fbpx
Annonse:
29c89ccef1ab4f898075ef2827a9878b.jpg

Udemokratisk frihandelsavtale:

POLITIKK:

Frihandelsavtaler har generelt som mål å konkurranseutsette tjenester på tvers av landegrenser. For at dette skal være mulig, forutsetter avtalene at det er tilstrekkelige tjenester å konkurrere med. Det vil si at det ligger en forventning om økt privatisering ved innføring av avtalen. Dette ser vi for eksempel i form av TISA sin ene avtaleklausul som populært kalles for «skralle-klausulen.» Den innebærer i praksis at de tjenester som kan profitere på å privatiseres skal privatiseres. Merk deg at det kun handler om profitering, ikke fordeling. Dette er en klausul som fremmer «frivillig tvangsprivatisering» så snart avtalen er signert. Ettersom regjeringen og AP sier det ikke er noe å frykte er det grunn til å tro at de ikke problematiserer dette saksforholdet.

Den samme klausulen innebærer også at de tjenester som først er blitt privatisert, ikke kan tilbakeføres til det offentlige. Dette virker veldig ekstremt, og du har helt rett! TISA er en ekstrem frihandels avtale. Avtalen er så ekstrem at den ikke fikk plass i WHO, men måtte se å danne seg sin egen organisasjon, kalt Really good Friends of Services. I denne sammenslutningen er Norge en av de over femti landene som for øyeblikket forhandler hvordan avtalen kommer til å se ut. Denne sammenslutningen ble satt sammen i 2012, da den rød-grønne regjeringen styrte.

Høres dette for ekstremt ut til å kunne være sant? Da anbefaler jeg deg å selv sjekke opp i forholdene. De papirene som er offentlig tilgjengelige sier dette. Når regjeringen svarer på spørsmål i Stortingets spørretime vedrørende TISA-avtalen får man svar som strider mot det som er blitt offentliggjort av wikileaks. Da gjenstår altså spørsmålet omkring hvorvidt regjeringen holder ting skjult, ikke gjør jobben sin, eller at avtalen har forandret seg drastisk den siste tiden. Om det virkelig forholder seg slik at TISA-avtalen har forandret seg drastisk, så er det vel ikke noe i veien for å offentliggjøre avtalens dokumenter for å avkrefte mistankene omkring politikernes unnlatenhet?

Kristoffer Andersen, leder i Rødt Arendal og Grimstad