fbpx
Annonse:
Bas Van Den BeldRegionleder Norsk Fysioterapeutforbund, Region Sør-Øst
Bas van den BeldRegionleder Norsk fysioterapeutforbund, Region Sør-Øst

Styrk skolehelsetjenesten nå!

STATSBUDSJETTET:

Disse midlene blir ikke øremerket, så det er en reell sjanse for at pengene brukes til andre formål når de fordeles ut til kommunene. Budsjettprosessen i kommunene er nå i full gang. Jeg ber derfor om at alle som er opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid leser rådmennenes budsjettforslag for 2015 nøye og leter med lys og lykt etter disse pengene. Etterspør dem for all del dersom det ikke tydelig framkommer at midlene skal brukes der de er ment.

Å satse på gode forebyggende og helsefremmende tjenester til barn og unge er en god investering for framtiden. Når vi vet om de problemene mange unge har med overvekt og mangel på fysisk aktivitet er det sterkt beklagelig at antallet fysio terapeutårsverk i helsestasjonsog skolehelsetjenesten har vært sterkt nedadgående de siste årene.

Det var i 2013 hele 27 prosent færre fysioterapeutårsverk i skoler og helsestasjoner enn i 2002! Med Høies satsning på dette området har kommunene nå en gylden anledning til å reversere denne utviklingen. Norsk fysioterapeutforbund oppfordrer derfor kommunene til å tenke tverrfaglig og ansette flere fysioterapeuter på helsestasjonene og i skolene.