fbpx
skip to Main Content

Norge er blitt politisk korrekt

KRONIKK:

I desember 2011 ble femteklassinger ved Øren skole, nektet å gå med nisseluer på juleavslutning. Noen ble fornærmet. Noen følte seg krenket. Stakkars dem!! Er det galt å holde på tradisjoner? Videre startet feiringen med at læreren fortalte at det heretter ville bli hetende vintermarkering til fordel for jule feiring. Det er ikke til å nekte for at Norge er og blir et land med ulike etniske grupper.

Derimot er spørsmålet, hvordan vi skal forholde oss til dette? Skal vi bli en stat som viser hensyn til ulike grupper? Eller skal vi bli en stat som tar hensyn til majoriteten? Eller kan dette kombineres? Skal vi ha kjønnsdelt gym i et demokratisk land? Skal vi godta at noen ikke liker ytringsfrihet som verdi? Kan vi ikke være stolte av å være en kristen kulturnasjon? Spørsmålene er mange og vi må i det minste våge å reise dem. Se eksempelvis på dette utsagnet fra et land langt unna oss:

«Dette er vår nasjon, vårt land og vi har vår måte å leve på. Vi vil gi alle innvandrere muligheten til å nyte godt av alt dette. Men dersom du er en innvandrer som klager, syter og geberder deg over vårt flagg, vår ed, vår kristne tro eller vår måte å leve på, vil jeg på det sterkeste oppfordre deg til å benytte deg av en annen stor australsk rettighet, og det er retten til å forlate landet. Dersom du ikke liker deg her, så dra. Vi tvang deg ikke til å komme. Du søkte deg hit.» -Julia Gillard.

Skal vi ha kjønnsdelt gym i et demokratisk land?

Dette harde, men modige utsagnet sa den australske statsministeren og det ble godt mottatt av det norske folk. Vil vi i fremtiden kunne høre liknende, av en norsk statsminister? Eller vil vi bli et land basert på frykt for å si hva vi mener?

Norge er et land som skal være politisk korrekt. Minoritetsgruppers interesser skal selvsagt ivaretas. Men skal de bli ivaretatt i større grad en norsk-kulturelle interesser? Styres vi av mindretallets tyranni? Vil innvandrere, altså minoritetsgruppers interesser bli ivaretatt i større grad enn majoriteten av nordmenn? Utvikler vi oss til å bli en verdiløs og nøytral stat? Skal vi få NRK til å sensurere alt som noen ikke liker? Det at Pippi Langstrømpe er rasistisk er siste nytt. Huff da, la oss gjemme programmet unna.

4. november 2013 publiserte VG en artikkel, der Siv Kristin Sællmann forteller at hun har fått beskjed, om å ikke gå med sitt korssmykke på tv. 4 dager senere kommer aftenposten ut med en artikkel som kartlegger de ulike politiske partiers posisjon i en ny debatt: offentlig omskjæring av guttebarn. Flere partier stilte seg positivt til dette. Hvorfor skal religiøse grupper få muligheten til å skjære i friske barn? Skal religionsfriheten stå sterkere enn barns rettigheter? Hvilken retning går landet i? Er det riktig at Norge skal gi etter for press fra innvandrergrupper? Skal vi godta press fra mindre grupper som skriker høyere enn resten?

Tilbake til korsdebatten. Dette er en diskusjon om hvilke signaler man skal sende ut når man er på jobb, og hvor nøytral du skal være i det offentlige rom. Noe som ikke var et problem da forsvaret klarerte bruken av ulike religiøse hodeplagg og symboler i det norske forsvaret 1. juli 2012. Offentlig omskjæring kom senere opp, dette stilte flere politiske partier seg positive til. Er dette en feighet?

Voltaire er kjent for å ha sagt «Jeg er helt uenig med deg, men jeg vil kjempe inntil døden for din rett til å si det.». Paragraf 100 i den norske grunnloven stadfester ytringsfriheten. Leddsetning en slår fast at dette skal være begrunnet i blant annet sannhetssøken. Og leddsetning fem opplyser at statens myndigheter skal sørge for en opplyst, åpen og offentlig samtale.

Er det å tillate fremmed kulturer inn i det norske samfunn, i slik grad som skjer i dag fordelaktig? Fordelaktig for noen i det hele tatt? Hindrer lover og reguleringer integreringen? Og kan det ikke tenkes at et samfunn er tjent med mot og evne til å debattere hva som helst?

Back To Top