fbpx
skip to Main Content

Med kniven på pungen

LANDBRUK:

Dette til tross for at et smertefritt behandlingstilbud eksisterer. Agder FpU ser alvorlig på slik behandling av dyr, og oppfordrer grisebønder til å vise empati og benytte seg av det smertefrie behandlingstilbudet.

Det er trist å se at kirurgisk kastrering fremdeles benyttes av norske bønder. Dette gir en unødvendig og langvarig smerte som enkelt kunne vært unngått om norske grisebønder gjorde det som er rett og benyttet immunkastrering.

Immunkastrering er et skritt i riktig retning for bedre dyrevelferd. Om bøndene blir nødt til å bruke immunkastrering, som er to sprøytestikk, i stedet vil dyrevelferd for griser bedres betraktelig.

Det er bevist at vaksinen er like effektiv mot rånelukt som kirurgisk kastrering. Enkelte bønder har til og med opplevd at kjøttprosenten på hele leveransene har økt med 1,5-2 prosent etter at de gikk over til immunkastrering.

Et forbud mot kirurgisk kastrering ble vedtatt av Stortinget i 2002. Uheldigvis ble forbudet utsatt etter press fra blant annet Senterpartiets Terje Riis Johansen. I budsjettinnstillingen skrev komitéen følgende: «Komiteen ber Regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om forbudet mot kastrering av gris bør iverksettes når det foreligger en godkjent vaksine som kan hindre utvikling av rånelukt.»

En godkjent vaksine er å foretrekke fremfor unødvendig og smertefull behandlling av griser.

Silje Flaten Haugli

Styremedlem

Agder FpU

Back To Top