fbpx

EØS-avtalen truer distrikts-Norge

EUROPA: Det er særlig tre saker som i den seinere tid bidrar til at EØS-avtalen kan kalles en trussel mot distrikts-Norge. Differensiert arbeidsgiveravgift er den første saken. Her har regjeringa akseptert EU-pålegg om at ei rekke næringer i distrikts -Norge…

Sikre kontrollen over strømnettet i Norge

POLITIKK: Gruppa har bestått av tre personer, og har innhentet opplysninger fra NVE (norsk vassdragsog energidirektorat), OED og fra bransjeorganisasjonene på arbeidsgiversiden, norsk industri og KLP. Konklusjonen fra gruppa er at de ser for seg færre og større enheter, mer…

Glansende glitrende jul, god dag.

Endelig er jula over oss, og det er tid for både hygge og fest, ro og kjærlighet. Tida hvor jula kun var salighet er forbi, nå hører både stress og baksing med kaker og gaver jula til. For de fleste…

Storm i et vindusglass…

POLITIKK: I denne saken er det saksbehandlingsfeil fra administrasjonen. Flertallet i kommuneplanutvalget har basert sitt vedtak på administrasjonens fremstilling, uten at dette er kvalitetssikret. Vedtaket er etter undertegnedes syn fattet på feil premisser: Sakens kjerne er ganske enkelt hvilken regulerings…

Frivillig kommunesammenslåing

KOMMUNEREFORM: Dette er etter mitt syn bra, for skal vi få redusert antall kommuner i Norge ned mot 100 slik kommunalminister Jan Tore Sanner vil, så må det tas grep for at arbeidet med sammenslåinger skyter fart. Arendal og Grimstad…

Å avgiftsbelegge, eller ikke avgiftsbelegge

I dagens utgave av Arendals tidende kan du lese om planene om å etablere flere ladestasjoner for elbiler i Arendal sentrum. Men skal det koste å parkere el-biler i byen? «Nei», var svaret da el-bilene enda var små fargespreke plastbokser…

EØS-avtalen truer distrikts-Norge

POLITIKK: I tillegg kan EØS-regler gi dårligere og dyrere service for folk som bor utafor det sentrale østlandsområdet. Det er særlig tre saker som i den seinere tid bidrar til at EØSavtalen kan kalles en trussel mot distrikts-Norge. Differensiert arbeidsgiver…

Pressestøtta og kulturbudsjettet

STATSBUDSJETT: Men heldigvis blir det store endringar når Stortinget vedtar det endelege budsjettet. Aldri er eit kulturbudsjett i Norge endra så mykje. Her er ei liste over eindel av det Venstre og Kristeleg folkeparti fekk gjennom i forhandlingane: Dei frivillige…

Imot pels, imot laks, imot egg og kylling?

Ærlig talt, vi må slutte å snakke om å legge ned pelsdyrnæringa I denne ukas Brennpunkt-dokumentar fra NRK fikk vi se bilder fra den daglige driften på pelsdyrfarmer. Bildene viser blant annet hvordan en nakketang blir brukt for å kvele…

Kjære unge arbeidstaker!

ARBEIDSLIV: Selv om du viser at du jobber flittig og viser at du kan jobben din, kommer du ikke til å få en fast stilling som sikrer deg fast inntekt i fremtiden. Så som du skjønner er egen bolig utelukket,…

Ernas drømmelærer forble en drøm

UTDANNING: – Kunnskap er fremtidens olje for Norge, sa hun. – Regjeringen vil satse massivt på å gjøre gode lærere i skolen enda bedre. Flere elever må få møte sin drømmelærer. Det er en utfordring at norske elever ikke lærer…

Florerende frivillighet

I helgens utgave av Arendals Tidende kunne du lese og se hvordan livet til en ildsjelnominert arter seg. Vi ble med Torbjørn Gyberg både hjem, på luftetur med hundene og selvfølgelig på boksetrening. Gyberg er en av mange frivillige og…

«Vi savner en bredere analyse av den rolle sykehusene spiller»

  Rent generelt vil vi likevel advare mot at man fatter vedtak om en utviklingshorisont og veivalg som ekskluderer fremtidige veivalg. Både teknisk, medisinsk og demografisk utvikling kan gi oss helt andre muligheter og utfordringer enn det vi er i…

Et overtroisk nåløye?

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du se bildene fra den omstridte saken hvor åndeutdriver Bent Egil Albrechtsen angivelig renset institusjonen Madshaven boog dagligtilbud for ånder. Arendals Tidende var til stede da denne saken fant sted, i forbindelse med…

Endelig må politikerne lytte

SYKEHUSSTRUKTUR: Se nå på naturkatastrofen på Sjukehuset i Kristiansand. Nå viser det seg at det er viktig å ha ett sykehus også i Arendal. Det er ikke så forbasket lurt å satse alt på store enheter verken på sykehus, skoler…

En anekdote fra Arendal

POLITIKK: Han har tidligere solgt disse i Grimstad også. Mens jeg står og forklarer at jeg ikke har kontanter, er det en dame som rydder utenfor en kafé ved siden av. Hun går etter hvert inn. Kort tid etter kommer…

Hvorfor øker ventelistene til fysioterapi?

HELSE: Denne høsten har Norsk fysio terapeutforbund mottatt rekordmange henvendelser vedrørende forslag om kutt i antall fysioterapistillinger og – driftstilskudd for 2015. Dette skjer samtidig med at vente listene for fysioterapi blir stadig lengre, noe som igjen medfører at fysioterapeutene…

Takker publikum for en hyggelig mottagelse

KULTUR: Det må kunne betegnes som en stor begivenhet når man på en og samme konsert har så mange av landsdelens komposisjoner med. Blant alt det fine repertoaret var hele tre av musikkverkene urframføringer og et musikkverk hadde Norgespremière, noe…

Skal Arendal være et eget sted?

KRONIKK: Jo, Arendal forandrer seg på et vis som gjør byen mer og mer fremmed for dens egne innbyggere. Kjente og kjære trekk forsvinner og erstattes av noe som ikke innordner seg byens egenart. Utviklingen virker fremmedgjørende. Hvordan kan de…

Oversvømt konklusjon

Da det regnet så mye at jorder over hele Arendal ble transformert til innsjøer fikk vi også nok et kraftig argument i sykehusstriden. Sykehuset i Kristiansand ble oversvømt og viste dermed helt tydelig at flere sykehus på Agder er viktig…

Alle barn fortjener en fin førjulstid og en hyggelig jul

LIVSSYN: En førjulstid for alle: Jula nærmer seg og vi er opptatt av å skape en fin høytid for alle. For noen er det religiøse innholdet det viktigste med jula, mens for andre er det viktigste kjærligheten, varmen og omtanken…

Svart urettferdighet

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om det Arendalsbaserte selskapet Ren Konsult, som sliter med at mye av deres konkurranse er virksomheter som driver uten godkjente arbeidskontrakter og ofte uten å skatte fra arbeidet. Med andre ord…

Den kaldeste byen i Norden

TIGGERFORBUDET: Dette begynner å bli en stor samfunnsdebatt. Ikke bare her, i Arendal, men over hele Norge, over hele Norden. Det skrives om det i aviser i andre deler av verden. Ordfører Halvorsen måtte til og med forsvare tiggerforbudet på…