fbpx
Annonse:
Faksimile Arendals Tidende 15.06.2015
Faksimile Arendals Tidende 15.06.2015

Svar til artikkelen om kvalitet i arendalstidene 17.06

Jeg satte meg ned og begynte å lese, og aldri har jeg vel vært mere skuffet!

Jeg vet det er mange perspektiver rundt diskursen kvalitet og kvalitative barneskoler, men jo mer jeg leste artikkelen, jo mer skuffet ble jeg over dens vinkling på økonomi og fysiske rammer. Hva har vel rammene å si dersom kvaliteten på det faglige er god?

Jo, jeg ser at det blir trukket frem at Sandnes skole mangler fremre del av en bestikkskuff og at platene i gymsalen begynner å miste ytre trekk, men for meg sier ikke dette så mye om kvaliteten i skolen. Jeg stiller mer spørsmåltegn ved hvordan dette kunne vært løst.

Hvor er vaktmesteren? Hva ligger bak at han ikke har fått rettet opp i denne bestikkskuffen til besvær? Eller kunne elvene steppet inn? Flere og flere elever i den norske skole trenger tilpasset indviduell opplæring og slik jeg ser det, er dette en god mulighet til at en elev som trenger å øve opp empati og det å se andre, kunne tatt limflaska med seg og ordnet opp her. For da snakker man om skolekvalitet i mine øyne. Da hadde eleven fått gjort noe praktisk. Dette kunne blitt koblet opp både mot sløyd og matematikk, men også opp mot den viktigste grunnsteinen som barn trenger å lære, nemlig sosiale ferdigheter. Man kunne snakket om hva det ville si for de andre elevene at denne skuffen ble fikset, eleven som gjennomførte dette ble satt i et positivt lys osv.

Det er slik helhetlig læring foregår, men det opplevde jeg at ikke ble vektlagt i det hele tatt i artikkelen. Det er dette som er kvalitet for meg, ikke hvor mange elever det er plass til på skolen. Joda, jeg ser det er viktig det også. Men det kvalitative for meg er hvordan elevene har det og hvordan læring foregår, og det manglet denne artikkelen. Lærerne, assistenter og ikke minst fagarbeidere er viktig når man diskuterer kvalitet i den norske skole. Det er ikke til å komme forbi. Det skal ikke mange tastetrykk inn på skolens hjemmeside for å se hvor mange lærere som jobber i forhold til elev mengden. Fagarbeidere er viktig for å se det enkelte barn og sikre god kvalitet på sfo. Assistentene må også til for at skolehverdagen skal gå rundt. For EN lærer med x antall elever og gjerne noen elever med tilpasset opplæring, det fungerer ikke. Det må et helhetlig team inn i klassene, som jobber tverrfaglig og målrettet både med faglige mål (læreplanen) og med det sosiale. For disse to må gå hånd i hånd skal skolens kvalitet bli god.

Elever i dårlige klassemiljø har ofte problemer med konsentrasjon, mobbing oppstår lettere og terskelen for å ønske å prestere faglig faller, for elevene ønsker ikke bli sett på som skoleflinke. Det er dette helhetlige team den norske skole må jobbe mot, og skal man vurdere kvaliteten i de lokale skolene, ja, da er det dette vi må se på mener jeg! God kvalitet er, som allerede sagt, for meg betinget på personalet og en «lett» måte å se en tråd på. Om personalet trives og føler seg motivert, kan man se på sykefraværet, det henger ofte veldig hånd i hånd. Om miljøet er godt, ønsker også personalet å være der. En annen måte å granske trivsel til personalet, er å ta en liten samtale for å finne ut om det er mye utskiftning i personalet. Har de som jobber der vært der lenge, eller er det mye inn og ut?

Malene Jensen
Arendal