fbpx

Park nå eller aldri!

De årene jeg har vært i stand til å skjønne hva en by skal være for folka som bor der, og etter at jeg har blitt eldre og sett meg rundt i andre byer som Oslo, Kristiansand, Gjøvik og Tønsberg,…

Norge må kjempe for barns rettigheter

POLITIKK: 15. mai markerte vi den internasjonale familiedagen. To dager før vår egen nasjonaldag, en dag vi med all tydelighet kan se at Norge er et godt land å vokse opp i. Barns rettigheter står heldigvis sterkt i Norge. Samtidig…

Den nye samfunnskontrakten

«Det er ikke så godt å si» lyder et kjent munnhell. Nei det er sannelig ikke alltid så godt å si om man skal legge bredsiden til og tale tydelig eller om man skal velge den mer diplomatiske veien og…

Det er ingen skam å snu

BYMARKA: Kjære Siri Mathiesen, viser til innlegg i Agderposten. Det er nødvendig å oppklare noen åpenbare misforståelser. For det første, Interesse gruppen Bevar Arendal Bymark er ikke imot E18. Vi ønsker å bevare Bymarka mest mulig sammenhengende for kommende generasjoner.…

Fredsfesten

I 70 år, 840 måneder, 3640 uker og et antall dager kun helter orker å regne ut har det vært fred i Norge og i Arendal. Norges 70. frigjøringsdag blir fredag markert både på Houens plass i sentrum og på…

Hvorfor park?

BYUTVIKLING: Alle voksne er opptatt av at vi bruker fritida vår på en fornuftig og ikke minst trygg måte. Jeg føler at unge blir tvunget til å henge på senteret, til det punktet at vi har kallenavn på de forskjellige…

Kampen om flere nordmenn om bord

SKIPSFART: Det er vel knapt tall på alle konferanser, møter på ulikt politisk nivå samt de utallige mer uoffisielle samtaler organisasjonene og sjøfolkenes lobbyister har hatt med det politiske Norge. Hva har vi oppnådd? I mange år pleide Sjøoffisersforbundet å…

Tildekking av korset i Arendal kapell

POLITIKK: At det etter hvert er blitt en del ikke troendeHuman Etikere er en privatsak for dem det gjelder. Det skal man ha respekt for. Saken som var oppe i bystyret den 26.mars i år handlet nettopp om Humanetikerne som…

Arendal Arbeiderparti vil ha flere praksisplasser til ungdom

POLITIKK: Et resultat av denne utviklingen i Norge er en tilhørende vekst i unge voksne som på et senere tidspunkt innvilges en uførepensjon. Antallet unge uførepensjonister, det vil si dem som mottar en uførepensjon i alderen 18-34 år er 20…

Tusen takk!

HELSE: For noen dager siden ble jeg for første gang i mitt godt voksne liv sykehuspasient. Etter å ha fått brått og uventet hjertetrøbbel på en hyggelig søndagstur, ble jeg i hui og hast fraktet rett til Sørlandet Sykehus i…

Hva er det dere gjør?

POLITIKK: Det blir født 500 barn i Arendal i året, det blir født 60 barn Risør i året, det blir født 60 barn i Tvedestrand i året, det blir født 30 barn i Gjerstad i året, det blir født 25…

Dugnad for syriske flyktninger til Arendal

POLITIKK: Det gjør sterkt inntrykk. Men på kort sikt er det først og fremst er syriske flyktninger vi kan forberede tiltak for lokalt. Krigen i Syria har ført til verdens største humanitære krise etter den andre verdens krig. Nabolandene til…

Å velge mellom forkjølelse og kolera

Sterke bilder fra mennesker som får drømmen om et bedre liv i Europa omgjort til et mareritt preger nyhetssendinger og aviser i disse dager. Den humanitære krisen i Syria har nådd et nytt høydepunkt, og lavmålet i innsatsen fra resten…

Derfor skal vi verne om Åsbieskogen

POLITIKK: De fleste av oss er likevel på et nivå der en tur i skog og mark gir god treningsglede. All forskning viser at jevnlig mosjon og trening er til det beste for god fysisk og mental helse. Det forebygger…

Hvem kan man stole på…?

POLITIKK: Personlig hadde jeg dog ikke stemt denne veien på mange år, selv om jeg som «god sosionom» hadde en nærmest selvfølgelig sving innom på 80 og 90-tallet. Først helt i ytterkant, på SV-siden, deretter Ap. Jeg ble skuffet. I…

Vi støtter havnearbeidernes kamp

POLITIKK: Helt siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale i Risavika. Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø har blitt arrestert som kriminelle av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av…

Miljøpartiet oppfordrer til omstart

POLITIKK: Det er tydelig at saksbehandlingen og trasévalget har tatt lite hensyn til det lokale naturmiljøet og lokalbefolkingens engasjement for å bevare den unike nærheten til friluftsliv som Bymarka representerer. Det er verdt å merke at et slikt tiltak i…

Det er trygt å føde i Norge, det er trygt å føde i Arendal!

SYKEHUSET: Hos friske kvinner og friske fostre kan det bli behov for barnelege om det oppstår en akutt situasjon i forbindelse med fødselen (løsning av morkaken, vanskelig å få ut barnet fordi skuldrene sitter fast, plutselig fall i fosterlyd osv).…

Arendal Kristiansand en vei

Nei, det kunne ikke stemme. Vi tok en telefon til... Joda, sykehusdirektøren hadde bestemt seg for å legge ned nyfødtavdelingen i Arendal uten å ha tatt det opp med styret. Et par faktasjekkende telefoner til ble tatt og det var…

Redningsvest til liten, men ikke til stor

POLITIKK: Ligger man fortøyd i Pollen eller ute ved en holme, så trenger man ikke ha vesten på, for da er det visst så mye lettere å bli reddet sier de som har uttalt seg som saksyndige i saken. Om…

Solidaritet med det greske folket

POLITIKK: Det er ingen grunn til å tro annet enn at dette i stor grad skyldes at det norske folket ikkje ønsker å underkaste seg den økonomiske krisepolitikken som vi samtidig har sett utfolde seg i full frihet innen EU…

Asfalt til besvær

D'en i D-dagen kunne stått for dramatisk, da Arendal bystyre enstemmig i fjor besluttet å avvise klagene på Statens vegvesens forslag til trase for nye E18 og tilførselsveiene dit. Protestene fra naboer og berørte parter var høylytte både under utarbeidelsen…

God service og punktlighet i Posten

POST: Lars Vidar Moen setter for egen regning et punktum for Postens service og punktlighet i et leserinnlegg 23. mars. Det er det ingen grunn til. Posten Norge leverer godt og bedre enn kravene som er satt til oss. Det…

Den internasjonale autismedagen

HELSE: Et økende antall mennesker får denne diagnosen og i tillegg til økt oppmerksomhet, er målet ikke minst at det utvikles mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser og viktigheten av tidlig diagnose og riktig oppfølging av hver enkelt. Dette er viktig fordi…