fbpx
skip to Main Content
Hilde Høynes Direktør NAV Aust-Agder

Bruk NAV på nett

ARBEIDSLEDIGHET:

Ved hjelp av Bank-ID kan du sitte hjemme og få svar på spørsmål gjennom bruk av NAVs døgnåpne selvbetjeningsløsning. Har man spørsmål om tjenester, for eksempel rundt arbeid, kan dette sendes elektronisk. Både spørsmålet og svaret blir lagret på «Ditt NAV». På «Ditt NAV» kan man også levere søknader og oppdatere personopplysninger, registrere CV, bli oppdatert på ledige stillinger og benytte egen veiledningstjeneste.

NAV er tilgjengelig på sosiale medier, for eksempel Facebooksidene «NAV Jobblyst» og «NAV Foreldrepenger». Bloggen «deterdinpensjon.no» dreier seg hovedsakelig om alderspensjon fra folketrygden, men tar også opp ulike aktuelle tema om pensjon. Dette er nyttige kanaler å oppsøke for mer informasjon og hvor du kan stille spørsmål og få svar.

At stadig flere av NAVs tjenester gjøres tilgjengelige via ulike nettbaserte løsninger, er bra for den enkelte, og det er bra for NAV. Selvbetjening frigjør tid, slik at ansatte i NAV kan konsentrere seg om å hjelpe dem som trenger det mest. Ved økende bruk av digitale muligheter frigjøres ressurser til å følge opp dem som trenger mer bistand. Med andre ord; mer tid til brukere med mer sammensatte behov, og bedre muligheter for å få flere i jobb!

I Aust-Agder ble 51 prosent av søknadene om alderspensjon levert elektronisk i fjor. De fleste får svar på sin søknad i løpet av noen minutter. I januar 2015 mottok NAV 15 359 søknader om dagpenger. Av disse ble 74 prosent levert elektronisk. Dette er den raskeste og sikreste kanalen. I forbindelse med den nye uførereformen er det gitt mulighet til melde fra om inntektsendring digitalt via «Ditt NAV».

Personlig fremmøte i kontorene er den fremste samhandlingsformen i Aust-Agder. Bruken av selvbetjeninger er fremdeles forsvinnende liten. Ser man på innholdet i henvendelsene, tyder det på at en vesentlig del av den lave bruksgraden elektronisk, også skyldes vaner. Man har tradisjonelt stukket innom NAV-kontoret og fått ærendet fikset der. Og det fortsetter man med, for sikkerhets skyld, fordi man kjenner kontoret og de som yter servicen.

Det ligger et betydelig potensial og mulighet ved å øke den digitale samhandlingen også med NAV. Noen har ennå ikke helt tro på at «systemene» faktisk ivaretar innsendelser av søknader og dokumentasjon. NAV i Aust-Agder må selv bli flinkere til å henvise og veilede til elektroniske løsninger. Samfunnsøkonomisk er det viktig med gode selvbetjeningsløsninger, da det gir raskere og mer enhetlig saksbehandling. Det er fornuftig bruk av samfunnets midler at de som kan klare seg på egen hånd, får muligheten til å gjøre det gjennom enkle, lett tilgjengelige tekniske løsninger.

Vi har i tillegg hyggelige og kunnskapsrike veiledere. I 2014 ble 5,8 millioner henvendelser besvart via denne kanalen.

Back To Top