fbpx
skip to Main Content
Rune Sævre Sosialistisk Venstreparti Bystyrerepresentant

Barbu i 2015

BARBU:

De reguleringsplanene som er utarbeidet for Barbu legger opp til mulighet for «høyhus» og blokker og som mange har vært og er redd for virkelig skal utbygges. Det selskapet som eide arealet gjennom «Barbusaken» og som ønsket drive byutvikling, har nå solgt. Hva er planer, hvordan jobber de nye interessentene og hvordan er skisser for disse arealene idag og hvordan er framdriften?

Det arealet som er satt av som park har det vært en prosess på. Og i en idedugnad ble det utformet forslag til et spennende anlegg. Det ser bedre ut enn vi fryktet en tid; bare det ikke blir kun en park for de som flytter inn i blokkene. Men elementer omkring Barbuelva og avgrensning mot trafikken gjør at det kan bli gode løsninger.

Det arealet som skulle ligge som en reserve for seinere utbygging, ble det likevel en rask utbyggingsplan for. Det var i hovedsak for å sikre arbeidsplasser ved Macgregor. Og utbygging ble satt opp mot næring og arbeidsplasser. Men hvordan kommer dette til å se ut?

Jeg ba i januar om å få informasjon om disse planene og prosessene i den politiske komite for kultur, miljø og næring. Der fikk vi en god, interessant og overraskende gjennomgang av planer. Og de har kommet langt! Det overrasket meg og flere andre. Det skal skje mye om Barbu i løpet av våren. Men det er mange flere enn oss i en politisk komite som er interessert i dette. Jeg utfordrer derfor for å få presentert og informert:

• Ugland Eiendom med sine planer som de har utarbeidet for Macgregor og det nye eiendomsselskapet (?)

• Pressen for å presentere planer, karter og skisser.

• Arendal kommune med de forslag som har og må komme med, særlig omkring parkdelen.

Back To Top