fbpx

Avklaringer rundt skjenketider

POLITIKK: Det blir mer naturlig gjennomstrømning til og fra byen, kortere køer og dermed lettere for taxinæringen å frakte folk hjem. At folk blir værende i byen fører til færre nachspiel og mindre husbråk rundt om i kommunen. Det er…

En offensiv og handlekraftig næringspolitikk!

POLITIKK: Tidligere i sommer besøkte nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske og ordførerkandidat Robert Cornels Nordli Etablerersenteret i Kunnskapshavna. Gjennom informasjon og dialog med flere gründere fikk de innsyn i mange spennende ideer og forretningsplaner. Men ble også fortalt hvilke utfordringer…

Arendal må selv håndtere kommuneøkonomien!

VALG POLITIKK: Åtte av ti kommuner har måtte kutte i driftsutgiftene som følge av at skatteinntektene i 2015 blir mye lavere enn budsjettert! I tillegg har stadig tyngre pensjonsforpliktelser vært med på å øke driftsutgiftene. Arendal fikk i tillegg til…

Bruk stemmeretten – stem klokt

POLITIKK: Kommune og fylkestingsvalget er viktig for Fagforbundets medlemmer. Arbeidslivspolitikken og hvordan kommunestyret mener kommunen skal organisere velferdsoppgavene, har innvirkning på hverdagen til medlemmene våre, som innbyggere. I tillegg er det mange av medlemmene våre som jobber i kommunene og…

Valgsalg: Høyre presser prisen på bestemor

POLITIKK: Årets kommune- og fylkestingsvalg handler ikke bare om vår felles framtid og hvordan velferdssamfunnet skal utvikle seg de fire neste årene. Det handler like mye om de som bygde landet. De som gav oss muligheter som de selv bare…

Liberal oppvekstpolitikk gir kunnskap og like muligheter

VALG POLITIKK: Alle skal ha oppvekstsvilkår som gjør dem i stand til å velge sin egen vei i livet når de blir voksne. Arendal Venstre vil føre en helhetlig og forebyggende oppvekstpolitikk. En liberal skole-, SFOog barnehagepolitikk legger til grunn…

Ordførerkandidater

POLITIKK: Spørsmålet var: Hva vil du som ordfører gjøre for Arendal kommune? Leser at Agderpostens leder tolker svarene slik at vi skulle svart noe angående Sørlandet Sykehus Arendal, noe vi gjerne vil, da Pensjonistpartiet har Sørlandet Sykehus Arendal som en fanesak…

Klasse og mestringsopplevelse

POLITIKK: Mæland og Elstad, m.fl. utga gjennom Gyldendal Akademiske en lærebok i 2009 som heter ”Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt.” Epidemiologi er studiet av befolkningshelse, samt studiet av årsaker til sykdom og død i befolkningen. Forfatterne tar…

The secret´s in the sauce

POLITIKK: Vi tar gjerne utfordringa fra Einar Kraft Myhren (Arendals Tidende, juli 2015). Ja, vi kjenner igjen miljøengasjementet til SV. SV og Rødt har stått hverandre nært som miljøpartier. Verken partiet Rødt som stilte til valg første gang i 2007…

Likestilling og levekår!

VALG POLITIKK/KRONIKK: Nina Jentoft er Arbeiderpartiets varaordførerkandidat ved dette valget. Ved forrige valg i 2011 kom hun susende inn i Arendal bystyre, heiet frem av partiets velgere. Gjennom fire år i bystyret har hun vist et brennende engasjement og en…

Valgets kvaler…

De fleste er ferdig med sommerferien, og vi er på full fart inn en periode der kommunevalg står i fokus. Forhåndsstemmingen er i gang, og vi i redaksjonen merker allerede nå at både politikere og velgerne har lagt inn et…

«FOLK TRENG HUS OG HUS TRENG FOLK»

BOPLIKT: Det er viktig for hus og folk at man har både godt stell og tak over hodet. Bokvalitetene i vår kommune er gode og vi må sikre at flest mulig har et godt bomiljø. Dette går på å ha…

Alle kjenner Geir Fredrik Sissener!

POLITIKK: Han ønsker nemlig å bli kjent med alle innbyggerne i kommunen. Og han er godt i gang med dette! I inneværende bystyreperiode har Arendal Høyre hatt ordføreren gjennom Einar Halvorsen. Peder Syrdalen har vært gruppeleder. Begge disse har gjort…

Helt greit å være Arendalspatriot

I denne utgaven kan du blant annet lese et lengre intervju med Høyres ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener, om Arendal Kristelig Folkeparti som fyller 70 år og om Arendalsukas kulturelle innslag. Du kan også kose deg med å lese om Europamesterskapet…

Utvidet sommer-skjenking i Arendal?

POLITIKK: Man ønsket en tillatelse til også å kunne servere alkohol mellom kl. 0200 og 0300. Normalt er det Formannskapet som har fått delegert ansvaret for å ta avgjørelser i slike saker, men denne gangen ønsket et flertall der en…

Arendal Bymark vs. Arendal Slagmark. Er alt håp ute?

POLITIKK: Og arbeidet med E18 tiltrer. Da skal 6.500 mål av skauen vår bort. En fotballbane er sju mål, så dette blir ganske mange «fotballbaner» til sammen. Området på heftingsdalen vil ta ca. 1Km2, alene av dette. Sjølve Bymarka er…

God næringspolitikk bidrar til trygge arbeidsplasser!

POLITIKK: Hva kjennetegner så en god næringspolitikk og hvilke ønsker og behov har det lokale og regionale næringslivet? Hva kan vi som politikere bidra med? Når man spør næringslivet om hva som er viktigst for næringslivet i forhold til politiske…

Snipp snapp snute…

Fellesferien er over, og arendalittene får gradvis tilbake byen og de faste plassene på stamkafeen igjen. I fire uker har byen sydet av liv og røre, festivaler og båtliv. Fremmede ansikter har dominert bybildet, og handelsstanden har kunnet fryde seg…

Mange krav til dagens ungdom – hva kan vi gjøre?

HELSE: Men kroppspresset er kun et av mange krav dagens ungdommer møter. I tillegg kommer kanskje utfordringer hjemme, på skolen eller i vennekretsen. Hvem kan ungdommen henvende seg til, når utfordringene blir for store? “Helsesøster” kan være svaret, men tilbudet…

Vi må tørre å ta debatten

POLITIKK: Hva jeg snakker om? Den viktigste reformen på flere tiår. Et stortingsflertall bestående av Høyre, FrP, KrF og Venstre har gitt landets kommuner i oppdrag å gjennomføre en utredning med sine nabokommuner med tanke på en kommunesammenslåing. Kommunestrukturen fra…

Mens vi svever…

Mens drakampen mellom Arendals befolkning og Sørlandet sykehus helseforetaks bikker mot vest, og regjeringens sykehusplan skal være på trappene er det lite som er sikkert når det kommer til helse, omsorg og trygghet i Arendal i fremtiden. Siste steg i…

Svar på Einar Krafft Myhrens utfordring

MILJØ: Einar Krafft Myhren spør i både Arendals Tidende og Agderposten om hva som er forskjellen på hans eget parti og Miljøpartiet De Grønne. Sitt eget parti kjenner han nok, men vi forklarer gjerne hva Miljøpartet De Grønne står for!…