fbpx
skip to Main Content

Det flerkulturelle Norge er en berikelse

POLITIKK:

Kronikken din forstår jeg som et slags sukk over at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn, hvor nordmenn nærmest har blitt påtvunget en integrering og påvirkning de ikke ønsker. Det må du få lov til å mene, men vær så snill å baser argumentene dine på faktagrunnlag, og ikke useriøse artikler, utsagt og delinger på Facebook.

Du starter kronikken din med å si noe om hva Norge er stolt av. Jeg lurer på hvem sine vegne du snakker på. Jeg er overhodet ikke stolt av kristendommens historie i Norge, likevel er jeg like fullt såkalt «etnisk norsk». Er ikke spesielt stolt av vikingene heller, som plyndret og drepte på sin tid. Er heller ikke enig i Gro Harlem Brundtlands «Det er typisk norsk å være god»-påstand, eller at vi bør være litt selvgode, slik du sier. Det er mange andre nasjoner som er vel så gode som oss. Gjør det meg en dårligere norgespatriot? For hvis det er noe jeg er, så er det å være glad i landet mitt.

Les også: Norge er blitt politisk korrekt

Du starter så din kronikk ved å henvise til en klasse ved Øren skole som i 2011 ikke fikk gå med nisseluer på en juleavslutning, og at noen velger bort tradisjonelt kristne begrep. Hvis du hadde lest artikkelen i Aftenposten fra samme år ville du ha blitt gjort oppmerksom på at det hverken var muslimer eller humanister det var blitt tatt hensyn til i denne saken, men en norsk religiøs minoritet som ikke feirer jul. For eksempel Jehovas vitner. Du bruker hendelsen ved Øren skole som et argument for at Norge er blitt et land med ulike etniske grupper, mens hendelsen ikke har med innvandrere å gjøre i det hele tatt.

Det jeg reagerer aller mest på i din kronikk er at du henviser til et sitat som etter et raskt google søk viser seg å være falskt. Du skal visstnok sitere tidligere statsminister i Australia, Julia Gillard, og dette såkalte sitatet har gått sin rundgang på Facebook i lange tider. Ofte starter innlegg på Facebook med «jeg er ikke rasist men…»

At folk deler dette på Facebook helt ukritisk, og at du deler dette i et seriøst nyhetsmagasin, helt ukritisk, er for meg uforståelig. Du sier det ble godt mottatt av det norske folk, dette usanne utsagnet. Hva baserer du denne kunnskapen du har tilegnet deg på? På hvor mange på vennelista di som delte dette på Facebook? Det var overhodet ikke godt mottatt av meg! Og OM dette hadde vært sant, hadde det jo vært helt LATTERLIG, da Julia Gillard og hennes forfedre koloniserte Australia på 1700tallet. Australia har en grusom historie, hvor de såkalt etniske australierne, de innfødte aboriginene, nærmest ble utryddet. «Den hvite mann» undertrykte de gjenlevende og den oppvoksende generasjon. Jeg skal ikke gå videre inn på Australias historie, jeg tror du vet hvor jeg vil hen.

Vi trenger ikke gå lengre enn til den nordlige delen av Norge for å finne lignende historie, hvor «den hvite mann» påtvang samene kristendom, det ble forbudt med samisk språk og det som verre var. Det er helt forferdelig, og det var «oss nordmenn» som gjorde det. La oss heller ikke glemme den store norske innvandringen til USA. Er vi ikke «gørrstolte» over at det fortsatt finnes kjøttkaker i brun saus, fiskeboller og 17.mai-tog i USA? Og over at et eget område kaltes for «Lille Norge» i sin tid?. Hva er annerledes i vårt eget land?

Du spør om innvandrernes interesser vil bli ivaretatt i større grad enn majoriteten av nordmenn. Hva sikter du til her? Vi over 18 år har mulighet til å stemme frem det partiet vi mener fører best politikk ved hvert valg. Det vil si at nordmenn får ivaretatt sine interesser.

At Pippe Langstrømpe er rasistisk påstår du også. Hvem sier det? Og at programmet blir gjemt unna er nok en usannhet. For å skåne den oppvoksende generasjon, altså barna våre, ble et enkelt ord jeg ikke har tenkt til å gjengi, men som i visse kretser kalles for n-ordet, fjernet.

Filmene om Pippi Langstrømpe går heldig vis fortsatt på norsk TV, med kun ETT ord mindre i vokabularet. Heldigvis. Så slipper blant annet min mørkhudede sønn å høre et ord han overhodet ikke syntes er greit å bli kalt på selveste barne-tv. Også slipper han kanskje å høre det fra skolevenner, siden de ikke vokser opp med at ordet er helt greit, for de sier det jo på barne-tv.

«Skal vi godta press fra mindre grupper som skriker høyere enn resten?», spør du. Hvem er det som skriker høyt? spør jeg. Er det fordelaktig å tillate fremmed kulturer inn i det norske samfunn, i slik grad det skjer i dag, spør du. JA! Et rungende JA! Det er slik kulturer blir til. Kultur er ikke noe statisk, det er noe som er i konstant endring. Det er typisk norsk å spise taco på fredagen, er det ikke? Selv noe så urnorsk som poteten stammer jo egentlig ikke fra Norge!

En nylig artikkel i Aftenposten bekrefter at det flerkulturelle Norge er en berikelse! Statiskisk sentralbyrå målte i 2014 at ca 70% av de spurte sa seg enig i at innvandrere beriker det kultur elle livet i Norge. For å ta et eksempel fra artikkelen, så øker andelen norskfødte med innvandrerforeldre som tar høyere utdanning. Andelen er faktisk HØYERE enn blant etnisk norske ungdommer i samme aldersgruppe, ifølge 2014-tall fra Integreringsog mangfoldsdirektoratet. Det påpekes videre at Norge er blitt et rikere land med innvandringen, og at en god integrering av de som kommer hit må bli stadig bedre. Slik kan vi og de raskere få gleden av deres deltagelse og bidrag til samfunnet vårt. Jeg er ikke ute etter å «ta» deg personlig, Anne Helen Rannekleiv. Jeg er ute etter sannheten. At du skriver en kronikk med flere usannheter du mest sannsynlig ikke var klar over selv er med på å frem provosere og skape fremmedfrykt. Det sier jo litt at det er noen som manipulerer og konstruerer falske artikler, sitat og diverse for nettopp å skape skepsis det egentlig ikke er grunnlag for.

Hvis du ønsker en åpen og ærlig diskusjon om integrering, er positive holdninger til innvandring et godt utgangspunkt for at den debatten skal bli god. Og la oss for all del ikke glemme at det er mennesker det er snakk om. Hver enkelt er et unikt individ.

Kristine Jensen Kaba

Eydehavn

Back To Top