fbpx
skip to Main Content

Staten må levere

KOMMUNEREFORMEN:

De 30 kommunene på Agder bruker nå mye tid og krefter på samtaler med sine naboer.Det er en erkjennelse hos våre kommuner at for noen av dem vil det være nødvendig å bli større for å møte framtidens utfordringer, andre vil kunne utvikle den nye kommunen innenfor eksisterende grenser. Nå spør kommunene seg om hva staten vil bidra med.

En strukturreform som ikke også er en demokratireform, med overføring av oppgaver og makt fra statlig til kommunal sektor, vil ha betydelig mindre sjanse til å lykkes.KS har levert konkrete forslag til hvilke oppgaver som kan og bør overføres. Når regjeringen før påske skal legge fram en melding om nye oppgaver for kommunesektoren, har den en mulighet til å vise at gode ord følges av handling. Oppgavemeldingen må være tydelig på hvilke konkrete oppgaver som skal overføres fra statlig til kommunal sektor. En reform som skal styrke lokaldemokratiet, må også inneholde en styrking av det regionale folkevalgte nivået.

Kommunene på Agder imøteser stortingsmeldingen om oppgavefordeling. En melding som gir tydelige, forpliktende signaler om hvilke konkrete oppgaver som skal overføres fra staten til kommunesektoren, og hvordan statens styring og regulering faktisk skal reduseres, vil være et verdifullt bidrag til en vellykket reform. En uforpliktende melding med generelle synspunkter, vil ganske sikkert virke i motsatt retning.

For KS Agders Fylkesstyre

Arne Thomassen Styreleder

Toril Runden Nestleder

Back To Top