fbpx
Annonse:
B8f222676b55053bc0e4e532e70bac26.jpg

Utvikling av Sørlandslabben

STATSBUDSJETTET:

NITO som er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer har 4700 medlemmer i Agder. Svært mange av disse er ansatt i virksomheter som nettopp vil ha bruk for de mulighetene en ny testlab i Grimstad vil gi næringslivet på Sørlandet. Vi er på lik linje med NODE-virksomhetene og UiA skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, og vi engasjerer oss derfor i saken.

Prosjektet finansieres delvis av næringslivet og delvis av universitetet selv, men for å realisere en testlab trengs det også midler bevilget over statsbudsjettet. Vi støtter NODEvirksomhetens innspill om at finansiering bør komme fra Næringsdepartementet og ikke fra Kunnskapsdepartementet. Dette handler mer om nærings utvikling enn utdanning. Labben er knyttet opp mot universitetet, blant annet for å sikre næringsnøytralitet, men det er næringslivet som er pådriver. For å vise hvor viktig dette er, har NODE-bedriftene garantert 50 millioner kroner for drift de første 5 årene. Prosjektet trenger 15-20 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet i 2015 for å komme i gang.

Vi ser i media at Krf vil ha Sørlandslabben med som et av sine prioriterte krav til Høyre og Frp når forhandlingene om statsbudsjettet starter mandag. Vi oppfordrer herved resten av stortingsrepresentantene fra Agder til å jobbe aktivt for saken og til å støtte opp under dette viktige tiltaket ved å bidra til nødvendige endringer i forhold til foreslått statsbudsjett for 2015, både når det gjelder økonomiske midler, samt flytting av ansvar fra et departement til et annet.

Hvis Stortinget vil at Norge skal satse på realfag, videre teknologisk utvikling og nødvendig næringsutvikling som sikrer arbeidsplasser på Sørlandet vil dette være en strålende arena å vise dette på.

Sørlandsutvalgets rapport, fra august 2013, hadde dette prosjektet som det viktigste tiltaket for å fremme næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet. Vi mener også at dette er en kritisk suksessfaktor. Norge har en unik posisjon i petroleumsindustrien i verden og Sørlandet er i dag ledende innen leverandørindustrien. Vi kommer ikke til å beholde denne plassen hvis ikke vi fortsetter å ligge i tet på teknologiutviklingen. Vi ser at markedet er i endring, og smartere og mer økonomisk teknologi vil være viktige bidrag for fremtiden.

Et innovasjonslaboratorium i Grimstad vil bli det første i sitt slag i Norge og det er et viktig prosjekt for både næringslivet her på Sørlandet og for universitetet. Det er med på å sikre lokale FoUaktiviteter og styrke verdiskaping og næringsutvikling, og det er også vesentlig for å opprettholde viktig teknologiutvikling i Norge. Konkurransen i det internasjonale markedet er stor og det etableres stadig flere slike testfasiliteter i Østen. I mangel på gode løsninger her hjemme er det fare for at flere norske bedrifter velger å flytte denne typen aktivitet ut av Norge.

Vi setter vår lit til at både stortingsrepresentantene fra Agder og statsråd Tine Sundtoft gjør det de kan for å sikre videreutvikling av næringslivet på Sørlandet gjennom å sikre at Sørlandslabben får midler til oppstart i 2015.

Raymond Haugli

Styreleder NITO Aust-Agder

Oddbjørn V. Osmundsen

Styreleder NITO Vest-Agder