fbpx

Arendal – Norges fremtidige el-sykkelhovedstad!

POLITIKK: Konklusjonen pleier å bli: Vi må bygge mer veier. Konsekvensen; Økt trafikk og enda større fokus på privatbilen som fremkomstmiddel. Man ender til og med opp med å ødelegge Bymarka i veiutbyggingens rus. Arendal må tenke annerledes for fremtiden.…

Høyre vil privatisere skolebygningene våre

I programmet deres står det at de vil gjøre om Arendal Eiendom KF til et aksjeselskap (AS). Som med en del annen høyre-politikk er det ikke til å forstå. (Vi nevner salg av Norge til utenlandske investorer og søndagsåpent som…

Til hinder for engasjementet

Biblioteket, det gamle rådhuset, det nye rådhuset og samtlige skoler og eldrehjem i kommunen er bare noen av de eiendommene Arendal Eiendom kommunale foretak i dag forvalter. Ved siden av kommer alle vurderinger av investeringer, og alt vedlikeholdsog oppussingsarbeid. Arendal…

Den viktige kampen for sykehuset!

Det er med glede vi registrerer at det er tverrpolitisk enighet i Aust-Agder i kampen for Sørlandet sykehus Arendal. Alle kjemper samlet for et trygt og godt tilbud ved sykehuset i Arendal, et tilbud som også skal inneholde et døgnkontinuerlig…

Stem på politikere som tror på deg

De er avhengig av de mange dedikerte og kompetente menneskene som er ansatt i kommunen. Derfor har lokalpolitikerne et stort arbeidsgiver- og personalansvar. Din stemme kan avgjøre om du får en arbeidsgiver - et politisk flertall - som satser på…

Hvorfor skal jeg gidde å stemme?

Men i år er det ikke Erna, Jonas, Siv eller Trine vi skal velge. I år er det Geir Fredrik, Robert, Anders eller Pål. Hvem av disse er best til å styre byen vår? og hvem vil innbyggerne i Arendal…

En verdig og bedre rusomsorg

Det kan synes som om samfunnet har gitt opp kampen for rusavhengige, som om det er en erkjennelse av at disse menneskene har sin egen skjebne å takke og at det ikke er mulig å skape et verdig liv for…

Åpent brev til ansatte ved sykehuset til Arendal.

Pensjonistpartiet ber de ansatte ved sykehuset komme på dette møte og se hvilke partier som har en plan for hvordan vi skal bevare sykehuset i Arendal. Alle partier sier ja til å bevare sykehuset, men få har en plan på…

Reell styrking av realfag

Mange norske elever har i dag store problemer med realfagene, spesielt matematikk. Fremskrittspartiet har lenge påpekt denne utfordringen og er derfor glade for at regjeringen nå tar grep. Særlig fornøyd er vi med at vår kommune er blitt utpekt som…

VI MÅ TA VARE PÅ DET VI HAR FØR VI KAN LOVE NY TILTAK

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at til grunn for å gjennomføre ethvert valgløfte ligger økonomisk handlingsrom og dermed vekst i de årlige budsjettene. Jeg regner med alle som følger med i lokalpolitikken i Arendal, har fått med seg…

Vi må skape morgensdagens omsorg nå

Vi trenger flere plasser for heldøgns omsorg. Vi trenger trolig også et annet innhold. Det går ikke an å planlegge morgensdagens heldøgnsomsorg uten samtidig å tenke på innhold og dimensjonering av de hjemmebaserte tjenestene. Dette er siamesiske tvillingtjenester, det den…

Willumstad

Prinsipielt er Venstre for en bærekraftig utbygging, dvs. konsentrert i sentrum og i bydelssentra langs kollektivaksen. Samtidig ønsker vi å bevare friluftsområder nær der folk bor. Dette har vi også nedfelt i vårt program. Den store områdeplanen for His bydelssenter…

Reduserte skjenketider reduserer volden

Sammenhengen mellom skjenketider og vold er grundig dokumentert. En studie av de 18 største bykommunene viser at en times innskrenking av skjenketidene reduserte antall  voldstilfeller med 19 per 100.000 innbyggere (Rossow og Nordström 2011).  Dette tilsvarer 16 prosent av sentrumsvolden…

Kast stoppeklokkene

Konkurransen om hundredelene gir oss herlige adrenalinkick. Men stoppeklokker og konkurranse egner seg ikke like godt til alt. Når jeg ser at tidtaking brukes i eldreomsorgen får jeg en vond smak i munnen. Alle eldre bør få en god og…

FORSKJELLS-NORGE

De etablerte partiene fortsetter å smykke seg med fortellingen om at Norge er et land med små forskjeller. Det sier de fordi de vet at de fleste nordmenn helst vil ha små forskjeller. Likevel så vet de bedre eller de…

Om Høyres ansvarlighet

POLITIKK: Han underbygger forsøksvis dette med en selektiv bruk av tall. Det han ikke nevner er at fondene, som var bygd opp gjennom foregående perioder, er blitt tømt. Det er ikke småpenger det er tale om! 50 mill. er blitt…

– Sykefravær er ingen privatsak

POLITIKK: I de aller fleste tilfeller er det mulig å jobbe litt. NAV vil sette tydeligere krav både til arbeidstakere, arbeidsgiver, leger og ikke minst til oss selv. Vi hører av og til at sykefravær er en privatsak som den…

En valgkampsak for arbeiderpartiet og småkommuner

POLITIKK: Eiendommen som ble tildelt rettigheter over min eiendom er tinglyst i 1932. Altså den har ingenting med min eiendom å gjøre. Ordfører Torill Rollstad Larsen har bekreftet vedtaket. Det var HØYRE, FrP og småpartiene som stod for at vedtaket…

Våre ressurser og inngrepene i naturen ved bygging av ny E18

E18 Arendal – Tvedestrand POLITIKK: Veibyggingen er i dag en nødvendig handling for å transportere varer og mennesker til forskjellige arrangementer og sammenkomster trykt og sikkert. Dagens samfunn setter store krav til å kunne reise for å oppleve andre kulturer,…

Jakten på mangfold

I arbeidslivet blir flere og flere sjefer oppmerksomme på hvordan unge og eldre kan utfylle hverandre når bedriftens oppgaver skal utføres. Skrekkeksempler hvor sjefer kun har vurdert søkere under 40 år dukker heldigvis sjeldnere opp nå, og unges evner på…