fbpx
skip to Main Content

Arendal trenger en ny kurs!

POLITIKK:

Arendal bystyre må, for dem som ser det utenfra, oppfattes som en polsk riksdag. Altså det komplette kaos. Slik kan vi ikke ha det, våre innbyggere fortjener bedre.

Våre innbyggere fortjener politikere som holder hva de lover, som står ved avtaler, som har kommunens innbyggere i fokus, og som er opptatt av gode tjenester fremfor å dyrke interne konflikter. Dagens posisjon i bystyret lever ikke opp til dette, snarere tvert imot. Høyre har gjennom hele perioden brutt sine valgløfter, løpt i fra den ene avtalen etter den andre, hatt fokus på å gjøre tjenestene billigere, ikke bedre. Dessuten kan det synes som om det å dyrke interne konflikter har fått mer oppmerksomhet enn å gi innbyggerne gode tilbud innen omsorg og skole. På denne måten øker også politikerforakten, det politiske system fremstår useriøst, og ordføreren ligner mer en sirkusdirektør enn en som skal være kommunens øverste politiske leder.

Arendal trenger en ny kurs, og Arbeiderpartiet er klare til å ta over. Vi vil holde det vi lover. Vi vil stå ved våre valgløfter, og ikke minst skal vi opptre med verdighet og respekt. Vi vil ha en desentralisert skolestruktur, med barneskoler ute i distriktene. Vi vil ha en omsorgstjeneste som er verdig, og som ikke står med stoppeklokke og skal ha betalt for å hente avisa. Vi vil ha en økonomisk kurs der omsorg og skole er det som skal prioriteres høyest. Ikke minst vil vi ha en aktiv næringsog kulturpolitikk som bidrar til at bedrifter og festivaler etablerer seg i Arendal. Ikke som nå, hvor byen dør ut, og Hovefestivalen må sette kroken på døra.

En nylig meningsmåling viste at innbyggerne i Arendal har stor tillitt til Arbeiderpartiet. 37,2 % sier de vil stemme på oss. Dette må sees på som en historisk mistillit til den sittende posisjon og ordfører. Vi vil overta, og ber om velgernes tillitt til dette ved valget om ett år!

Gjermund Orrego Bjørndahl

Bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

Back To Top