fbpx
skip to Main Content

Bare en gammel støvsamler?

Siden 1862 har Arendal fengsel ligget på Håvet i Blødekjær. Hvor mange som i løpet av de 152 årene har blitt låst inn og ut av murene har vi ikke tall på, men det er ikke få. I løpet av de 152 årene fengselet har blitt drevet har vi gått fra å snakke om «fanger» til innsatte. Å være i fengsel har gått fra å handle om å sitte lenket fast i en stripete drakt til å handle om å være underlagt kriminalomsorgen. «Rehabilitering» og «tilbakeføring» er blitt rene honnørord, men dessverre blir også begrepet «soningskapasitet» hyppig brukt. Nå skal sistnevnte endelig bygges ut på Agder, og vi står igjen med et viktig spørsmål: Hvor skal det nye fengselet ligge?

Østre Agder-Samarbeidet besluttet i 2012 at de ville arbeide for å få ett nytt fengsel til Agder og Rogaland. Året etter kom Blakstadheia på banen. Med kun seks minutter til E18 og en flyplass som snart åpner for chartertrafikk, vil Blakstadheia være midt i blinken for plassering av nytt fengsel, sa prosjektkoordinator Rune Høgvoll til Arendals Tidende den gangen.

Prosessen på Blakstadheia i Froland er kommet langt, men ingenting er skrevet i stein. I dagens utgave av Arendals Tidende tar vi deg med på en reise inn i Arendal fengsel for å snakke med to av personene som soner der, deretter reiser vi opp til Froland for å høre hva folk i området rundt den beliggenheten synes om sin potensielt nye nabo, og til slutt lar vi politikerne fortelle oss at mangelen på midler i statsbudsjettet ikke gir grunn til svartmaling.

Grunn til svartmaling er det heller ikke over dagens situasjon, ifølge fengselsleder Frank Johansen og to av de innsatte Arendals Tidende har møtt. Malingen preller ikke av på veggene, vinden blåser ikke gjennom vinduskarmen og bøtter må ikke stå midt på gulvet for å ta imot vann når det regner. For de innsattes del handler det om å få bedre tilrettelagte tjenester i en hverdag der de ikke har mulighet til å oppsøke det NAV-kontoret de vil, eller trekke litt frisk luft når det er nødvendig. For fengselslederens del handler det om et bygg med kriker og kroker. Et bygg som er skapt for en annen tid, og som er tungvint å drifte.

I dag er det behov for rundt 300 nye fengsels plasser på Agder, de kan ikke bygges på Håvet. Alle forutsetninger er til stede for at fengselet skal kunne bygges på Blakstadheia. Nå kommer stortingsmeldingen som gjør det mulig å se behovet for fengselsplasser i en «helhetlig sammenheng» som det så vakkert heter, og nå er det på tide å sette spaden i jorda.

Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

Back To Top