fbpx
Annonse:
E1318a812aefe18cdb931bac33cd5cd5.jpg

Venstre går mot lokale tiggeforbud

POLITIKK:

Den rødgrønne regjeringen innførte imidlertid en lovhjemmel som gjorde det mulig for kommuner å vedta lokale forbud mot tigging i politivedtektene. Det er flaut at det er de to sørlandskommunene Arendal og Lillesand som har vært først ute med å innføre lokalt forbud. I et rettsamfunn kan vi ikke kriminalisere mennesker i én kommune for en aktivitet som er lovlig i andre kommuner.

Den blå-blå regjeringen har utvidet denne muligheten, med støtte fra Senterpartiet. Som fylkestingskandidater for Venstre vil vi oppfordre Senterpartiet til å revurdere sin holdning også i dette spørsmålet, og støtte Venstres forslag om å oppheve adgangen til å innføre lokale tiggeforbud på Stortinget.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad begrunnet partiets beslutning om å gå mot et nasjonalt tiggeforbud med at høringsnotatet fra justisdepartementet viste at dagens lovverk er et godt virkemiddel for å motvirke menneskehandel og annen kriminalitet. Venstre deler denne vurderingen, og mener at dette er gyldig både når det gjelder nasjonale og kommunale forbud mot tigging.

Et forbud mot tigging – det være seg nasjonalt eller kommunalt – vil ikke løse fattigdomsutfordringene, verken i Norge eller i Europa. Sosiale problemer må løses med sosiale verktøy og sosiale tiltak, ikke gjennom straff og forbud. På lang sikt må vi jobbe internasjonalt for å løse utfordringer med tigging og fattigdom. På kort sikt må vi sikre et minimum av menneskeverd og humanitet gjennom praktiske tiltak.

Derfor vil Venstre:

  • Oppheve adgangen til å forby tigging i kommuner gjennom politivedtektene
  • Ha gode sosiale ordninger og praktiske tiltak for å sikre et minimum av menneskeverd og humanitet for mennesker som tigger
  • Arbeide internasjonalt for å løse utfordringer med tigging og fattigdom

Sara Sægrov Ruud Stein Inge Dahn, førstekandidater til fylkestinget for Venstre i Austog Vest-Agder