fbpx
skip to Main Content
Faksimile fra brukernes reaksjoner på ny anbudshaver i Arendal kommune. Arendals Tidende 29. okober 2014

Brukerstyrt personlig assistanse

POLITIKK:

Jeg er leder av Dedicare Norge herunder da også Dedicare Assistanse og vi vil svært gjerne få komme med innspill og avklare noen direkte feil i artikkelen.

Kort fortalt:

I 2014 var det konkurranse om å drifte BPA-tjenestene i Arendal kommune. Med dette så ønsket kommunen å få slutt på det mangeårige ulovlige innkjøpet som har vært foretatt ved å bruke ULOBA. I konkurransen som rett nok blir svært tett står det til slutt mellom ULOBA SA og Dedicare AS. Vi vinner marginalt, men innimellom er faktisk to hundredeler nok.

Resultatet av konkurransen har siden blitt gjennomgått flere ganger både av kommunens innkjøpere selv og av jurister. De finner ikke noe galt og dermed har fagorganer og senest da rådmannen innstilt på at resultatet av konkurransen skal bli stående.

Dedicare har siden resultatet ble kjent jobbet med å komme i dialog med brukere og med kommunen. Vi er kjent med at det ble satt i gang et stort apparat fra brukerne/ULOBA sin side for å få omgjort resultatet. Dette lykkes altså ikke før man trakk en kanin opp av hatten nemlig brukermedvirkning. Vi finner det svært merkelig at dette ikke var et tema under selve konkurransen. Dette vitner rett og slett om sterk lobbyisme og påvirkning på politikere som ikke stoler på eget fagorgan. Det er altså lenge etter resultatet av konkurransen ble kjent og etter at man klaget på andre tildelingskriterier at dette kommer til uttrykk da i formannskapsbehandlingen den 6. januar. Det er svært beklagelig at en organisasjon som ULOBA den ene dagen står på for retten til BPA som en interesseorganisasjon for deretter dagen etter ta på seg den profesjonelle leverandørhatten og utnytter dette til egen vinning.

Tilbake til utsagnene i artikkelen. Det fremstår her som at dugnadsånden og sameiet ULOBA er det eneste rette for en BPA-bruker. Dedicare har drevet med drift av BPA siden 2012 i Norge og har før dette en lang erfaring innen bemanningstjenester. I 2014 hadde vi 40 brukere og våre undersøkelser gir oss en meget høy grad av fornøyde arbeidsledere og assistenter. Faktisk var over 60% mer fornøyd enn med tidligere leverandør.

Det står i artikkelen at i den idelle organisasjonen får man selv være arbeidsgiver. Dette er direkte feil. Det er Uloba som er arbeidsgiver og de må ta det ansvar som følger av dette. Det er heller ikke slik som det kan synes å forstå i denne artikkelen at med Dedicare så vil all trygghet bli borte. Hvis noen hadde tatt seg bryderiet med å spørre oss så ville man fått følgende svar:

  • Dedicare ville akseptere virksomhetsoverdragelse for å ivareta alle betingelsene til assistentene
  • Det vil alltid være arbeidsleder/bruker som bestemmer over sin ordning
  • Dedicare vil tilby hjelp og bistand til den krevende og vanskelige jobben med å ansette rett personell, herunder utforme annonser, bistå ved intervjuer, referansesjekk, kontroll av politiattest etc uten noen form for kostnad for bruker (ei heller trekk i «driftsmidler»)
  • Dedicare følger opp arbeids ledere slik at de lager arbeids planer i henhold til lovverket samt sikrer at de ansatte rettigheter ivaretas med hensyn til HMS, lønn, ferie, sykelønn og goder
  • Dedicare har gode forsikrings og pensjonsordninger (KLP) som i tillegg til god dekning kan gi assistentene svært gode betingelser på banktjenester og lån
  • Dedicare er en profesjonell organisasjon med konsulenter som er utdannet og med erfaring innen de fagområder de har ansvar for.

Det sies også at det vil medføre masse jobb og mange endringer for bruker og for assistenter. Dette er også feil og igjen så er det mangel på vilje til å høre. Dedicare har svært god erfaring med å overta ordninger Blant annet har vi overtatt over 20 ordninger fra Uloba tidligere og med stort hell. Vårt mål er ikke å endre på noe som fungerer, vårt mål er å gi bruker den beste service og være tilstede for dem. De skal kunne bruke oss så mye eller lite de ønsker og assistentene sikres gjennom gode avtaler og god standard informasjon. Den største endringen på kort sikt er altså at timeliste sendes et nytt sted og at lønnen kommer fra Dedicare. På lengre sikt vet vi at mange ønsker mer bistand til rekruttering, oppfølging av sykemeldte, hjelp til planlegging av ferieplaner, hjelp til å søke om dispensasjon fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser for å lage en best mulig turnus etc. Vi vet at mange over tid ønsker å delta på samlinger og kurs og at våre rådgivere blir godt mottatt når de kommer ut til de som ønsker besøk.

Dedicare er ikke som det legges opp til artikkelen dette store børsnoterte selskapet i Sverige. Vi er dermed det personlige selskapet med dedikerte medarbeidere med stor yrkesstolthet. Det kan synes som at Uloba altså ikke er et profesjonelt selskap, men nesten som det lokale Lions å regne (ref uttalelse fra AP sin representant Robert Nordli). Hvis han tar seg bryderiet med å se på regnskapene til Uloba og deres virksomhet så vil man se at kommunens og brukernes penger ikke bare er brukt til BPA, men også til å bygge opp en voldsom portefølje av eiendom, transportselskaper etc. I 2013 hadde ULOBA finansielle anleggsmidler på nesten 130 MNOK. Selskapet er altså like lite en ideell organisasjon som oss når det kommer til drift. Det er en bedrift med 650 MNOK i omsetningen og ledelse med tilsvarende lønninger.

Dedicare er ikke ferdige med denne saken og vi skulle ønske at vi også fikk en stemme i denne prosessen. Ikke bli hengt ut som det store farlige ukjente. Det er derfor meget trist at resultatet av politikerne sin behandling av denne saken fører til ytterligere ulovlige innkjøp fra kommunen sin side.

Petter Nyhagen

Administrerende direktør Dedicare Norge

Back To Top