fbpx
Annonse:
Grete A. HusebøAnsvarlig Redaktør
Grete A. HusebøAnsvarlig redaktør

Bak lukkede dører

Privatlivets fred er en verdifull rett, som i et åpent samfunn er viktig å respektere. I et land hvor den offent lige virksomheten skal være åpen og gjennomsiktig, og i en tid hvor sosiale medier bringer oss nærmere på våre medmennesker enn noen sinne, er det lett å glemme at det fortsatt finnes enkelte arenaer de fleste av oss slipper å oppleve, og de som havner i oftest vil forsøke å skjule.

I dagens avis kan du lese om to forskjellige rettssaker i Arendal, hvor grov vold mot kvinner er blitt utøvd. Detaljene er graverende, og handlingene er vanskelige å forstå. Familievold, eller vold i nære relasjoner, har fått mye fokus etter at handlingsplanen mot vold i nære relasjoner ble lagt i 2004, og at straffeloven i 2006 ble endret til å sette mer fokus på tillitsbruddet og de psykiske krenkelsene familievold fører med seg. Siden dette har flere av landets kommuner utarbeidet handlingsplaner for vold i nære relasjoner, og Arendal kommune var tidlig ute med nettopp det. Likevel er tallene på kvinner, menn og barn som opplever vold i hjemmet stabile.

Krisesenteret i Aust-Agder signaliserer at politiet er blitt dyktigere og fått spissere kompetanse når det gjelder å ta imot mennesker som er utsatt for familievold. Likevel mener de at de voldsutsatte fortsatt er like redde for å melde fra om sin historie. Dette skyldes alt fra følelser som fortsatt er sterke for voldsutøveren, og frykten for hva som kan skje om han eller hun ikke fengsles.

I et land langt nord med et folkeslag som er kjent for å bøye nesa ned og la være å legge seg opp i andres problem, er det ikke mange som roper høyt om de ser en mann ta litt hardt i kona si på butikken. Lengst sør i dette nordlige landet finnes det også et folkeslag som skiller seg ut fra dem med nesa i bakken, nemlig sørlendingene som helst vil at alt skal være «jilt og greit», og som aldri tar en konfrontasjon med mindre de må. Klisjeene om nordmenn og sørlendinger er kanskje overdrevne, men at vi lener oss på dem for å forklare hvorfor vi kvier oss for å rope ut om mistenkelig oppførsel er det ikke tvil om.

Vold og mishandling innenfor husets fire vegger er vanligere enn vi liker å ta inn over oss, og nettopp det er et av de største problemene vi har i Norge, på Sørlandet og i Arendal i dag.