Vi støtter havnearbeidernes kamp

POLITIKK: Helt siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale i Risavika. Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø har blitt arrestert som kriminelle av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av…

Miljøpartiet oppfordrer til omstart

POLITIKK: Det er tydelig at saksbehandlingen og trasévalget har tatt lite hensyn til det lokale naturmiljøet og lokalbefolkingens engasjement for å bevare den unike nærheten til friluftsliv som Bymarka representerer. Det er verdt å merke at et slikt tiltak i…

Det er trygt å føde i Norge, det er trygt å føde i Arendal!

SYKEHUSET: Hos friske kvinner og friske fostre kan det bli behov for barnelege om det oppstår en akutt situasjon i forbindelse med fødselen (løsning av morkaken, vanskelig å få ut barnet fordi skuldrene sitter fast, plutselig fall i fosterlyd osv).…

Arendal Kristiansand en vei

Nei, det kunne ikke stemme. Vi tok en telefon til... Joda, sykehusdirektøren hadde bestemt seg for å legge ned nyfødtavdelingen i Arendal uten å ha tatt det opp med styret. Et par faktasjekkende telefoner til ble tatt og det var…

Redningsvest til liten, men ikke til stor

POLITIKK: Ligger man fortøyd i Pollen eller ute ved en holme, så trenger man ikke ha vesten på, for da er det visst så mye lettere å bli reddet sier de som har uttalt seg som saksyndige i saken. Om…

Solidaritet med det greske folket

POLITIKK: Det er ingen grunn til å tro annet enn at dette i stor grad skyldes at det norske folket ikkje ønsker å underkaste seg den økonomiske krisepolitikken som vi samtidig har sett utfolde seg i full frihet innen EU…

Asfalt til besvær

D'en i D-dagen kunne stått for dramatisk, da Arendal bystyre enstemmig i fjor besluttet å avvise klagene på Statens vegvesens forslag til trase for nye E18 og tilførselsveiene dit. Protestene fra naboer og berørte parter var høylytte både under utarbeidelsen…

God service og punktlighet i Posten

POST: Lars Vidar Moen setter for egen regning et punktum for Postens service og punktlighet i et leserinnlegg 23. mars. Det er det ingen grunn til. Posten Norge leverer godt og bedre enn kravene som er satt til oss. Det…

Den internasjonale autismedagen

HELSE: Et økende antall mennesker får denne diagnosen og i tillegg til økt oppmerksomhet, er målet ikke minst at det utvikles mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser og viktigheten av tidlig diagnose og riktig oppfølging av hver enkelt. Dette er viktig fordi…

Flere helsesøstre kan styrke barnevernstjenesten

POLITIKK: Skolehelsetjenesten i Arendal har som hovedmålsettinger blant annet å være tilgjengelig for brukerne, og gi tidlig hjelp til barn og unge som trenger det. Med dagens dekning kan vi ikke se at det er mulig å oppfylle målsettingene på…

I fred og ulovlighet…

«Fantasien hos kommunale politikere og byråkrater er upåklagelig når det gjelder å finne måter å unngå allmennhetenes tilstedeværelse i møter og folkevalgte organer» skriver Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening, i boka «Innsyn – slik kikker du byråkrater og politikere…

Bedre informasjon til forbrukerne

HANDEL: Frukt og grønt oppfordres vi til å spise fem av om dagen. Til tross for stadige funn av reststoffer etter sprøytemidler kreves det ingen informasjon til forbruker om behandlingen av disse varene. Det som er uforståelig, og burde være…

Varm, stolt og utadvendt?

FORVALTNING: Lederne på den andre siden av veggen, de skal tenke de store og viktige tankene for kommunen vår. De som sitter på andre siden av veggen har fokuset på hvordan hjelpe de som sliter mest. Lederne blir møtt med…

#Godnok

Sosialistisk ungdom har denne uka snakket med elever på videregående skoler i Arendal om viktigheten av psykisk helsehjelp til ungdom. Et ubehagelig viktig tema. Bakgrunnen for ungdomspartiets kampanje #Godnok med fokus på psykisk helse blant ungdom er som følger: Hver…

Ytringsfrihet vs. religionsfrihet

KRONIKK: Terrorangrepet på satireavisa, Charlie Hebdo, ligger ferskt i minnene på mange. Dette førte til en stor diskusjon, man så på det som en krenkelse på både religionsfriheten og ytringsfriheten. Hvilken av disse rettighetene burde ligge sterkest i et samfunn?…

Den stille uke

Den helligste av de hellige høytider og den stilleste av de stille uker er på vei imot oss, og idet dette magasinet kommer ut til Arendals Tidendes lesere har mange allerede tatt påskeferie. Andre skal jobbe et par dager før…

Virkelighetsforståelse

POLITIKK: Jeg søker i denne kronikk å vise hvordan man kan bedrive kritisk tenkning, med eksempler rundt religiøse overbevisninger. Agendaen er å stille deg spørsmålet om hvordan du, bevisst eller ubevisst, har brukt tankene dine. Hva er vel da bedre…

Økt lærertetthet i grunnskolen – nå !

POLITIKK: I 2003 ble loven endret og paragrafene om klassedelingstall opphevet. Maksimumsgrensene for antall elever per klasse/undervisningsgruppe forsvant. Loven legger dermed få begrensninger på kommunenes vurderinger av hva som er et godt tilbud til elevene. Ordlyden er problematisk fordi det…

Manglende blinklys

Mange bilføreres manglende blinklysbruk irriterer mange andre trafikkdeltagere. Dette er en likegyldighet som er potensielt farlig og som i alle fall hindrer best mulig og sikker trafikkflyt. Det er stor forvirring om blink lysbruk i rundkjøringer, men en ting de…

Rett til et aktivt liv

POLITIKK: Men to TT-turer i måneden tar deg bare én gang frem og tilbake til butikken. Så blir du sittende hjemme. Transporttjenesten må gi rom for et normalt hverdagsliv – praktiske gjøremål, oppfølging av barn, aktiviteter og sosialt liv. I…

Arendal på kant med Høyesterett

OMSORG: Sagaen om BPA i Arendal har hompet og gått lenge nå. Om kort tid skal politikerne enda en gang få saken til behandling. Når det nye forslaget til innhold i en tjenestekonsesjon foreligger, foreslår administrasjonen tiltak som Høyesterett tidligere…

Vern om søndag som fridag og helligdag!

POLITIKK: Nå har regjeringen fått støtte av Krf og Venstre til endringer av AML (Arbeidsmiljøloven), som vil slå meget negativt ut for de aller fleste arbeidstakere. Blant annet vil det åpnes for mer søndagsarbeid og liberalisering i forhold til tidligere…

Kommunal forvaltning for heldig utvalgte

Fylkesmannen er statens representant ute i landet, og skal blant annet kontrollere enkelte deler av kommunenes virksomhet. Mens vedtak fra kommune og fylkeskommune alltid er gjenstand for påklaging, er de fleste av Fylkesmannens vedtak endelige, og skal ikke være mulige…

Udemokratisk frihandelsavtale:

POLITIKK: Frihandelsavtaler har generelt som mål å konkurranseutsette tjenester på tvers av landegrenser. For at dette skal være mulig, forutsetter avtalene at det er tilstrekkelige tjenester å konkurrere med. Det vil si at det ligger en forventning om økt privatisering…