fbpx
skip to Main Content

Grunnpilaren

Kjære leser. I hånden din holder du nå en utgave av Arendals Tidende med fokus på sykehuset vårt. Sykehuset i Arendal har vært under angrep siden før milennuimsskiftet og Arendalitter har kjempet med nebb og fakkeltog for å verne det som er en viktig grunn pilar i samfunnet vårt. Det siste året har imidlertid kampen tatt en ny form. Prosjektet som er satt ned for å planlegge fremtidig sykehusstruktur på Sørlandet på en grundig og nøytral måte «Utviklingsplan 2030» viste seg å på et relativt tynt grunnlag konkludere med at ett sykehus på Sørlandet er den beste løsningen. At dette sykehuset skal ligge i Kristiansand syntes opplagt for prosjektgruppa, til tross for at tomta det planlegges å utvides på blant annet har svært dårlige grunnforhold. En konklusjon fra utvalget vil veie svært tungt, og kan bety mye for statusen til sykehuset i Arendal.

Den langvarige striden mellom Arendal og Kristiansand når det kommer til sykehusene kan minne om ett i overkant slitt ekteskap. I mange år har krefter på de to sykehusene hatt en dragkamp gående. Kampen handler i utgangspunktet om begges felles beste, men ender opp i en dragkamp om ressurser og oppgaver. Tillitsvalgt overlege Egil Hagen konkuderer i dagens avis med at kampen etter hvert har begynt å tære på kvaliteten på de to sykehusene. At dette kan få fatale følger for både pasienter og ansatte er selvsagt.

En viktig årsak til tæringen er økonomi. For som i alle forhold er utgangspunktet for de to sykehusene godt. Sykehusene i Arendal og Kristiansand skal leve side om side i fred og fordragelighet, og til og med nyte godt av hverandre gjennom å gjøre erfaringer og utvikle seg sammen. Samrarbeidet skal ikke bare gavne de to som står midt i forholdet, men også bringe glede og gode resultater til alle rundt. Kall dem barn, eller kall dem pasienter. Når hvetebrøddagene er over viser det seg gjerne ikke å være så enkelt. Hvem som skal hente, hvem som skal bringe, hvem som skal ta seg av hjertekirurgien og hvem som skal ta seg av fødslene, blir viktige spørsmål, og i bunn og grunn begrenses de fleste forhold av hva man har råd til å gjøre. Økonomi og prioriteringer har tatt knekken på mang et ekteskap, og når alt handler om å telle på krona er det lite rom for kjærlighet eller idealistisk tankegang.

Løsningen når et ekteskap har blitt revet og dratt gjennom 10-15 år er som oftest skilsmisse. I sykehusenes tilfelle vil dette bety at resultatene av samarbeidet, barna eller i dette tilfellet pasientene, må være hos en forelder. Og blir skilmisse tilfelle er det liten tvil om at Kristiansand vil anses som det beste alternativet.

Prosessen rundt sykehusene på Sørlandet har pågått siden før milenniumsskiftet, og sakte men sikkert har Sørlandet sykehus Arendal mistet funksjoner til Sørlandet sykehus Kristiansand. Den øyeblikkelige hjelpefunksjonen ved barneavdelingen og PCI-senteret som blant annet behandler slag og hjerteinfarkt er gode eksempler på hva kraftig engasjement fra lokal befolkningen og politikere har klart å redde. Det engasjementet trenger vi mer av nå, for å bevare det som er en viktig grunnpilar for lokalsammfunnet i Arendal kommune, og kommunene rundt.

Les, og engasjer deg!

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Back To Top