fbpx
Annonse:
Aac2cf728aaf2410ab44792a9589d91d.jpg

Opprop for Sørlandet sykehus!

LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke i Aust-Agder er sterkt bekymret for den foreslåtte sykehusstrukturen i Agder.

Vi mener at de tre sykehusene i byene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand må bestå og styrkes.

Vi støtter ordførerne i Agders krav om at sykehusstrukturen opprettholdes.

LHL Arendal og omegn

Ole Magne Imeland

Leder

LHL Risør

Carl Terkelsen

Leder

LHL Grimstad

Arnulf Torp

Leder

LHL Froland

Odny Vehus

Leder