fbpx
Annonse:
Anders Kylland,Varaordfører FrP
Anders Kylland,Varaordfører FrP

Forpliktende avtaler og politiske veivalg

POLITIKK:

Dette er en sannhet med modifikasjoner, virkeligheten var at FrP ikke ville være med på å øke eiendomsskatten, slik Høyre og KrF tok til orde for. Avtalen med FrP var klinkende klar, ingen økning av eiendomsskatten i perioden fra 2011 – 2015. Det skulle jobbes for en nedsettelse.

Økning i eiendomsskatt ble allikevel vedtatt i budsjett 2014, uten støtte fra FrP. Begrunnelsen var en målsetting om budsjettoverskudd.

I disse dager får vi svaret, regnskapet for Arendal Kommune for 2014 legges nå frem, og det viser et underskudd større enn noen gang. Det er et beviselig bilde på at det ikke hjelper å øke eiendomsskatten og deretter lene seg tilbake å tro at alt løser seg. Det må være en retning på den politikken som føres. Dessverre har ikke de partiene som nå utgjør flertallet i Arendal bystyre klart å forankre en god nok retning på sin politikk.

Heller ikke de vedtatte endringer i skolestrukturen som har skapt så mye uro spiller nevneverdig inn på regnskapet. Det ser vi nå. Sannsynligvis har vi brukt mer på å utrede alt rundt eventuelle nedleggelser på barnetrinnet enn hva inntjeningen er. Og i tillegg alle splittelsene i bystyret. Innbyggerne har krav på mer forutsigbarhet.

Jeg har hele tiden sittet som varaordfører og sett alt dette, litt ufrivillig på utsiden etter at Høyre kastet FrP ut av samarbeidet, men allikevel nok på innsiden til å se hvor det svikter.

Det er ikke nok å bare påberope seg et flertall, det må være en forankret politisk retning med nødvendige prosesser til grunn for enhver sak som kommer opp i bystyret. Her svikter det.