fbpx
Annonse:
Grete A. HusebøAnsvarlig Redaktør
Grete A. HusebøAnsvarlig redaktør

Hva skjedde med nødnettet?

I 2004 vedtok Stortinget at det skulle bygges ut et nytt landsdekkende nødnett for politi, brann og helse vesen. 350 enheter med forskjellige system skulle sammenkobles i ett. Onsdag denne uka, ti år senere, skulle vidunderbarnet innføres på Agder. En lei nyhet dempet imidlertid gleden, en feil har ført til at systemet ikke fungerer godt nok for ambulansetjenesten, og dermed må settes på vent hos AMK-sentralen i Lillesand. Utsettelsen føyer seg inn i en lang, lang rekke av problemer med innføringen av et landsdekkende kommunikasjonssystem for nødetatene.

Alvoret i behovet for et nytt nødnett i Norge ble for første gang understreket under Nokas-ranet i Stavanger. Ransdømte Kjell Alrich Schuman forklarte senere i retten at han fyrte av skuddet som drepte politimannen Arne Sigve Klungland fordi han fulgte med på politisambandet og derfra hørte at politiet var klare til å skyte når de nærmet seg ham. Siden illustrerte terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 i aller høyeste grad behovet for god kvalitet på overføringene i kommunikasjonen mellom nødetatene. Og ikke minst behovet for å kunne prate uten at hvem som helst kan høre etter. Sommerens terrortrusler satte nok en gang nødnett på agendaen.

Likevel har prosessen frem mot at politi og brannvesen onsdag kunne ta i bruk det nye nettet vært lengre, og mer kronglete enn de fleste. Ett utall av IKT-system har vært inne i bildet, tunneler under 500 meter har etter hvert blitt kuttet ut og både millioner og år er gått tapt i prosessen. Allerede i 2004 var det brukt seks år og 126 millioner kroner på å utrede det nye nødnettet. Kostnaden ble på dette tidspunkt beregnet til omkring fire milliarder, men fem år senere måtte ytterligere 110 millioner kroner bevilges. Ti år senere ser det ut til at prisen ender på seks milliarder kroner.

Denne uka kunne alle hjerter glede seg, nesten. En teknisk feil gjorde at ambulansetjenestene ikke fikk mulighet til å ta i bruk nødnettet nå. Dette føyer seg inn i rekken av komplikasjoner i en av Norges største satsninger på IKT. En satsning som etter hvert har fått en lei bismak av kompromiss, budsjettsprekker og tekniske feil. La oss håpe det ikke fortsetter å prege systemet som skal redde livet til mennesker i nød.