fbpx
skip to Main Content

Bobla som aldri sprekker

I ukas første utgave av Arendals Tidende kunne du lese om boligmarkedet i byen som etter sigende er i ferd med å ta seg opp igjen. Hele elleve boligprosjekter har hus og leiligheter ute for salg nå, og minst åtte nye er under planlegging. Saken har engasjert. For samtidig som nye boliger bygges ligger drøyt 400 boliger ute for salg i Arendal tidligere nå. Til sammenlikning var det 320 boliger til salgs i Tønsberg og 232 i Sandefjord, tidligere i høst. I landet som helhet er omsetningstiden på en bolig på 41dager, mens i AustAgder må man som boligselger forbedrede seg på at det kan gå ytterligere en måned før boligen er solgt. Det tar nesten dobbelt så lang tid å selge en bolig her, som landsgjennomsnittet.

Å legge føringer for boligbygging i Arendal er en utfordrende oppgave. Kommunen vår har de siste årene hatt en stor befolkningsvekst, og i kommuneplanen for perioden 2011 til 2012 forventes det en vekst på 5000 i løpet av ti år, og 11 000 over tjue år. Samtidig som andelen eldre øker vil vi også ha et større behov for boliger tilpasset en person, enn tidligere.

Vi ser av tallene for boligomsetning at mange sliter med å selge boligen sin i dag, og for dem er det frustrerende at det bygges mer og mer.

«Og det er helt sprøtt det ligger over 450 bruktboliger til salgs i denne byen…MYE høyere tall enn i de fleste andre byer omtrent umulig å få solgt boligen sin i byen….og likevel gis det klarsignal for stadig nye boligprosjekt….tilbudet er alt for stort i Arendal.»

Og «Kjøpers marked. Boligkrakket 2015-2025» lyder noen av reaksjonene Arendals Tidende har fått på denne saken på Facebook.

For de fleste er investeringen i en bolig den største man gjør i livet. Det er synd at usikkerhet rundt mulighetene for å få solgt boligen kan hindre unge så vel som eldre i å velge å bosette seg i vår kommune.

Samtidig er det viktig å bygge for fremtiden. Planlagte prosjekter og boliger som bygges nå viser en optimisme til å satse på boliger i Arendal, og det er positivt.

Back To Top