fbpx
skip to Main Content

Hva er Høyres agenda?

POLITIKK:

Reformen skal ifølge Jan Tore Sanner styrke demokratiet. Er det sannsynlig? I dag er antallet kommuner 428. Om reformen ikke ender med 100 kommuner, så kanskje det dobbelte, f.eks. 214. Hvor stor reduksjon av demokratiets kjernetropper dette vil medføre må man gjette seg til, men blir det demokratistyrking ? At byråkratiet dermed nødvendigvis må vokse, er neppe noen dristig spådom.

Kommunene skal pålegges nye og krevende oppgaver sier Sanner, men hvilke? Foreløpig må vi overlate dette til fantasien.

Høyre vil fjerne fylkespolitikerne, men det sies ikke høyt, for partiet vet at det ikke er politisk flertall på Stortinget for dette. Ved å holde seg på dette sporet, blindes Sanner for hva han kunne gjøre med det såkalte demokratiske underskudd de interkommunale selskapene representerer. Nemlig det gode alternativ, fylkeskommunene som er demokratisk forankret. Her er det nok av oppgaver som kunne tillegges fylkeskommunen; brannog redningsvesen, renovasjon, barnevern mm. Svært mange kommuner drifter dette på en utmerket måte i dag, men for de minste kunne dette være en optimal løsning.

Sanner gikk høyt ut på banen med tallet 10 000 som et minstemål for kommunenes folketall. Terrenget har vist at det holder ikke å tenke på et tall. Men målet er klart, de minste kommunene skal bli større. Men hva observerer vi i den seinere tid? Jo, mange store bykommuner gir uttrykk for at de ønsker å bli større. Dette gjelder kommuner helt opp mot 100.000 innbyggere og vel så det. Det må vel kunne sies å være et paradoks, eller ?

Johnny Hermansen Kolbjørnsvik

Back To Top