forholdene i alle deler av arbeidslivet. Ikke en offentlig arbeidsplass uten kriminalitet. Der møter du østeuropeiske EØS-arbeidere med små ferdigheter, enda mindre lønn, stor risiko og tre arbeidsavtaler for hver. Én avtale etter norsk lov, én etter hjemlandets og så den som egentlig gjelder. Ingen journalister eller politikere er det minste interessert i dette. Selvsagt var det stor varsomhet med kritikk av EU/ EØS’s «fire frekkheter» – fri flyt av ….. Liberalismen er frihet for de få og nød for de mange – 25 % arbeidsledighet i sør-Europa f.eks. I Tyskland er arbeiderne fattige selv med to jobber – prekariatet er dette blitt døpt. Grådigheten rir verden som en mare.

Politistasjonssjefen fra Mandal ga en god beskrivelse av problemene omkring menneskehandel, begrens ninger i lovgivningen m.v. og var enig i at det er et problem når riksgrensen ikke kan håndheves. Han våget seg så vidt ut på politikkens tynne is. Flott representant for ordensmakten!

Mange var opptatt av «stakkars sårbare nøden og urettferdigheten i verden» osv. Det er vi jo alle enige om, men sentimentalitet har aldri hjulpet noen. Realistisk medmenneskelighet og medfølelse, derimot.

Det er et klart behov for landegrense, grensekontroll og «et arbeidslivspoliti». Vi har ingen fungerende riksgrense nå og derfor heller ingen oversikt over hvem som er i landet eller kommer eller drar. Dette er et stort problem på mange områder. Terrorrisiko, smugling, mobil kriminalitet og menneskehandel er noe av det som må nevnes. Noen mente at det meste kunne løses med gode holdninger og «tidlig innsats». Det er jo også nødvendig og bra, men slett ikke nok. Om byråkratene ikke straks hvisker politikerne noe i øret om dette, er det direkte uansvarlig.

Møtet ble avrundet med spørsmål fra salen og kommentarer fra innlederne. Et flott møte!

Marit og Olaf Bakke Arendal Nei til EU