fbpx

Livssynsåpne seremonilokaler for hele befolkningen

LIVSSYN: Behovet for seremonilokaler som alle kan bruke er stort og vil bare øke i omfang i årene som kommer. For oss i Human Etiskforbund(HEF) handler denne saken om å gi et verdig tilbud til alle mennesker, uavhengig av livssyn.…

Et verdig farvel

Debatten om kapellet på Høgedal går høyt og lavt etter at den torsdag ble vedtatt utsatt i Arendal bystyre. Livssynsnøytrale seremonirom står på den politiske agenda og kommunen jobber med å finne et tilbud der vi alle kan begraves helt…

La oss beholde Barbu kapell

Dette er signaler som vi må ta alvorlig. At kapellet skal bli livssynsnøytralt fra 1/62016 vil bryte med mange sin mening. Kommunen har fått statlige midler til å bygge et eget livssynsnøytralt lokale ved å renovere Barbu kapell. Ideen om…

Arendal kapell

POLITIKK: Uten utsmykkingen ville kapellet bli helt ordinært. Jeg lurer bare på hvorfor? De vil ha et trosnøytralt kapell. Det ordet er egentlig bare tull. Ingen er trosnøytrale. Det å hevde at de ikke tror, er også en religion. Men…

Åpen kirke?

Messe for verdighet: RELIGION: Messe for verdighet blir holdt i flere av landets kirker. Fokuset er å ta avstand fra vold og seksuelle overgrep, og støtte dem som er blitt utsatt for det, og deres pårørende. Seksuelle overgrep vet vi…

Tid til å tenke

Midt i ettermiddagsrushet tirsdag denne uka ble mennesker som hastet til bussen, til butikker og hjem fra jobb byttet ut med personer som tilsyne latende var uberørt av byens ståk og støy, skrikende måker og bremsende busser. På Sam Eydes…

Park eller brostein?

Nå er det nesten bare brostein og asfalt. De mest frodige stedene i Arendal er jo i rundkjøringene og på lyktestolpene i sentrum. Byen ser så ulykkelig ut sånn den er her i dag, og det kunne hjelpe med en…

Grønn i stedet for Grå

Så hvorfor ikke gjøre Arendal by til en mye mer trivelig og koselig by å bo i? Da trenger byen hyggelige grønne byrom. De eneste stedene det er grønt er jo på lyktestolpene og det store treet ved Kilden. Men…

Bypark i Arendal

Andre steder enn stappfulle kjøpesentre og steintrapper utenfor kulturhuset. Arendal trenger litt variasjon i asfaltjungelen, og trenger derfor en grønn og frisk bypark. Mesteparten av innbyggerne i Arendal vil ha en bypark. Det har vært spekulert lenge om det burde…

Park i Arendal

Parken vi har i Arendal er lite brukt og den ligger rett ved et av Arendals mest trafikkerte felt, nemlig lyskrysset. Den er ikke veldig koselig lenger og den er veldig liten. Vi vil ha noe nytt, en park som…

Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

– Et stort tilbakesteg for likestilling og sosial rettferdighet POLITIKK: Å arbeide mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven er, og bør være, en kampsak for alle som er opptatt av likestilling og gode rammer for familieog hverdagsliv. Nå må alle…

I integreringens tjeneste

Arendals Tidende skriver i dag om et gledelig initiativ fra en av byens frivillige organisasjoner. Arendal og Grimstad soroptimistklubb søker høyt utdannede kvinner med innvandrerbakgrunn, som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Arendal har opplevd en enorm befolkningsvekst…

Byen trenger liv og ny frisk luft i grønne lunger

Den lille biten som mangler for mange mennesker i Arendal, er en bypark. Det gjør noe med hverdagen og oppveksten til mange små barn. Men ikke bare for små barn. Alle mennesker uansett alder eller rase, syntes det er koselig…

Al Nakba – katastrofen 15. mai 1948

MIDTØSTEN: Nær 200 palestinske byer og lands byer ble avfolket og rasert. 400 menn og kvinner ble massakrert og over 700 000 pale stinere ble tvunget på flukt. Al Nakba er dessverre ikke bare en hendelse og en historisk etnisk…

«Alle monner drar, sa musa og pissa i havet»

Store mengder monner imidlertid langt mere enn små. I denne utgaven av Arendals Tidende kan du lese om arbeidet til Havforskningsinstituttet i Arendal, en av få men viktige store institusjoner i kommunen. Instituttet er i godt selskap av Arendal fengsel,…

Ja til demokrati

POLITIKK: Rødt arbeider for et sterk lokaldemokrati. Vi vil at lokale politikere skal avgjøre lokale saker. Akkurat nå forhandles det fram to omfattende internasjonale avtaler, kalt TISA og TTIP som vil svekke demokratiet og gi mer makt til multinasjonale selskaper.…

Amnesty arbeider også for pressefrihet

PRESSE: Pressefrihetens dag er også en anledning til å fokusere på alle de journalister og avisredaktører verden rundt som risikerer sin egen frihet og sikkerhet når de sier ifra om menneskerettighetsbrudd, korrupsjon og maktmisbruk. Tanken på å bli avslørt er…

På jakt etter det grønne!

PARK: Jeg pleide å glede meg til å dra til byen med familien på en varm sommerdag, sitte på trappene i Pollen og kose meg med en is. Det er fint å vise frem byen til sommergjester som kommer fra…

Sure pensjonister på Maxis!

Viser til leserinnlegg i Arendals Tidende mandag 4. mai. Jeg er en av disse «sure» pensjonistene på Maxis. Du, Oda Emilie Faureng, må komme opp hit en dag for å vise oss disse menneskene som du synes er så sure.…

Vi bryr oss om elevenes psykiske helse

HELSE: Fylkestinget i Aust-Agder har satt av to millioner kroner hvert år i perioden 2015-2017 til prosjekt om styrking av forebyggende arbeid innen rus, psykiatri og mobbing i den videregående skolen. Forventningspress Arendals Tidende hadde 10. april en reportasje om…

Sentrumsdugnad på budsjett

Engasjementet var stort da publikummere, politikere og næringslivsledere var samlet til debatt om utviklingen av sentrum under Bynatt tidligere i mai. Fra publikumssiden ble det sagt at engasjementet for å bevare arendals sentrum som et levende område virket større nå…

Flyktningsituasjonen i Middelhavet

POLITIKK: Drømmen deres er å komme unna krig og et usikkert liv og håp om at deres barn skal få en bedre fremtid. Mange av disse flyktningene blir også ofre for kyniske menneskesmuglere som tilbyr transport over havet. Båtene som…

17.ende mai, er vi så glad i…

…moro vi har fra morgen til kveld. Ja slik låter noe av teksten til en av våre kjære 17.mai sanger. Helgen vi nå går inn i preges av forberedelser, stryking av bunadsskjorter, kakebaking, panikkhandel av finstasen og siste planlegging av…