fbpx
skip to Main Content

Tusen bekker små

I onsdagens utgave av Arendals Tidende kunne du lese om fiskegruppa i Arendal jegerog fiskerforenings initiativ for å bevare og øke bestanden av sjøørret på Tromøy. Dette er imidlertid et tema for Arendal, hele Aust-Agder og hele Sør-Norge.

Sjøørret er avhengig av å kunne komme seg fram i ferskvannsbekker for å klare å gyte. I løpet av de neste ukene skal ørreter svømme opp i elver og bekker, for å lete etter passende stein å gjemme rogna si under. Hanørreten svømmer først, så kommer hunørreten etter, når mannen har gjort jobben og funnet en passende plass. Her blir rogna liggende til våren når den klekkes. Fra våren igjen vil det ta omkring to år før sjøørreten svømmer ut i havet og blir den delikatessen vi kan få på kroken, for så å smake den til med salt, pepper og sitron, og pakke den inn i et stykke sølvfolie.

Å sørge for at sjøørreten får de forholdene den trenger for å gyte er viktig for å bevare en høy bestand av denne på Sørlandet. Dette understreket også politikerne i byen da de under forrige formannskapsmøte la det inn som en ekstra prioritering i regional plan for vannforvaltning. Planen skal på sikt sikre mest mulig bærekraftig bruk av vannforekomstene i fylket. Alle involverte myndigheter må følge opp målene i planen ved å legge dem inn i sin planlegging og virksomhet.

Likevel er det ikke tvil om at miljøpolitikk ofte koker bort i kålen. Klimamålsettinger og klimakrav gjennom syrer alle politiske områder, men vektlegges sjelden når alt kommer til alt og politiske ideal skal settes ut i praksis. Kritikken av miljøog klima minister Tine Sundtoft etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram forrige uke er et godt eksempel på at det må være bred enighet om og bevissthet rundt klimatiltak for at de skal gjennomføres med suksess. «Hun er godt likt av mange, men setter ikke sin egen dagsorden som statsråd.», skrev Aftenpostens kommentatorer idet de gav henne terning kast to etter første år i jobben. «Det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det» fulgte statsminister Erna Solberg opp torsdag denne uken.

Det er helt nødvendig med tydelig kommunikasjon og tydelige målsettinger for at forholdene for sjøørret skal kunne bedres i vår region, og det må være mulig å holde fokus samtidig som andre viktige saker kriger om oppmerksomheten.

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Back To Top