fbpx

Takk til døvetolkane

POLITIKK: Abid Raja og eg intervjua innvandrarkandidatar for Venstre frå Kongo, Somalia og Polen og presenterte Venstrekandidatar med bakgrunn frå Island, Tyskland, Albania, Burma og Iran. Til møtet kom også ein svaksynt lokalpolitikar frå Lier og fleire hørselsvekka. To døvetolkar…

Hjertesaken

Med to uker igjen til lokalvalget i Arendal, tilspisser valgkampen seg for alvor, og blant store og små debattsaker skiller en seg ut. Allerede i februar ble ordførerkandidatene i kommunen utfordret til å stille på debatt på Eydehavn skole ved…

Et nytt skoleår er i gang og snart er det valg

POLITIKK: I fjor på denne tida var slett ikke alt i rute. Da stormet det. Over 8000 lærere i fire fagforbund var ute i streik og 100000 elever ved over 200 skoler var rammet. Over tid hadde det bygget seg…

Soppegjøker og friluftspolitikk

I disse dager bugner skogen av kantarell, steinsopp, matbleksopp, rødskubb og fåresopp. Noen av de vekstene du relativt trygt kan plukke med deg fra skogbunnen og imponere med til middag neste dag. De små vekstene er proppfulle av næringsstoffer og…

Flere lærere!

POLITIKK: Skal skolen bli enda bedre, er det viktigere med flere lærere enn flere timer! Forskning viser at økt lærertett het er spesielt viktig på de laveste klassetrinnene, og at det er spesielt gunstig for elever som er faglig svake.…

Arbeiderpartiet prater, Venstre leverer

POLITIKK: Utfordringen er at innlegget tilbyr få konkrete tiltak. Venstre leverer mer til dem som virkelig trenger det. Det første vi må være ærlige om er at det ikke er regjeringen Solberg sin skyld at Arendal må skjære ned på…

Utbygging på Willumstad fortjeneste eller fornuft?

I valgperiodens siste møte i kommuneplanutvalget vil den sannsynligvis bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det skal bli spennende å se hvordan planen er når den legges ut, det er slett ikke gitt at den er identisk med forslaget som…

Breddeidretten i Arendal er viktig!

POLITIKK: Her drives det mye viktig frivillig arbeid som bidrar til kommunens forebyggende virksomhet for barn og unge. Breddeidretten bidrar til idrettsglede blant de mange tusen jentene og guttene i alle aldre som gleder seg til å starte høstens treninger…

Sammen mot stormen

«Den sosialdemokratiske orden» kaller SV'er og historiker Berge Furre tiden etter annen verdenskrig, og frem til Høyre overtok styringen av Norge i 1980. Han referer til hvordan alle de norske politiske partiene stilte seg bak et styrende Arbeiderparti for å…

Høyre og Fremskrittspartiet i Arendal

POLITIKK: Samtidig har Venstre og KrF vært gode samarbeidspartnere som har tilført regjeringen viktige verdier. Dette samarbeidet synes også å kunne bli et viktig utgangspunkt for utøvelse av kommunepolitikken i Norge. Etter kommunevalget i 2011 dannet Høyre, FrP og KrF…

Sørlandspolitikerne må vedta flere lærlingplasser i 2015

Sørlandet har mange små og store lærebedrifter som gjennom en årrekke har lagt ned et fantastisk godt arbeid for lærlinger og lærekandidater. NHO Agder og våre bransjeforeninger/ opplæringskontorer samarbeider med lærebedriftene og jobber kontinuerlig for at flere nye bedrifter skal…

Noe nytt, noe gammelt

Et mørkt, mørkt Tromøy og 90-tallets debatt om asylmottak, sterk motstand mot sammenslåingen av gamle Arendal kommune, Øyestad, Tromøy, Hisøy og Moland, innføringen av eiendomsskatt og en taksering av samtlige boliger i kommunen og Returkraft. Etter 24 år som representant…

Eldrebølgen en ressurs

POLITIKK: KrF mener vi bør være flinkere til å trekke frem hvilken stor ressurs eldre mennesker er. Vi må bli flinkere til å ta i bruk den ressursen eldre utgjør, enten det er i arbeidslivet, frivillig arbeid eller andre sammenhenger.…

Barnevernet i Arendal skal være oppsøkende og aktivt

BARNEVERN: Vi har i inneværende periode hatt utfordringer knyttet til driften av Arendal barnevernstjeneste. En stram ressursmessige situasjon over tid som har gitt de ansatte svært tøffe arbeidsbetingelser, ledelsesendringer og omstillinger, har bidratt til arbeidsmiljøproblemer. Arendal Arbeiderparti har over tid…

Tvungen eller ikke tvungen kommunesammenslåing?

KOMMUNEREFORM: Resultatene bør være alarmerende lesning for alle som er opptatt av at både Arendal og hele østre Agder skal være et godt område å bo og leve i. Arendal har falt 15 plasser på barometeret, til 93. plass. Med…

Kommunen – din beste venn?

POLITIKK: Fellesskapsløsningene, velferdsordningene og arbeidslivet er under press. Med flere rødgrønne kommuner etter valget kan vi stoppe den negative utviklinga. Regjeringen har bestemt at det skal bli lettere å ansette folk i midlertidige stillinger. Denne regjeringen har også bestemt at…

Krafttak og brutte løfter

Fagopplæring og ungdom som ikke får læreplass og dermed anledning til å fullføre sin utdanning på ønsket vis, er tema under Arendalsuka. Problemet med at ungdom som har fullført VG1 og VG2 på yrkesfag, ikke får læreplass i bedrift gjenoppstår…

Kulturen er limet i samfunnet!

Kulturloven som ble vedtatt for noen år siden gir kommunene et tydelig ansvar for kultursektoren, likevel er det ofte kultursektoren som rammes når politikerne skal få alt for stramme budsjetter i balanse. Et kulturkontor med kompetente ansatte er en viktig…

Arbeiderpartiet vil ta tak i levekårsutfordringer

Dette rammer alle grupper av innbyggere i kommunen, men ofte vil et svekket offentlig tilbud ramme de svakeste hardest. Arendal har over tid hatt store levekårsutfordringer. Arendal er ikke alene blant kommunene om å ha slike utfordringer, det har alle…

Sommerminner og politiske gater

I dette magasinet kan du blant annet kose deg med lesernes egne sommerminner. Til tross for ustabilt vær, har det likevel vært rom for både kos, sol, fisking og bading. Selv om fellesferien er over og skolen snart er i…