fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Mobbetallenes mange arenaer

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese nedslående tall om mobbestatistikken på ungdomsskoler i kommunen. Elevundersøkelsen viser at flere elever her, enn i resten av landet ble mobbet på skolen i fjor.

5,8 % av tiendeklassingene som har svart på under– søkelsen forteller at de blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Tallet er nokså mye høyere enn landsgjennomsnittet på 5 %, og bidrar nok til å dra opp Aust-Agders mobbetall som lander på 5,3 %. Samtidig vet vi at nesten halvparten av, minst fire av ti, ungdom fra Aust-Agder har opplevd digital mobbing. Tallet stammer fra en undersøkelse Norstat gjorde for Telenor for to år siden, og man kan vanskelig anta noe annet enn at det har økt i takt med bruken av mobiltelefoner og sosiale medier.

Hver måned bruker over 1,32 milliarder mennesker det sosiale mediet Facebook, bildedelingstjenesten Instagram har 200 millioner aktive brukere. Snapchat er den 3. mest populære sosiale applikasjonen i aldersgruppen 18-34 år og har 30 millioner aktive brukere. Disse enormt høye tallene representerer en ny utfordring i lærere, rektorers og foreldres måte å takle mobbing på. I tillegg til den vanlige psykiske og fysiske volden har alle barn med en smarttelefon nå muligheten til å henge ut sine klassekamerater ved hjelp av et par tastetrykk, og der mobbere tidligere i det minste måtte stå ansikt til ansikt med dem de plaget, kan ungdom nå gjemme mobilen under pulten og sende av sted eder og galle mens de tilsynelatende følger med i undervisningen. Snapchat hvor meldinger og bilder forsvinner etter at de er vist frem i et par sekunder er et særlig stort problem her.

Virkelig skremmende blir de økende mobbetallene når vi tar voksne nettbrukeres oppførsel i betraktning. Erfarne og reflekterte mennesker med lang livs erfaring skal være gode forbilder for barn og unge i vårt samfunn. Likevel ser vi de såkalte «nettrollene» opptre i alle sosiale lag og aldre. De svært mange menneskene som sitter bak PC-skjermen og kommenterer på nett er både besteforeldre, onkler, tanter, foreldre og søsken. Og deres holdninger går i arv til barn, barnebarn, nieser, nevøer og småsøsken.

Før vi kan forvente at våre ungdommer skal behandle hverandre med respekt, må den voksne generasjon gå foran med et godt eksempel.

Back To Top