fbpx
skip to Main Content

Kulturelt samarbeid

POLITIKK:

Ideen om å bruke dette lokalet til kulturformål er imidlertid ikke ny, og allerede i 2012 skrev jeg en resolusjon som het «Musikken tar over Statens Hus!».

Hovedessensen i denne resolusjonen var å skape et senter for musikk med lokaler for produksjon og øving, men også lokaler for kulturskolen og musikkrådet. Denne ideen er således ganske lik kulturforumets prosjekt. Det er uten tvil på høy tid at vi får en satsning lokalt, og legger forholdene til rette for at både den frivillige og profesjonelle kulturen kan utfolde seg i egnede lokaler.

Vi har kulturhuset, men dette hjelper kulturlivet svært lite i det daglige arbeidet. Dette er et godt eksempel på god kulturpolitikk; vi legger rammene slik at det frivilllige, men også profesjonelle kunstnere kan drive og operere mest mulig enkelt. Det er ikke statens oppgave å kaste penger på ethvert godt formål, og tiltak som dette er etter vårt skjønn mye viktigere enn eksempelvis direkte kunstnerstipend.

Investeringer på kulturfronten har hatt en tendens til å ofte bli dyre prestisjeprosjekter. Et slikt prosjekt ville først og fremst kommet grasrota til gode, og kunne ikke minst gitt talenter muligheten til å utfolde seg. Det er de færreste som ofte benytter seg av kulturhuset, og slike bygg påvirker ikke den daglige driften av eksempelvis et korps.

Jeg har over ti års fartstid i diverse korps i distriktet, og mangelen på lydtilpassede rom har begynt å tære på hørselen min. Jeg har allerede fått mindre problemer med tinitus fra tid til annen. Jeg håper å kunne fortsette å spille saxofon til jeg stuper, men det er ikke like lett når forholdene kan sies å være dårlige.

Vi ønsker også å se mer samarbeid på tvers av kultursektoren, eksempelvis musikkteateret, og et slikt hus ville gjort dette lettere. Vi har allerede et ny opprettet kultur forum, men å samle aktørene under ett tak ville hatt sine positive ringvirkninger. Jeg har en drøm om å en gang få være med i en lokal oppsetning av en opera (kan godt være skrevet av en lokal komponist) med lokale sangere, musikere, kulisser laget av lokale kunstnere, gjerne på Sam Eydes plass i forbindelse med åpningen av kanalen til byjubileet i 2023.

Å pusse opp Statens Hus til kulturformål må sies å være et godt andrevalg da jeg helst skulle sett at hele bygget ble revet, men man kan ikke få i pose og sekk. Dette er kun vedtatt Unge Høyrepoltikk, og det eneste jeg kan love er å kjempe for en sak som ville løftet det frivillige kulturlivet i byen og fylket. Et slikt prosjekt burde være mulig å finansiere gjennom både eksterne midler, lokale, og ikke minst fylkeskommunale midler.

Haagen Poppe

Fylkesleder Aust-Agder Unge Høyre

Back To Top