fbpx

EØS-avtalen truer distrikts-Norge

POLITIKK: I tillegg kan EØS-regler gi dårligere og dyrere service for folk som bor utafor det sentrale østlandsområdet. Det er særlig tre saker som i den seinere tid bidrar til at EØSavtalen kan kalles en trussel mot distrikts-Norge. Differensiert arbeidsgiver…

Pressestøtta og kulturbudsjettet

STATSBUDSJETT: Men heldigvis blir det store endringar når Stortinget vedtar det endelege budsjettet. Aldri er eit kulturbudsjett i Norge endra så mykje. Her er ei liste over eindel av det Venstre og Kristeleg folkeparti fekk gjennom i forhandlingane: Dei frivillige…

Imot pels, imot laks, imot egg og kylling?

Ærlig talt, vi må slutte å snakke om å legge ned pelsdyrnæringa I denne ukas Brennpunkt-dokumentar fra NRK fikk vi se bilder fra den daglige driften på pelsdyrfarmer. Bildene viser blant annet hvordan en nakketang blir brukt for å kvele…

Kjære unge arbeidstaker!

ARBEIDSLIV: Selv om du viser at du jobber flittig og viser at du kan jobben din, kommer du ikke til å få en fast stilling som sikrer deg fast inntekt i fremtiden. Så som du skjønner er egen bolig utelukket,…

Ernas drømmelærer forble en drøm

UTDANNING: – Kunnskap er fremtidens olje for Norge, sa hun. – Regjeringen vil satse massivt på å gjøre gode lærere i skolen enda bedre. Flere elever må få møte sin drømmelærer. Det er en utfordring at norske elever ikke lærer…

Florerende frivillighet

I helgens utgave av Arendals Tidende kunne du lese og se hvordan livet til en ildsjelnominert arter seg. Vi ble med Torbjørn Gyberg både hjem, på luftetur med hundene og selvfølgelig på boksetrening. Gyberg er en av mange frivillige og…

«Vi savner en bredere analyse av den rolle sykehusene spiller»

  Rent generelt vil vi likevel advare mot at man fatter vedtak om en utviklingshorisont og veivalg som ekskluderer fremtidige veivalg. Både teknisk, medisinsk og demografisk utvikling kan gi oss helt andre muligheter og utfordringer enn det vi er i…

Et overtroisk nåløye?

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du se bildene fra den omstridte saken hvor åndeutdriver Bent Egil Albrechtsen angivelig renset institusjonen Madshaven boog dagligtilbud for ånder. Arendals Tidende var til stede da denne saken fant sted, i forbindelse med…

Endelig må politikerne lytte

SYKEHUSSTRUKTUR: Se nå på naturkatastrofen på Sjukehuset i Kristiansand. Nå viser det seg at det er viktig å ha ett sykehus også i Arendal. Det er ikke så forbasket lurt å satse alt på store enheter verken på sykehus, skoler…

En anekdote fra Arendal

POLITIKK: Han har tidligere solgt disse i Grimstad også. Mens jeg står og forklarer at jeg ikke har kontanter, er det en dame som rydder utenfor en kafé ved siden av. Hun går etter hvert inn. Kort tid etter kommer…

Hvorfor øker ventelistene til fysioterapi?

HELSE: Denne høsten har Norsk fysio terapeutforbund mottatt rekordmange henvendelser vedrørende forslag om kutt i antall fysioterapistillinger og – driftstilskudd for 2015. Dette skjer samtidig med at vente listene for fysioterapi blir stadig lengre, noe som igjen medfører at fysioterapeutene…

Takker publikum for en hyggelig mottagelse

KULTUR: Det må kunne betegnes som en stor begivenhet når man på en og samme konsert har så mange av landsdelens komposisjoner med. Blant alt det fine repertoaret var hele tre av musikkverkene urframføringer og et musikkverk hadde Norgespremière, noe…

Skal Arendal være et eget sted?

KRONIKK: Jo, Arendal forandrer seg på et vis som gjør byen mer og mer fremmed for dens egne innbyggere. Kjente og kjære trekk forsvinner og erstattes av noe som ikke innordner seg byens egenart. Utviklingen virker fremmedgjørende. Hvordan kan de…

Oversvømt konklusjon

Da det regnet så mye at jorder over hele Arendal ble transformert til innsjøer fikk vi også nok et kraftig argument i sykehusstriden. Sykehuset i Kristiansand ble oversvømt og viste dermed helt tydelig at flere sykehus på Agder er viktig…

Alle barn fortjener en fin førjulstid og en hyggelig jul

LIVSSYN: En førjulstid for alle: Jula nærmer seg og vi er opptatt av å skape en fin høytid for alle. For noen er det religiøse innholdet det viktigste med jula, mens for andre er det viktigste kjærligheten, varmen og omtanken…

Svart urettferdighet

I dagens utgave av Arendals Tidende kan du lese om det Arendalsbaserte selskapet Ren Konsult, som sliter med at mye av deres konkurranse er virksomheter som driver uten godkjente arbeidskontrakter og ofte uten å skatte fra arbeidet. Med andre ord…

Den kaldeste byen i Norden

TIGGERFORBUDET: Dette begynner å bli en stor samfunnsdebatt. Ikke bare her, i Arendal, men over hele Norge, over hele Norden. Det skrives om det i aviser i andre deler av verden. Ordfører Halvorsen måtte til og med forsvare tiggerforbudet på…

Kyniske kutt for uføre

ARBEIDSLIV: Det er en utrolig kynisme arbeids ministeren legger for dagen. Han later som han tror at folk kan velge om de vil være uføre eller ikke. Han vet selvsagt bedre. Det er en lang og krevende prosess fra en…

Snarveien til sammenslåing

Møreforskning trekker en merkelig konklusjon i rapporten de denne uka leverte til regjeringen, om fylkeskommuners størrelse. De mener nemlig AustAgder, Sognog Fjordane og Finnmark er overflødige fylker og bør fjernes, begrunnelsen skal ifølge Bergens Tidende være at fylker med mindre…

Åpent brev til Arendal kommune v/miljørådgiver Ragnhild Hammer

KLIMA: Jeg fikk svar på det meste men ikke på et svært viktig spørsmål; «Er utbyggerne av kremtomtene på ytre brygger pålagt å benytte varmepumpe med energi opptak fra havet?» Så lenge kommunen har både miljøkonsulent og miljørådgiver får vi…

Tiggerforbud i arendal og enkeltmennesker

TIGGERFORBUD: Det betyr at utslag av sosial nød og fattigdom gjennom tigging skal være ulovlig og en kriminell handling. Undertegnede hadde et lengre innlegg i Agderposten og Arendals Tidende om denne saken i slutten av juni 2013. Jeg skal ikke…

Summende stillhet?

I Arendals Tidende forrige uke kunne du lese om birøkteren Kurt, og regjeringens nedprioritering av birøktere i forslaget til neste års statsbudsjett. Hele 1/3 av støtten til Norges birøkterlag er foreslått fjernet, med det frykter laget at støtten til deres…

Kulturlivet spiller fremdeles på grusbane

KULTUR: På disse årene har det dessverre ikke skjedd mye. Det frivillige musikklivet har fremdeles dårlige og til tider kaotiske øvingslokaler. Noe positivt har skjedd, det er blitt bygd noen nye skoler som har bidratt til bedring i distriktene. Den…