fbpx
skip to Main Content

Kommunal forvaltning for heldig utvalgte

Fylkesmannen er statens representant ute i landet, og skal blant annet kontrollere enkelte deler av kommunenes virksomhet. Mens vedtak fra kommune og fylkeskommune alltid er gjenstand for påklaging, er de fleste av Fylkesmannens vedtak endelige, og skal ikke være mulige å klage på når de sendes tilbake til kommunen. Dette skal også kommunene ha respekt for. Et opphevelsesvedtak fra fylkesmannen skal av kommunen oppfattes som et dask på hånda, for at de ikke har gjort sin oppgave på en god nok, og riktig, måte. Således skal også et slikt dask følges opp på den måten Fylkesmannen vedtar, uten nye forsøk på krumspring fra kommunen eller partene i saken.

I dagens utgave av Arendals tidende kan du lese at dette ikke er tilfellet i kommunen vi sogner til, betaler skatt til og setter vår lit til at kan behandle våre byggesaker på en god og ryddig måte. For andre gang i år, forteller Arendals Tidende om en sak hvor kommunen heller enn å respektere Fylkesmannens vedtak, har forsøkt å få saken godkjent på nytt. I januar fortalte vi om en slik sak på Rykene, hvor saksbehandlere innrømte til kommunen at de hadde følt seg presset til å styre vedtak i en heldig retning for en av våre lokale folkevalgte. Nå kan du igjen lese om det som etter hvert tegner seg som et forvaltningsproblem i vår kommune.

I ni år har beboere på Kastellveien over Arendal sentrum jobbet imot utbygging på en av eien dommene. De har gang på gang pekt på at byggetiltak er godkjent alt for nærme deres eiendom, og at tiltakene ikke tilsvarer det Arendal kommune har vedtatt. Tre ganger godkjente likevel Arendal kommune disse vedtakene, og like mange ganger fikk kommunen Fylkesmannens velkjente «dask på hånda». Nå er det fire år siden Fylkesmannen for siste gang omgjorde kommunens vedtak, likevel sjeneres fortsatt naboene på Kastellveien av de ulovlige tiltakene som ikke er blitt ryddet opp i.

Kommunen har i ytterste konsekvens makt til å grave opp de ulovlige tiltakene for eiers egen regning, det kan imidlertid virke som om terskelen for det er høyere enn noen av innbyggerne noen gang vil komme til å oppleve.

Når du og jeg henvender oss til Arendal kommune har vi krav på å bli behandlet likt som alle andre. Hvorvidt du er ressurssterk, rik, fattig eller folkevalgt skal ikke spille noen rolle. Sakene som berører Arendal kommunes oppfølging av vedtak som av fylkesmannen er kjent ulovlige, stiller et alvorlig spørsmålstegn ved om vår kommune evner å utføre denne oppgaven likt for alle.

Back To Top