fbpx

Vestpåbud

POLITIKK: Nylig tilbragte jeg en hel dag ytterst på vår brygge på Rævesand for å male et gammelt rustent smijernsgjerde. På en fin smeigedag kjører flere hundre båter rett forbi, og jeg bestemte meg derfor for å undersøke og telle…

Bør Arendal kommune bli større?

POLITIKK: Snart begynner en ny valgkamp, og man skulle tro Høyre ville kjøre hardt på for å få til kommunesammenslåinger. Så langt har temaet vært alt for lite diskutert i media, og det tror jeg skyldes partienes vegring for å…

Å godblunke til

Alf Prøysen og andre har opp gjennom tidende godblunket til både den ene og den andre og nå viser det seg at et flertall av landets ordførere og deres rådmenn ønsker kommunesammenslåinger. Det er NHO som spør denne gangen og…

Matproduksjon krever forutsigbarhet

POLITIKK: Vi har store sesongmessige variasjoner i vær og klima, ikke bare gjennom året, men også fra år til år. Jord er grunnlaget for matproduksjon, og vi må produsere mat på jorda der den ligger, fordelt over hele landet. Og…

Hjemmebaserte tjenester i Arendal

OMSORG: Det er godt å se at Høyre nå tar til orde for god Arbeiderpartipolitikk, hvor vi ser menneskene framfor systemet og behovene framfor stoppeklokkene. Arbeiderpartiet vil fjerne stoppeklokkeomsorgen, slik Risør har gjort det siden 1999. Arbeiderpartiet vil, sammen med…

En god kommune

Hva som gjør en kommune til en god kommune er blitt diskutert etter at Eidsberg kommune fikk anerkjennelse fra Europarådet for god kvalitet på lokaldemokratiet. Hvor redelig, ansvarlig, effektiv og borgnernær kommunen er, er blant det som blir målt. Kommunen…

Trygghet i hverdagen – der du bor!

VALG: Navnene på disse er: Atle Svendal, Jelena Høeg-Omdal, Jarl Steinar Odinsen, Vanja Grut, Cathrine Krogstad Hansen, Marte Ness Thomassen, Gry Schjølberg, Hanne Linn Nygård, Svein Harald Monsen, Maria Hevzy og Reidar Skaaland. Vi vil jobbe for Arbeiderpartiets saker, i…

Nei til boplikt

BOPLIKT: Om man ønsker boplikt eller ei er først og fremst et prinsipielt spørsmål. Høyre setter den private eiendomsrett høyt, og mener det derfor er grunnleggende feil å diktere boligeiere slik boplikten gjør. Den samme respekt for privat eiendomsrett har…

Exit Pakkhuset Galleri?

KULTUR: Pakkhuset Galleri, et livgivende sted for kulturelle opplevelser i nennsomt restaurerte lokaler må, etter ufin behandling fra lokale myndigheter, legge ned. Livet på Torvet skapes ikke bare av det som skjer midt på plassen, men også av virksomhetene rundt.…

Samlokalisering av nødetatene

POLITIKK: Temaet har blitt løftet opp i forbindelse med forskjellige tragiske hendelser, hvor det har har vært tydelig at etatene politi, brann og helse, ikke har har hatt god nok samhandling, og mangel på struktur og kommunikasjon har har vært…

Sommer for alle

En småbarnsmor som ikke har fast jobb, en familie med innvandrerbakgrunn som har følger statistikken hvor de får mindre betalt i sine jobber enn nordmenn eller et foreldrepar hvor en av foreldrene ikke har mulighet til å delta i arbeidslivet.…

Ferieavfallet ditt blir gjenvunnet

RENOVASJON: Avfallet fra feriegjester rundt omkring i landet har ofte ulike henteordninger avhengig av hvor du oppholder deg. Avfall fra privateide hytter anses som «husholdningsavfall», mens avfall fra campingplasser og gjestehavner er å anse som «næringsavfall». Kommunene har plikt til…

Mer tid hos pasienten!

POLITIKK: Arbeiderpartiets ordførerkandidat Robert Cornels Nordli fulgte opp dette med et løfte til velgerne om å knuse den såkalte stoppeklokka og heller satse på tillitsbaserte tjenester. Hvordan han skal gjøre det fremstår for oss mer uklart. Vi i Arendal Høyre…

Musikk i alle canaler

Det er bare dager til Arendal tas over av musikk, feststemte mennesker, blide barn og håpefulle så vel som velkjente talent. Canal Street starter onsdag til uka med konsert på fyret og kommer til å prege byen helt frem til…

Let’s go to the movies…

Jeg er glad i alt som hører med til en kinofilm og det er: «Popcorn, Cola, Toffin, Flips også Knott selvfølgelig, men bare de grå knottene. Til nød de brune, de hvite vil jeg definitivt ikke ha. Konverterte til Flips…

Regjeringen hevder at den ruster Norge for fremtiden…

UTDANNING: Men det som gledet henne mest var at endringene i Arbeidsmiljøloven, som «vil gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet», endelig trer i kraft... Men det er det ikke alle som er like glade for ... Regjeringen skryter…

Miljø og politikk i Arendal

Kommunen kan gjennomføre ENØK-tiltak i egne bygg, legge tilrette for miljøvennlig oppvarming, jobbe for å oppfylle krav til miljøsertifisering og sørge for at ulike forhold som har betydning for miljøet ivaretas i arealplanleggingen. I Arendal kommune har det vært bred,…

Sykdom og friluft

BYMARKA/E18: Dette gjør at jeg i dårlige perioder sitter mye på do, og er sengeliggende med store smerter, og det gjør hverdagen min utrolig vanskelig. Det er en sykdom det ikke snakkes så mye om, men flere enn mann tror…

Fra retusjerte modeller til prosjekt perfekt

Fra 2010 til 2013 ble antall ungdommer som ikke var fornøyde med sin egen kropp nesten doblet, skal vi tro NOVAs ungdomsundersøkelse som ble utført på ungdom i Stavanger kommune med tre års mellomrom. Mens syv prosent oppgav at de…

FpU er dyrenes beste venn

POLITIKK: Dette skal vi gjennomføre ved å opprette et eget dyrepoliti i Norge og ved å sørge for at dyremishandlere skal bli straffet med strengere straffer enn i dag, og at de skal bli fratatt retten til å eie dyr…

Humanisme mot religiøs undertrykkelse

POLITIKK: Human-Etisk Forbund har nettopp avholdt landsmøte for 2015 hvor representanter fra Grimstad og Arendal representerte AustAgder. Der har vi tatt tydelig avstand fra en utvikling hvor religion brukes som påskudd for å legitimere menneskerettighetsbrudd gjennom vold, terror og krig.…

Innbruddsraid i ferietiden

Dette er ikke noe nytt egentlig siden vi fra tid til annen opplever at enkelte landsdeler blir oppsøkt av bander som utfører raske brekk før de returnerer til sine hjemland. Meldinger i media om at tyver er på vei til…