fbpx
skip to Main Content

Hastverksarbeid i Barbubukt

BARBUUTBYGGINGEN:

Men vi er IKKE likegyldige til hvordan vårt nærmiljø blir utformet!

I mai og oktober 2014 var Barbu vel i møte med utbyggerne for å få omformet og redusert høydene på de to syvetasjers boligblokkene, som er planlagt ved fiskemottaket. Svaret var at det ville kreve ny reguleringsplan, som det ikke var tid til.

Rambøll AS, som står for både utførelse og konsekvensanalyse av utbyggingen på østsiden av elva, (Agderposten 15.12.14) konkluderer med at utbyggingen vil gi dårligere miljøkvaliteter mht trafikk, kulturminner og barn/unge. Bukken og havresekken igjen.

Høydene på MacGregorbyggene fremgår dårlig av skissene i avisen. Utbyggingen er planlagt i fem etasjer, som Havnegården. Når kommer de lovpålagte 3D fremstillingene av området sett fra Barbudalen, kystveien og Galtesund?

Presentasjonen, stadig i måkeperspektiv, er preget av hastverksarbeid og ble jo også godkjent i ekspressfart. Er dette god byplanlegging anno 2015?

Mange av husene i området er nå fraflyttet, utleid eller for salg. Fra å være en vakker bydel i en menneskelig målestokk går Barbu mot å bli et slumområde bak støyskjermer og gigantutbygginger. Og hvem har ansvaret? Politikerne, med rådmannen i spissen, som hele veien har gått god for planene.

Gertrud køber Barbu

Back To Top