fbpx
skip to Main Content

Forsvarspolitikk

FORSVAR:

Media gir oss reportasjer daglig fra en rekke konfliktfylte og krigsherjede områder, men vår egen forsvars politikk snakkes det alt for lite om. Før andre verdenskrig gjorde norske politikere en rekke feilslåtte disposisjoner, og jeg er redd at historien kan gjenta seg om vi ikke følger opp det ambisjonsnivået som NATO forventer av sine medlemsland. Vi har sågar norsk generalsekretær i NATO for tiden, og det burde gjøre noe ekstra med forsvarsviljen til norske politikere samt viljen til å bevilge nok penger til et moderne forsvar. NATO vil at vi skal bruke 2% av BNP. Norge bruker omtrent 1,5%, men ut fra hva jeg forstår så skal vi bruke noe mer framover, og det bør vi når land som Hellas og Latvia kan klare 2% av BNP. I dag er Storbritannia best i klassen med 2,4%. Selv Tyskland ligger nede på under 1,5%. Det samme gjør Frankrike.

I Norge har vi ennå egentlig ingen finans krise, men vi kvier oss for å kjøpe nye ubåter og nye tanks fordi vi bruker så mye på de nye flyene. Våre fregatter blir på langt nær utnyttet slik de burde, selv om Norge har en bemanning på disse som ligger langt unna andre land som har samme klasse fregatter. Vi brukte 20 milliarder på kjøp av fregatter, og da er det skammelig at vi ikke finner nok penger til å drifte disse optimalt.Vi trenger å fornye våre ubåter. En avgjørelse på dette er vel usikkert siden dette har vært utredet siden 2007. Det sies at det vil ta 8-10 år fra man bestiller ubåtene til de er levert, og da haster det virkelig, for de ubåter vi har når «pensjonsalderen» i 2020 eller så.

Politikerne synes så å være lunkne til forsvaret. Kan det ha med å gjøre at de ikke har nok kompetanse til å forstå hva forsvaret totalt sett har behov for, eller er det rett og slett at barnehager og pappa permisjon er viktigere for dem? Slik verden er i dag, så kan ikke Norge med alle sine penger avstå fra å investere i et forsvar som er Norge verdig. Etter 2dre verdenskrig hadde Norge både penger til jagerfly og marinefartøyer, og dette varte til langt ut på 70-tallet. Etter dette har norske politikeres lyst til å investere i forsvaret forvitret litt etter litt. Jeg medgir at det skal mye penger til å holde velferdssamfunnet i Norge intakt, men sannelig har vi bevilget oss mye velferd som andre land ikke har mulighet til. Kanskje vi må begynne å arbeide mer og lenger hver uke i kongeriket? Vi har bevilget oss et HMS-regime som er særdeles kostbart. Min påstand er at her er det rom for store besparelser uten at sikkerhetsnivået på arbeidsplassene senkes.

Lars Vidar Moen Nedenes

Back To Top