fbpx
skip to Main Content

På splittede skinner for samme sak

KOMMENTAR

I Arendal og i Norge i dag opplever foreldre press for å hente i barnehagen før en normal arbeidsdag er over, og kvinner presses dermed til å ha kortere dager på jobb og lavere stillingsprosent. I andre deler av verden kjemper kvinner for retten til å gå på skole, retten til å velge sin egen ektefelle eller retten til å velge selv hvordan de skal gå kledd og hva de skal dekke til. At det ene er viktigere enn det andre er det liten tvil om, men vi skal vokte oss vel for å definere hva hver enkelt skal legge vekt på.

Da kvinnedagen ble markert i Arendal søndag ettermiddag varslet venstre-siden og høyre-siden at de skulle gå i hvert sitt tog. Hvorfor kan ikke kvinnedagen markeres tverrpolitisk i Arendal?

Hvor høyt er kvinnetaket?

Den internasjonale kvinnedagen. En over 100 år gammel tradisjon for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter. En dag hvor man kjemper imot nasjonal så vel som lokal undertrykkelse av kvinner. Ingen skal eie denne dagen, og hver skal få definere den på sitt vis.

Retten til selvbestemt abort, antall kvinner med lederverv, fordeling av foreldrepermisjon eller arbeidstider kan være viktige kvinnedags-saker i Arendal. Men kvinnedagen kan også handle om lokale utfordringer, som at kun 11 av 39 bystyrerepresentanter i Arendal er kvinner, eller at ingen av partiene som er representert i Arendal bystyre har kvinnelige ledere.

I et demokrati skal argumenter overvinnes med argumenters makt, men ikke ties i hjel eller stenges ute

Mange slags likestilling

Personlig brenner jeg for å peke på det faktum at kvinner har vanskeligere for å stikke seg frem og ta lederskap enn menn. Tall Fædrelandsvennen presenterer i dag viser at nesten hver tredje kvinne sier hun må beherske 90 prosent eller flere av kvalifika sjonskravene i en undersøkelse for å våge å søke. I avisbransjen merker vi også tydelig at kvinner må føle seg langt tryggere på at de behersker temaet som belyses i en artikkel for å stille opp som kilde. Menn derimot gir oss oftere uttalelser til tross for at de ikke føler seg 100 prosent sikre på vinkling, fokus og fakta.

Facebook-sjefen Sheryl Sandberg som har skrevet de siste årenes mest populære bok om likestilling fokuserer på hvordan verden oppfatter kvinner og menn med suksess, og hvordan det former kvinners oppfattelse av egen suksess i boka «Lean in». Sandberg beskriver hvordan kvinner som opplever suksess, seg selv innebefattet, føler at de er ute på dypt vann, og når som helst kan bli avslørt som udugelige. Dette er en utbredt følelse blant suksessfulle kvinner i innog utland. Samtidig peker hun på hvordan kvinner med suksess oppfattes mindre positivt enn menn med suksess.

Etter min mening er dette en av de virkelig store utfordringene med likestilling på det nivået vi er på i Norge i dag. Andre mener deltidsstillinger og arbeidstidsbestemmelser er viktigere. Mens noen mener vi fortsatt bør fokusere på internasjonale likestillingsutfordringer. Alt er like riktig, og på en dag som 8. mars bør det være takhøyde for alle meninger.

Hvem er i fokus?

At partene som ønsket å markere viktigheten av likestilling i Arendal ikke klarte å samle seg i ett tog, da kvinnedagen for første gang på ti(!) år skulle markeres med tog i Arendal fremstår merkelig. Og at initiativ fra ungdomspolitikere som tilhører parti som tradisjonelt ikke har markert 8. mars like tydelig sables ned fra venstresiden er vanskelig å forstå. Likestilling er viktig for alle kvinner over hele verden, og det er ikke en problemstilling verken høyreeller venstre siden kan ta eierskap til eller definere løsningene på.

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er en viktig sak for kvinner og likestilling, det er det ingen tvil om. Samtidig er det er heller ingen tvil om at det er delte meninger om nettopp den saken. Flere hundre tusen norske kvinner stemte på regjeringen ved Stortingsvalget i 2013, disse har like stor rett til å markere kvinnedagen som de som stemte på den tapende part.

Om senere års fremvekst og tydeliggjøring av høyre-ekstremisme har vist oss en ting, er det at det er viktig å få alle meninger frem i lyset, og å ha høy takhøyde for disse. I et demokrati skal argumenter overvinnes med argumenters makt, men ikke ties i hjel eller stenges ute. Etter Arendals Tidendes mening hadde et kvinnedagstog med styrken til å vise frem flere sider av den pågående arbeidslivsdiskusjonen vært et flott skue, og med paroler for hver side av konflikten kunne hver enkelt valgt sitt standpunkt.

Idet vi nå legger årets 8.mars-markering bak oss her i byen ser vi frem mot seks måneder med lokal valgkamp. Vi krysser fingrene for at denne valgkampen kan demonstrere viktigheten av lokalt mangfold, og våger å håpe på å kunne se et kvinnedagstog med alle regnbuens farger gå fra kanaplassen om ett år.

på en dag som 8. mars bør det være takhøyde for alle meninger

Back To Top